Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Městská knihovna roku Cena SKIP: Městská knihovna roku 2017

Cena SKIP: Městská knihovna roku 2017

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) vyhlásil již poosmé soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2017. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Do soutěže se přihlásilo 44 městských knihoven.

Tisková zpráva (.docx)

Městskou knihovnou roku 2017 se stala Městská knihovna Slavičín.

Vítěz soutěže získává od SKIP částku 20 000 Kč, Svaz měst a obcí ČR věnuje vítězné knihovně knihobudku. Předávání cen se účastní místopředseda Svazu měst a obcí ČR Ing. Vlastimil Picek. Soutěž cenami podpořily firmy ALBI Česká republika a.s., CEIBA, Nakladatelský dům GRADA, MINDOK s.r.o., Naše rodina, nakladatelství JaS.

Vyhodnocení soutěže proběhlo ve dvou kolech. V prvním se knihovny hodnotily metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 21 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnotilo se šest velikostních kategorií měst podle počtu obyvatel. Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily:

Města do 3000 obyvatel

Jevišovice

Jihomoravský kraj

Města 3 001 až 5 000 obyvatel

Pohořelice

Jihomoravský kraj

Města 5 001 až 10 000 obyvatel

Slavičín

Zlínský kraj

Města 10 001 až 20 000 obyvatel

Louny

Ústecký kraj

Města 20 001 až 40 000 obyvatel

Uherské Hradiště

Zlínský kraj

Města nad 40 000 obyvatel

Jihlava

Kraj Vysočina

Tyto knihovny ve druhém kole navštívila a hodnotila odborná komise. Na místě posuzovala především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

Městská knihovna Slavičín

Knihovna působí ve vile, která byla v roce 2011 rekonstruována pro potřeby knihovny z Regionálního operačního programu. Prostředí knihovny zaujme nezaměnitelnou atmosférou, která vychází z propojení moderního prostředí s historickými interiérovými prvky. Knihovna nabízí příjemné posezení pro studium i oddech pro děti i dospělé. Od prvních dnů fungování v nových prostorách je knihovna navíc základnou pro více než 11 místních spolků, např. Klub důchodců, Diaklub, divadelní spolek SemTamFór, sdružení handicapovaných dětí, místní organizace ČSOP, Sdružení slavičínských výtvarníků, Mateřské centrum, Myslivecké sdružení Jamné, Spolek včelařů a další. Knihovna vytváří pro spolky zázemí a při pořádání různých akcí s nimi úzce spolupracuje a zpestřuje jak jejich náplň, tak i činnost knihovny.

Pravidelně se zde pořádají besedy a zábavné akce pro žáky a studenty místních škol, kurzy práce s internetem, zvykoslovné besedy, literární kavárny, výtvarné dílny, výstavy uměleckých děl, autorská čtení známých osobností české literární scény. Jedná se o komunitní knihovnu v tom nejlepším slova smyslu.

Statistické ukazatele za rok 2016:

 • Počet obyvatel: 6 535

 • Knihovní fond: 40 362 knihovních jednotek

 • Výpůjčky: 78 485

 • Čtenáři: 1 691

 • Návštěvníci: 37 126

Kontakt na knihovnu:

https://www.mesto-slavicin.cz/
cs/mesto-slavicin/mestska-knihovna-slavicin
-vas-vita-na-svych-strankach/

Vedoucí Městské knihovny Slavičín: Mgr. Gabriela Klabačková, tel. 577 341 481, e-mail: knihovna@mesto-slavicin.cz

V Praze 5. října 2017

Kontakty pro média:

Vít Richter, SKIP, tel.: 603 223 627, e-mail: vit.richter@nkp.cz , http://www.skipcr.cz/

Štěpánka Filipová, SMO ČT, tel.: 724 302 802, e-mail: filipova@smocr.cz, www.smocr.cz

Výsledky prvního kola soutěže Městská knihovna roku 2017

Jak jsme hodnotili

Soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2017, kterou vyhlašuje SKIP se záštitou Svazu měst a obcí ČR, se zúčastnilo 44 knihoven, což byl rekordní počet od začátku soutěže. Pro hodnocení v prvním kole bylo vybráno celkem 21 indikátorů požívaných pro porovnávání knihoven v projektu Benchmarking knihoven. Všechny tyto indikátory z různých hledisek hodnotí využívání knihovny a její efektivitu. Zatímco u většiny indikátorů platí, že čím větší hodnotu indikátoru určitá knihovna dosahuje, tím je její hodnocení lepší (vyšší). U indikátoru i8, i26, i31, i33 (zažluceno) je hodnocení obrácené: čím je hodnota indikátoru nižší, tím je hodnocení lepší (vyšší). Například: lépe je hodnoceno to, když podíl osobních nákladů na celkových výdajů knihovny je nižší.

Číslo indikátoru

Název

Váha

i1

Knihovní jednotky/1000 obyvatel

0,5

i2

% obnovy knihovního fondu

1,5

i3

Přírůstek KJ/1000 obyvatel

1,5

i4

Počet periodik/1000 obyvatel

1,5

i5

Internet/1000 obyvatel

1

i6

Plocha pro uživatele m2/1000 obyvatel

2

i7

Počet studijních míst/1000 obyvatel

1

i8

Pracovní úvazky/1000 obyvatel

1

i11

Roční provozní doba/1000 obyv.

1

i15

% obsluhované populace

2,5

i16

% mládeže

3

i17

Návštěvy/obyvatel

1,5

i21

Počet výpůjček na obyvatele

2

i23

Obrat knihovního fondu

3

i24

Kulturní a vzdělávací akce/1000 obyvatel

1

i25

Internetové služby

3

i26

Provozní výdaje/1 návštěva

2

i28

Výdaje na nákup KF/obyvatel

1

i31

% provozních nákladů z celkových výdajů

1

i32

% nákladů na nákup KF z celkových výdajů

2

i33

% osobních nákladů z celkových výdajů

1

Základem pro porovnávání se stala hodnota mediánu (viz níže, co je medián), který byl určen pro každý indikátor zvlášť. Hodnota mediánu byla určena ze všech knihoven, které se zúčastnili v roce 2017 benchmarkingu , nikoliv tedy pouze z knihoven, které se přihlásily do soutěže. Za rok 2016 uložilo do benchmarkové databáze celkem 316 knihoven z Česka a Slovenska.

Hodnota mediánu byla započítána jako 100 % (bodů). Jestliže určitá knihovna dosáhla vyššího indikátoru, než činí hodnota mediánu, byl proveden přepočet na procenta, tj. knihovna mohla dosáhnout například hodnoty 120 % (bodů). Pokud byl indikátor nižší než medián, knihovna dosahovala hodnoty nižší, než 100 %, např. 70 % (bodů).

Každý indikátor byl ještě ohodnocen určitou váhou, podle významu, který v rámci celkového hodnocení představoval. Přidělené váhy se pohybovaly v rozmezí od 0,5 do 3. Například indikátoru „Rozsah knihovního fondu na 1000 obyvatel“ byla přidělena váha 0,5. Naopak indikátor „Výdaj na nákup knihovního fondu na obyvatele“ získal váhu 2.

Získané hodnoty bodů byly vynásobeny stanovenou váhou. Potom byl proveden součet všech dosažených hodnot. Knihovny byly následně seřazeny podle velikostních kategorií dle počtu obyvatel a uvnitř těchto kategorií byly seřazeny sestupně podle dosaženého počtu bodů. Tak bylo sestaveno pořadí v každé kategorii.

Co je to medián:

 

Medián je hodnota, která leží přesně uprostřed všech naměřených hodnot.

 

Příklad:

 

Naměřené hodnoty:

 

5  10  13  2   9  4  1  seřadíme hodnoty vzestupně:  1  2  4  5  9  10  13  medián je roven číslu 5, které leží přesně uprostřed.

 

Medián není totožný s průměrem, který v tomto případě činí 6,28, to znamená: (1+2+4+5+9+10+13)/ 7 = 6,28. Medián umožňuje lépe vyloučit vliv extrémních hodnot.

Do druhé kola soutěže Městská knihovna roku 2017 postoupily městské knihovny z těchto měst:

Jevišovice

Města do 3000 obyvatel

Pohořelice

Města 3 001 až 5 000 obyvatel

Slavičín

Města 5 001 až 10 000 obyvatel

Louny

Města 10 001 až 20 000 obyvatel

Uherské Hradiště

Města 20 001 až 40 000 obyvatel

Jihlava

Města nad 40 000 obyvatel

Druhé kolo soutěže

Knihovny, které se umístily na prvních místech jednotlivých velikostních kategorií, budou navštíveny a hodnoceny komisí. Předmětem hodnocení na místě bude především společenské a komunitní působení knihovny ve městě a úroveň prostředí knihovny (interiér, exteriér, prostor apod.) i významné akce minulého období. Návštěvy knihoven se uskuteční v průběhu srpna 2017. Slavnostní předání ceny Městská knihovna roku 2017 se uskuteční nejspíše ve čtvrtek 5. 10. 2017 v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR.

Města do 3 000 obyvatel

Pořadí

Město

Knihovna

Body

Populace

Web

1

Jevišovice

Městská knihovna Jevišovice

6700

1147

www.knihovnajevisovice.webk.cz/

2

Plasy

Městská knihovna v Plasích

6418

2654

http://knihovna.plasy.cz/

3

Dolní Bousov

Městská knihovna a infocentrum Dolní Bousov

5404

2672

http://www.knihovna.dolnibousov.cz/

4

Kopidlno

Knihovna Kopidlno

5087

2242

http://www.knihovnakopidlno.webk.cz/

5

Březová nad Svitavou

Městská knihovna a informační centrum Březová nad Svitavou

4426

1684

http://www.brezova.cz/knihovna-a-tic/

6

Libáň

Městská knihovna Libáň

4355

1693

http://www.knihovnaliban.webk.cz/

7

Častolovice

Místní knihovna Častolovice

4130

1658

http://knihovna.ou-castolovice.cz/

Města 5 001 až 5 000 obyvatel

Pořadí

Město

Knihovna

Body

Populace

Web

1

Pohořelice

Městská knihovna Pohořelice

5448

4726

http://www.pohorelice.cz/mestska-knihovna-pohorelice

2

Klimkovice

Městská knihovna Klimkovice

3859

4447

http://www.klimkovice.knihovna.cz/

3

Hrušovany nad Jevišovkou

Městská knihovna Hrušovany nad Jevišovkou

3659

3338

http://knihovna.hrusovany.cz/

4

Meziboří u Litvínova

Městská knihovna Meziboří

2300

4670

http://www.knihovnamezibori.cz/

Města 5 001 až 10 000 obyvatel

Pořadí

Město

Knihovna

Body

Populace

Web

1

Slavičín

Městská knihovna Slavičín

5830

6535

www.knihovna.mesto-slavicin.cz/

2

Nové Město nad Metují

Městská knihovna Nové Město nad Metují

5788

9477

www.knihovnanm.cz

3

Bílovec

Městská knihovna Bílovec

5268

7393

http://knihovna.kcbilovec.cz /

4

Valašské Klobouky

Městská knihovna Valašské Klobouky

5142

5003

http://www.knihovna-valasskeklobouky.cz/

5

Milevsko

Městská knihovna v Milevsku

4681

8451

http://www.knihmil.cz/

6

Dobříš

Městská knihovna Dobříš

4579

9103

http://www.knihovnadobris.cz/

7

Vítkov

Městská knihovna ve Vítkově

4573

5885

http://www.vitkov.info/o-meste/mestska-knihovna/

8

Kaplice

Městská knihovna Kaplice

4119

7131

http://www.kapliceknihovna.estranky.cz/index.php

9

Nová Paka

Městská knihovna Nová Paka

3855

9088

http://knihovna.munovapaka.cz/

10

Zubří

Knihovna města Zubří

3698

5566

http://knihovna.mesto-zubri.cz/

11

Odolena Voda

Městská knihovna Odolena Voda

3444

5778

http://www.odolenavoda.cz/cs/volny-cas/mestska-knihovna/

12

Štětí

KIZ-Městská knihovna

3199

8926

www.steti.cz/content/section/6/85

Města 10 001 až 20 000 obyvatel

Pořadí

Město

Knihovna

Body

Populace

Web

1

Louny

Městská knihovna Louny

6440

18335

http://www.mkl.cz/

2

Pelhřimov

Kulturní zařízení města Pelhřimova, p.o. - Městská knihovna

4920

16083

http://www.ctesyrad.cz/kulturni-zarizeni-mesta-pelhrimova-mestska-knihovna

3

Slaný

Knihovna Václava Štecha

4647

15014

http://www.knihovnaslany.cz/

4

Chotěboř

Městská knihovna Chotěboř

4630

10422

http://www.knihovnachotebor.cz/

5

Turnov

Městská knihovna Antonína Marka Turnov

4015

14534

http://knihovna.turnov.cz/

6

Kyjov

Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

3996

11343

http://www.knihovna-kyjov.cz/

7

Frenštát pod Radhoštěm

Městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm

3708

10854

http://www.knihovnafrenstat.cz/

8

Ústí nad Orlicí

Městská knihovna Ústí nad Orlicí

3626

13964

http://www.knihovna-uo.cz/

9

Dvůr Králové nad Labem

Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem

3542

15981

http://www.slavoj.cz/

10

Neratovice

Městská knihovna

2830

16517

https://www.knihovnaneratovice.cz/

Města 20 001 až 40 000 obyvatel

Pořadí

Město

Knihovna

Body

Populace

Web

1

Uherské Hradiště

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana

5189

25617

http://www.knihovnabbb.cz/uvod

2

Žďár nad Sázavou

Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou

4734

21326

http://www.knihzdar.cz/

3

Bohumín

K3 Bohumín, příspěvková organizace - středisko KNIHOVNA

4457

21998

http://www.k3bohumin.cz/cz/knihovna/aktuality/

4

Tábor

Městská knihovna Tábor

4363

33959

http://www.knihovnatabor.cz/

5

Český Těšín

Městská knihovna Český Těšín

4223

25143

http://www.knihovnatesin.cz/

6

Hodonín

Městská knihovna Hodonín

4144

25308

https://www.knihovnahod.cz/

7

Kutná Hora

Městská knihovna Kutná Hora

3675

20673

http://www.knihovna-kh.cz/

8

Orlová

Městská knihovna Orlová, příspěvková organizace

3324

30383

http://www.knihovna-orlova.cz/

Města 40 001 a více obyvatel

Pořadí

Město

Knihovna

Body

Populace

Web

1

Jihlava

Městská knihovna Jihlava

4318

50660

http://www.knihovna-ji.cz/

2

Plzeň

Knihovna města Plzně, p. o.

3554

172328

http://www.knihovna.plzen.eu/

3

Havířov-Město

Městská knihovna Havířov

3274

76037

http://www.knih-havirov.cz/

 

Základní pravidla a podmínky soutěže:

 1. Cíl soutěže: motivovat městské knihovny a jejich zřizovatele k rozvoji knihovnických a informačních služeb veřejnosti.
 2. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP.
 3. Knihovna působí v obci, která má statut města. Soutěž není určena krajským knihovnám.
 4. Do soutěže bude zařazena knihovna, která v termínu do 31.7.2017 podá řádně vyplněnou přihlášku do soutěže. Rozhodující je datum na razítku pošty.
 5. Pokud knihovna nemá právní subjektivitu, přihlášku může podat zřizovatel knihovny nebo právní subjekt, jehož je knihovna součástí.
 6. Přihláška do soutěže musí být vyplněna na  předepsaném formuláři (.docx), který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek.
 7. K přihlášce do soutěže musí být přiloženy následující doklady
 • Vyplněný statistický výkaz Kult (MK) 12-01 o činnosti knihovny za rok 2016.
 • Doplňující údaje o činnosti knihovny v roce 2016, viz příloha č. 2 (.docx).
 • Údaje pro benchmarking za rok 2016. Údaje je nutno vyplnit do benchmarkingové databáze na http://www.benchmarkingknihoven.cz/. Před odesláním formulář vytiskněte a přiložte k přihlášce. Pokud knihovna doposud není přihlášena do projektu Benchmarking knihoven, kontaktujte Mgr. Vladanu Pillerovou, email. Vladana.pillerova@nkp.cz, tel. 221 663 330.
 • Charakteristika tří významných akcí realizovaných knihovnou v období 1.7.2016 do 31.7.2017, např. vzdělávací či kulturní akce, zpřístupnění nových služeb, rekonstrukce či výstavba prostor knihovny, zprovoznění pobočky apod.

Přihláška do soutěže včetně výše uvedených příloh musí být ve stanoveném termínu zaslána poštou v tištěné i elektronické podobě (na nosiči CD nebo e-mailem) na níže uvedenou adresu. 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Soutěž Městská knihovna roku 2017
Mariánské náměstí 190
110 00 Praha 1
E-mail: skip@nkp.cz

Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí.

SKIP ve spolupráci se Svazem měst a obcí jmenuje hodnotitelskou komisi.

Soutěž je organizována ve dvou kolech.

 • První kolo: všechny knihovny jsou nejprve hodnoceny pomocí metody benchmarkingu. Na základě tohoto vyhodnocení je stanoveno pořadí knihoven. Pokud se v některé velikostní kategorii přihlásí pouze jedna knihovna, je její hodnocení provedeno společně s knihovnami z vyšší nebo nižší kategorie dle počtu obyvatel.
 • Druhé kolo: knihovny, které se umístí na prvních místech jednotlivých velikostních kategorií, jsou navštíveny a hodnoceny komisí. Předmětem hodnocení na místě je především společenské a komunitní působení knihovny ve městě a úroveň prostředí knihovny (interiér, exteriér, prostor apod.).

Knihovna umožní přístup hodnotící komise do svých prostor.

Knihovna souhlasí se zveřejněním údajů o činnosti, které byly poskytnuty pro hodnocení v soutěži.

Hodnotitelská komise na základě dodaných podkladů a prohlídky knihoven určí vítěznou knihovnu. Hodnotitelská komise zpracuje protokol o vyhodnocení soutěže. Proti rozhodnutí komise není možné se odvolat.

Vítězná knihovna získává titul Městská knihovna roku a dary od vybraných sponzorů.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční jako součást předávání cen Ministerstva kultury ČR, Knihovna roku 2017.

Knihovna, která získá titul, se může soutěže zúčastnit znovu po uplynutí 3 let.

Akce dokumentů

SMOCR_logo_RGB.png