Nacházíte se zde: Úvod Regiony 07 Liberecký region Členství ve SKIP - členské příspěvky

Proč je dobré být členem SKIP

— Kategorie:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) je největší profesní a stavovskou organizací knihovníku a informačních pracovníků, sdružuje 1400 institucionálních a individuálních členů a 11 regionálních organizací.

Posláním SKIP je usilovat o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené zvyšování prestiže oboru, usilovat o vytváření příznivých podmínek pro rozvoj a činnost knihoven, zastupovat společné zájmy členů doma i v zahraničí.

SKIP je organizací, v níž se sdružují knihovny a zaměstnanci knihoven (i bývalí), pro které je práce v oboru  koníčkem a často i celoživotním posláním. Je to velmi kompaktní  a aktivní společenství s širokou členskou základnou, kterou pojí velmi silné kolegiální i osobní vztahy. Vědomí sounáležitosti s širokou profesní skupinou přispívá ke snadné a nezištné výměně informací a zkušeností, slouží jako  inspirace pro další rozvoj dané knihovny a její aktivity, z nichž jednoznačně profituje daná obec a především její občané.

SKIP je jedinou platformou, na které se mohou sdružovat, setkávat a vyměňovat si zkušenosti pracovníci knihoven, kteří jsou jinak často osamoceni v knihovnách rozesetých v obcích a městech celé republiky.

 

Z aktivit SKIP:

  • podílí se na tvorbě a realizaci koncepcí oboru a jeho legislativy
  • zastupuje knihovny v jednání s ochrannými autorskými svazy
  • věnuje se propagaci a podpoře četby/čtenářství, knižní kultury a knihoven
  • vydává 4x ročně svazové periodikum Bulletin SKIP, odborné publikace a celou řadu propagačních materiálů k podpoře četby a čtenářství
  • přispívá k celoživotnímu vzdělávání knihovníků zejména pořádáním odborných akcí
  • je vyhlašovatelem významných celostátních akcí např.: Týden knihoven, Noc s Andersenem, Kamarádka knihovna, Den pro dětskou knihu, Březen měsíc čtenářů, Biblioweb aj., vydává k nim propagační materiály, na řadě dalších akcí se podílí
  • umožňuje kontakty knihovníků podle profesních zájmů (Klub dětských knihoven, Sekce veřejných knihoven, Sekce vzdělávání aj.)
  • zřizuje elektronické konference, jejichž prostřednictvím mohou členové konzultovat své profesní problémy (např. konference Andersen – výměna konkrétních námětů pro práci s dětmi) i obecně činnost ve SKIP (konference všech členů SKIP).

 

 

SKIP může také přispět ve složitých situacích knihoven i individuálních členů  – při tragických povodních v srpnu 2010 pomohla regionální organizace SKIP značnou humanitární pomocí, finanční sbírkou pomohla osobně našemu kolegovi, další pomoc, včetně finanční,  byla organizována a orientována na zaplavené knihovny.

 

Verze pro tisk

Podrobněji viz: Dopis s nabídkou členství ve SKIP předsedy SKIP ČR PhDr. Víta Richtera.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce