Nacházíte se zde: Úvod Regiony 07 Liberecký region Klub dětských knihoven Libereckého kraje Zajímavé odkazy

Zajímavé odkazy

Klub dětských knihoven - odborná sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

Rosteme s knihou - kampaň na podporu četby knih pro děti i dospělé

Celé Česko čte dětem - projekt upozorňující na důležitost pravidelného čtení dětem

Čítárny.cz - informační portál, česká databáze knih nejen pro děti a mládež

Pohádky on-line

Čtení pomáhá - projekt určený dětským čtenářům, který spojuje potěšení z četby knih s dobročinnou  pomocí druhým

Dětské stránky - portál zabývají se výchovou dětí a jejich smysluplnoumotivací; jsou určené především rodičům, kteří chtějí se svými dětmi trávit společný čas aktivně

S knížkou do života (Bookstart)

Kritické myšlení.cz - čtvrtletník Kritické listy, který je věnován rozvoji kritického myšlení, čtenářské gramotnosti a psaní ve školách počínaje předškolním vzděláváním až po vysokoškolské

Čtenářské kluby

IMPULSY. Inspirace, náměty a trendy dětského čtenářství

Zlatá stuha - celostátní ocenění v oblasti knižní tvorby pro děti a mládež v České republice

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce