Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány 60+

Úvod

Senioři mají stále početnější zastoupení v české populaci a je mezi nimi stále více těch, kteří chtějí trávit čas aktivně ve společnosti ostatních a zároveň se něco nového dozvědět. Senioři také patří k pravidelným návštěvníkům kulturních akcí a k nejvěrnějším čtenářům veřejných knihoven, jejichž služby vděčně přijímají. Demografický vývoj dává tušit, že se tato skupina v budoucnu ještě rozroste, zároveň bude vyhledávat nové podněty a činnosti přiměřené svému věku a schopnostem.

Veřejné knihovny jsou si vědomy, jak důležití pro ně senioři jsou, a snaží se část svých služeb přizpůsobit jejich potřebám. V mnoha z nich se setkávají kluby seniorů, pořádají se akademie třetího věku nebo kurzy trénování paměti. Zejména v  menších venkovských knihovnách pracují starší lidé  jako dobrovolníci a výrazně obohacují spolkový život ve své komunitě.  Ruku v ruce s tím probíhá vzdělávání knihovníků formou seminářů, konferencí nebo přednášek.

Sekce 60 +, která vznikla v rámci Svazu knihovníků a informačních pracovníků, si klade za cíl tyto knihovny sdružovat a vytvářet platformu pro výměnu zkušeností a nápadů, jak zlepšovat služby pro cílovou skupinu lidí seniorského věku. Sdružuje individuální i institucionální členy, kteří se zajímají o problematiku aktivního stárnutí a programů s ním spojených. Podílí se na vytváření koncepcí a metodických pokynů, spolupracuje s podobně zaměřenými institucemi a navazuje kontakty s knihovnami v zahraničí.

 

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce