Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Biblioweb Biblioweb 2013 Biblioweb 2013

Biblioweb 2013

— Kategorie: ,

V rámci akce Březen - měsíc čtenářů vyhlašuje SKIP čtrnáctý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky BIBLIOWEB. Ve své kategorii mohou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie je pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem. Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Fotogalerie z vyhlašování výsledků

Hlasování veřejnosti

Podmínky soutěže

Knihovnám, které hodlají soutěžit, doporučujeme prostudovat článek „Biblioweb aneb Kudy vede cesta k vítězství“ otištěný ve Čtenáři č. 1/2013 na s. 3 až 6.

Vyhodnocení soutěže

 1. Předsednictvo SKIP jmenuje odbornou porotu tvořenou knihovníky a automatizátory z veřejných a akademických knihoven, vysokých škol a odborných institucí, která stránky vyhodnotí podle následujících kritérií:
  1. Kvalita obsahu stránek (šíře nabídky služeb knihovny propagovaných webovými stránkami, zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na stránkách odborných knihoven, nabídka informací o veřejné správě na stránkách veřejných knihoven)
  2. Aktuálnost (přítomnost indikátorů stáří, platnost odkazů).
  3. Design stránek (grafické zpracování,navigace aj.).
  4. Zda stránky odpovídají poslání knihovny a umožňují komunikaci s uživatelem (jazykové verze, online služby, infomail, ankety apod.) .
  5. Zda využívají technologie Webu 2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, wiki, facebook, sdílení obrazových dat).
  6. Zda jsou přístupné pro handicapované uživatele. Vodítkem pro testování jsou česká Pravidla přístupnosti (www.pravidla-pristupnosti.cz) a  WCAG 2.0 (www.blindfriendly.cz/wcag20)
  7. Zda má knihovna zpracovánu písemnou koncepci webu a jakou má představu o budoucnosti svého webu.
 2. Hodnocení proběhne ve dvou kolech, přičemž v 1. kole bude otestováno splnění základních znaků kritéria a, d, e a f. Pouze ty stránky, které základní znaky splní, budou zhodnoceny podle všech znaků kritéria a až g ve 2. kole.
 3. Každé kritérium kromě kritéria b  bude ohodnocena 0 až 10 body,  kritérium b 0 až 6 body.
 4. Stránky, které mají přímý vztah k některému členu odborné poroty, nebudou jím hodnoceny a připočítá se jim průměrný počet bodů přiřazených stránkám od ostatních členů poroty .
 5. Hlavní cena bude udělena soutěžícímu se stránkou s nejvyšším celkovým součtem bodů za uvedených sedm kritérií.
 6. V případě stejného počtu bodů rozhoduje odborná porota.
 7. V případě většího počtu soutěžících budou vytvořeny kategorie podle počtu obyvatel ve městě, kde působí knihovna.
 8. Porota zároveň navrhne jednu knihovnu na zvláštní cenu "nejlepší bezbariérový web knihovny".
 9. Stránky bude moci opět posuzovat laická veřejnost na adrese http://www.econlib.cz/biblioweb2013/.
 10. Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži vyplněním elektronické přihlášky na webu SKIP, ve které uvedou název knihovny, url stránek a údaj, zda stránky vytvořily samy nebo specializovaná firma. K přihlášce přiloží  písemnou koncepci webu (stručný text obsahující informace o cíli a poslání webu, komu je web určen, zda je zařazen mezi jiné nástroje komunikace s uživateli, jak je organizován a spravován a jaké jsou představy o jeho budoucnosti - text by neměl přesáhnout 2500 znaků, nepoužívejte v něm, prosíme, tabelátor. Umístit do příslušného pole formuláře jej můžete zkopírováním z textového editoru) do 17. února 2013.
 11. Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci čtenářů na http://knihovnam.nkp.cz/sekceno.php3?page=01_Ob/09_Form/FormBMC13.frm
 12. Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 18.2.2013 do 10.3.2013 Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.
 13. Knihovny přihlášené do soutěže nesmí v období od  18.2.2013 do 10.3.2013 provádět úpravy svých webových stránek s výjimkou běžných aktualizací.
 14. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2013 http://www.isss.cz/ (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 8. dubna 2013, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".
 15. Změny vyhrazeny.

Biblioweb20132.jpg

Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas Pátek 18.01.2013 00:00 do
Pondělí 08.04.2013 00:00
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Asociace krajů

Biblioweb (portlet)

image001.png