Nacházíte se zde: Úvod Regiony 07 Liberecký region Členství ve SKIP - členské příspěvky Členské příspěvky SKIP

Členské příspěvky SKIP

Členské příspěvky SKIP

Roční členské příspěvky SKIP od roku 2014

Individuální člen:

Individuální (minimální částka)

400,- Kč

Důchodce, student, člen na rodičovské dovolené a člen, který není výdělečně činný, knihovník neprofesionální knihovny (minimální částka)

200,- Kč

Členský příspěvek individuálních členů SKIP se stanovuje jako minimální. Člen SKIP  může dobrovolně uhradit vyšší příspěvek jako výraz osobní podpory činnosti SKIP. Výše příspěvku není omezena

Institucionální člen:

Počet zaměstnanců

Výše příspěvku

do 1 zaměstnance

550 Kč

2 - 5 zaměstnanců

1 100 Kč

6 - 10 zaměstnanců

2 050 Kč

11 - 20 zaměstnanců

3 000 Kč

21 - 50 zaměstnanců

4 900 Kč

51 - 100 zaměstnanců

9 500 Kč

nad 100 zaměstnanců

16 200 Kč

Zaměstnanec = přepočtený úvazek.

Dělení vybraných příspěvků mezi VV SKIP a regiony podle klíče:

VV SKIP

60%

Regiony

40%

Schváleno 8. valnou hromadou SKIP 20.6.2013 v Brně.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce