Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce je záležitostí celého spolku, nejen předsednictva jeho výkonného výboru. Předsednictvo stanovuje její hlavní zaměření, a to s ohledem na možnosti SKIP i partnerských spolků; důležitou aktivní úlohu v rozvíjení mezinárodní spolupráce hrají také regionální organizace SKIP.

Pomocnou úlohu při zajišťování konkrétních úkolů mezinárodní spolupráce plní Komise SKIP pro zahraniční styky. Udržuje kontakty se zahraničními partnery, průběžně sleduje vybrané informační zdroje a zajišťuje technickou, administrativní a informační stránku spolupráce (sledování termínů, překlady apod.). Má své členy v regionálních organizacích, s nimiž spolupracuje. Svou činností napomáhá předsednictvu VV SKIP plnit hlavní úkoly v této oblasti.

Jsou to zejména:

V případě projektů CECUP (Central and Eastern European Copyright User Platform) a CELIP (Central and Eastern European Licensing Information Platform) v letech 1997 až 2002 šlo o spolupráci s EBLIDA.

Na evropském projektu DECIDoc SKIP spolupracoval v letech 1998 až 2001. Koordinátorem prací v jeho rámci byl francouzský spolek ADBS. Projekt se zabýval stanovením evropského rejstříku "kompetencí" (dovedností a schopností) pracovníků v informační sféře v Evropě. V rámci této spolupráce SKIP zajistil vydání českého překladu Eurorejstříku v edici Aktuality SKIP.

Pokračováním DECIDoc se od prosince 2002 stal evropský projekt CERTIDoc, jehož se SKIP rovněž zúčastnil. Jeho cílem je implementace evropského systému certifikace informačních pracovníků na základě rozvoje a upřesňování dovedností a schopností pracovníků v informační sféře stanovených v Eurorejstříku. V rámci projektu CERTIDoc bylo připraveno jeho druhé vydání, ve svazku 1 a 2, jehož český překlad byl vydán v roce 2006.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce