Nacházíte se zde: Úvod Regiony 07 Liberecký region Proběhlé akce 2019

Setkání knihovníků Libereckého kraje 2019

se uskutečnilo 10. 12. 2019 od 9:30 hod. ve velkém sále Krajské vědecké knihovny v Liberci

Program:

9,30 – 10,00 Zahájení

  • Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci
  • PhDr. Dana Kroulíková, předsedkyně SKIP Libereckého kraje
  • Ing. Květa Vinklátová, členka rady Libereckého kraje

Hudební vystoupení ZUŠ Jabloňová

10,00 – 10,30 Vyhlášení Ceny Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje - ocenění Svazu knihovníků a informačních pracovníků

10,30 – 11,30 Nové příležitosti pro knihovny

  • Knihovny a MAS - spolupráce (nejen) na venkově – Jitka Doubnerová představí projekty možné podpory knihoven prostřednictvím tzv. MAS (Místní akční skupiny) Libereckého kraje - PREZENTACE
  • Spolupráce škol a knihoven ve venkovských regionech - Anna Randáková představí zdařilý projekt MAP na Frýdlantsku - PREZENTACE
  • Jak to vidím já - o osobní zkušenost s projekty MAS a MAP se podělí Mgr. et Mgr. Jaroslav Kříž, ředitel MKAM Turnov a Mgr. Jitka Šedinová, ředitelka MK Semily

11,30 – 12,00 přestávka, občerstvení

12,00 – 13,30 Zajímavosti z knihoven

  • První čtyři vzácné tisky jsou zrestaurovány! O probíhajícím projektu „Knihovna Liberec - zkvalitnění ochrany a zpřístupnění knihovního fondu a jeho prezentace“ financovaného Evropskou unií pohovoří Václav Kříček, vedoucí bibliografického oddělení KVK
  • Inspirace odjinud - ze zahraničních knihoven: Exkursi SDRUK po holandských knihovnách přiblíží Mgr. Blanka Konvalinková a PhDr. Dana Petrýdesová.

Seznam přihlášených účastníků zde

Pozvánka ke stažení

Oceněné knihovnice

Podrobně o nominovaných a oceněných knihovnicích


Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce