Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Mezinárodní spolupráce EBLIDA

EBLIDA

SKIP je členem EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, Evropská kancelář knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení) od podzimu 2008.

EBLIDA je v první řadě prostředkem, vytvořeným evropskými knihovnickými, archivnickými, informačními a dokumentačními sdruženími a institucemi, který na půdě orgánů Evropské unie sleduje, obhajuje a prosazuje zájmy uživatelů knihoven, archivů, informačních a dokumentačních služeb, ale i zájmy a potřeby jejich pracovníků. V tomto smyslu je významná zejména práce Skupiny expertů pro informační právo, která se aktivně, reálně podílí na tom, aby v rozvoji autorského práva, ale i dalších právních odvětví, byly – zvláště v současném období hledání nového uspořádání vztahů mezi autory, producenty, distributory a uživateli v oblasti médií, informací a kultury – nalezeny způsoby uspořádání vztahů odpovídající digitálnímu prostředí informační společnosti 21. století. Průběžně získávané informace o vývoji na mimořádně citlivém legislativním poli na evropské i globální úrovni, kde zanedbání či malé opomenutí může mít dalekosáhlé a dlouhodobé důsledky, pomáhají také v činnosti SKIP při řešení otázek zákonodárství na domácí úrovni.

Závažné úlohy v současném dynamickém vývoji ovšem plní i další pracovní skupiny EBLIDA. Na zasedání Skupiny expertů pro kulturu a informační společnost, které se konalo v souvislosti s 19. výročním zasedáním Rady EBLIDA v květnu 2011 v Málaze, bylo schváleno stanovisko k úloze veřejných knihoven v současné evropské společnosti a k potřebě knihovní politiky na úrovni Evropské unie.

České znění stanoviska; anglický originál na webu EBLIDA.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce