Nacházíte se zde: Úvod Regiony 07 Liberecký region Klub dětských knihoven Libereckého kraje O klubku

O klubku

Regionální klubko Liberecko je jedním z dvanácti klubek Klubu dětských knihoven, sekce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

 

Důraz je kladen především na:

 • podporu  a rozvoj dětského čtenářství,
 • hledání nových forem práce s dětskými čtenáři, ale  i nečtenáři,
 • zkvalitňování služeb dětem v knihovnách.

 

Členové klubka vzájemně velmi úzce spolupracují, informují se o svých aktivitách v rámci celostátních i regionálních akcí,  vyměňují si nápady, vymýšlejí nové projekty, účastní se vzdělávacích aktivit a nabyté zkušenosti praktikují při práci s dětmi.

 

Společné projekty:

 • Noc s Andersenem
 • Kde končí svět
 • SUK - čteme všichni
 • Už jsem čtenář - kniha pro prvňáčka
 • Den pro dětskou knihu
 • Škola naruby aneb s knížkami se kamarádím
 • Kamarádka knihovna
 • Březen - měsíc čtenářů
Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce