Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Březen - měsíc čtenářů

Březen - měsíc čtenářů 2020 - 11. ročník

K akci BMČ se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka! Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2020 již jedenáctý ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti. Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout z goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách.

Registrační formulář byl uzavřen

Akce knihoven k BMČ 2020 (.xlsx)

Pokud vaše knihovna připravuje veřejné čtení, tak připomínáme nutnost vyplnění formuláře Hlášení o veřejném čtení v knihovně na - http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-cteni.

B1PLAKATY4_2.jpg

Hlavní aktivity BMČ 2020

350. výročí Jan Ámos Komenský

V letech 2020 až 2022 připomene osobnost Učitele národů řada unikátních akcí. Jádro oslav je tvořeno aktivitami paměťových institucí, které připravují výstavy, expozice a akce pro veřejnost. Výročí doprovází kampaň Komenský do třídy, která má za cíl zapojit do oslav žáky škol po celé republice. V roce 2020 bude na Pražském hradě otevřena mezinárodní výstava Comenius (1592-1642) – Jan Amos Komenský a jeho doba, která vedle množství unikátních exponátů představí též nové výsledky vědeckého bádání o životě a díle J. A. Komenského. Postupně budou otevřeny také nové expozice v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a expozice Moravského zemského muzea v Památníku Bible kralické. Významným způsobem bude revitalizována expozice Národního pedagogického muzea J. A. Komenského. Na tyto stěžejní aktivity naváže řada aktivit regionálních muzeí, dnů otevřených dveří a série mezinárodních komeniologických konferencí.

Koordinátorem tříletého projektu je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského. Na oslavách se dále podílejí Národní muzeum, Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Moravské zemské muzeum, Stichting Comenius Museum v Naardenu, Akademie věd ČR a další instituce. Koordinátor oslav, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, připravil kampaň Komenský do třídy, která do projektu oslav zapojuje školní kolektivy.

Čtenář roku 2020 - UČITEL

V roce 2011 jsme v knihovnách založili novou tradici – oceňování  nejlepších čtenářů. Základním kritériem  pro výběr Čtenáře roku bývá počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak  byl vykázán ve výpůjčním systému. Celostátní Čtenář roku je každoročně vyhlášen při předávání cen Magnesia Litera. Uvítali bychom, kdyby knihovny v rámci BMČ 2020 oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku". V tomto roce budeme oceňovat nejlepší učitele, kteří spolupracují s knihovnami.

Čtenář roku – nejlepší čtenář – učitel, učitelka

Kritéria:

  • Pravidelné návštěvy knihovny se školní třídou
  • Účast na dalších akcích knihovny – s dětmi - (např. Knížka pro prvňáčka, Pasování čtenářů a jiné projekty)
  • Pomocné kritérium: aktivní čtenář – návštěvy knihovny ve volném čase

Doporučení:

Možnost uspořádat anketu mezi dětmi:

Děti nominují svého učitele, např. v knihovně při běžné návštěvě obdrží od knihovnice anketní lístek s otázkou – např.:

Znáš učitelku  nebo učitele, díky kterému hodně čteš a chodíš do knihovny?

Dítě vyplní jméno a příjmení učitelky /učitele a školu.

Knihovny pak mohou vyhlásit dva vítěze – jednoho z nominací knihoven a druhého z nominací dětí.

Doporučujeme, aby si každá přihlášená knihovna vedle těchto základních kritérií zvolila podle své potřeby ještě další hlediska pro svého čtenáře učitele.

Jak bude tento výběr probíhat?

Knihovna, která vybere svého nejlepšího čtenáře učitele, předá v období od 1. do 17. 3. 2020 slavnostním způsobem ocenění Čtenáře roku, tj. uspořádá nebo využije dostatečně prestižní akci, například za přítomnosti starosty, členů zastupitelstva, dalších významných představitelů obce apod. Slavnostní předání je prospěšné medializovat v místních i regionálních médiích a využít i k propagaci knihovny.

Biblioweb 2020

Dvacátýprvní ročník soutěže o nejlepší webové stránky knihoven. Ve své kategorii mohou soutěžit všechny typy knihoven Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Soutěž je podporována Asociací krajů ČR.

biblioweb.gif

Noc s Andersenem 2020

Vyvrcholením letošního BŘEZNA bude již dvacátá Noc s Andersenem, která letos připadla na 27. března. Více informací na www.nocsandersenem.cz .

 

noc20.JPG

Akce dokumentů