Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Klub školních knihoven Mezinárodní měsíc školních knihoven Mezinárodní měsíc školních knihoven 2013

Mezinárodní měsíc školních knihoven 2013

Záložka do knihy spojuje školy : Namaluj mi svého oblíbeného literárního hdinu

Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze a Slovenská pedagogická knižnica v Bratislavě připravují 4. ročník projektu Záložka do knihy spojuje školy, tentokrát s námětem: Namaluj mi svého oblíbeného literárního hrdinu.

Projekt bude vyhlášen v září na začátku nového školního roku 2013/2014, kdy se školy mohou začít přihlašovat. Probíhat bude během celého měsíce října u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven. Do konce listopadu bude prostřednictvím obou institucí projekt vyhodnocen.

Cílem projektu je podpora čtenářství a navázání kontaktů mezi českými a slovenskými základními školami prostřednictvím výměny záložek, které žáci sami vyrobí libovolnou technikou. Projekt může být také využit v plnění Školního vzdělávacího programu, zařazen do průřezových témat nebo do celoškolních projektů. Školy mohou navázat vzájemnou spolupráci a pokračovat v ní i po skončení celého projektu.

A jak bude celá akce probíhat? Školy se přihlásí prostřednictvím on-line přihlášky, která bude umístěna na webových stránkách Pedagogické knihovny J. A. Komenského a už budou jen čekat, která slovenská škola jim bude přidělena. Hlavním kritériem pro výběr škol bude počet přihlášených žáků, ročník a typ školy. Přihlašovat se mohou celé školy, ročníky, ale i jednotlivé třídy všech typů základních škol, víceletých gymnázií, speciálních škol i školy při nemocnicích.

Jakmile získají děti kontakt na partnerskou školu, pustí se pod vedením učitelů nebo školních knihovníků do práce. Mohou vymýšlet různé techniky pro tvorbu záložek. Budeme rádi, když paní učitelky, školní knihovníci nebo děti samy pořídí v průběhu projektu dokumentační fotografie z práce na projektu a snímky zašlou mailem do Knihovny J.A. Komenského v Praze.

Když bude vše hotovo, školy mohou vytvořit výstavku záložek, aby si žáci své výtvory mohli navzájem prohlédnout a potom už je každá škola sama zabalí a zásilky začnou putovat z České republiky na Slovensko a opačně. V minulých ročnících balíčky neobsahovaly jenom záložky, ale také průvodní dopisy s fotografiemi, informacemi o škole, městě nebo vesnici, kde děti žijí, ale také adresy se žádostmi o dopisování.

Česko-slovenský projekt bude ukončen 31. 10. 2013 a během měsíce listopadu bude vyhodnocen. Krátké hodnocení a zaslané fotografie z jednotlivých škol budou vystaveny na webových stránkách Centra pro školní knihovny, které celý projekt organizuje. Zúčastněné školy si tak mohou vzájemně prohlédnout a porovnat, jaké záložky se podařilo vytvořit.

Všechny kontakty, potřebné údaje a informace budou vystaveny od konce srpna 2013 na stránkách Pedagogické knihovny J. A. Komenského - Centra pro školní knihovny (www.csk.npmk.cz ).

Předchozí ročníky projektu Záložka do knihy spojuje školy byly opravdu úspěšné, hodně škol se zúčastnilo všech tří ročníků a vytvořila se přátelství mezi školami i jednotlivými žáky.

Samozřejmě i hlavní záměr projektu – podpora čtenářství – byl splněn. Určitě se daleko lépe čte kniha, do které vložíte vlastnoručně vyrobenou záložku od kamaráda ze Slovenska.

Budu ráda, když slogan Darovaná záložka pro mou knihu kámoška, který vytvořili žáci ze ZŠ TGM v Komorní Lhotce v jednom z předchozích ročníků projektu, bude platit i v ročníku čtvrtém.

Mgr. Radmila Indráková

Centrum pro školní knihovny

Národní pedagogické muzeum a knihovna JAK

Více informací na: http://csk.npmk.cz/node/85

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce