Nacházíte se zde: Úvod Členství Výhody pro členy Benefity pro členy SKIP

Benefity pro členy SKIP

Nabídka zahraničních stáží; profesní vzdělávání; nabídka publikační činnosti; nabídka komunitních aktivit; prosazování zájmů a lobbing; finanční zvýhodnění členů, ceny a odměny.

 

 

 1. Nabídka zahraničních stáží

  Všem členům SKIP nabízíme zprostředkování studijních pobytů do knihoven v zahraničí, zprostředkování kontaktů na významné odborníky různých specializací. Zájemci se mohou aktivně zapojit do činnosti v mezinárodní knihovnické federaci IFLA a pracovat ve vybrané sekci. Členové SKIP mají výraznou slevu na každoroční zahraniční studijní cestu do knihoven ve vybrané zemi. Účast v mezinárodních projektech např. Certidoc. Zapojení se do aktivit Modrého štítu atd.
 2. Profesní vzdělávání

  Členům SKIP je nabídnuta účast na mnoha vzdělávacích aktivitách organizovaných spolkem s výraznou slevou. Mohou si zde vyměnit zkušenosti s experty příslušných oborů ve workshopech a získávat informace a odborné kontakty. Zájemcům je nabídnuta možnost prezentování své činnosti na celostátních konferencích zaměřených na danou specializaci. Vzdělávání ředitelů knihoven v legislativní a manažerské oblasti. Možnost osobního růstu a získání nových kompetencí pro všechny členy.
 3. Nabídka publikační činnosti

  Možnost publikování pro všechny členy SKIP ve spolkovém časopise Bulletin SKIP, který je nejrozšířenějším periodikem v českém knihovnictví a vychází v tištěné i elektronické podobě a dostávají jej všichni členové zdarma. Nabídka pro kreativce zapojení se do našich čtenářských kampaní a tvorby propagačních materiálů. Možnost publikování atraktivních prací v edici Aktuality SKIP např. pro studenty našeho oboru. Nabídka zapojení se do sekce Public relations SKIP.
 4. Nabídka komunitních aktivit

  Organizace společných akcí pro všechny členy SKIP – kulturní i sportovní aktivity s cílem sjednocení členů spolku. Pravidelná setkávání s kolegy s obdobnými profesními zájmy a koníčky. Vědomí sounáležitosti s širokou skupinou knihovníků a pracovníků paměťových institucí. Získání společenských kontaktů a celoživotních přátel díky naší profesi. Výměna zkušeností s kolegy díky naší elektronické konferenci a zapojení do komunitních sítí např. Facebook.
 5. Prosazování zájmů a lobbing

  Všichni členové mají možnost prosazovat své profesní a odborné záměry po spolkové linii a na základě osobních vztahů. Spolek je členem řady důležitých organizací díky kterým lze lobovat – Unie zaměstnavatelských svazů, Spolek pro obnovu venkova atd. Koordinace jednání spolku v zájmu knihoven v oblasti autorského práva, hromadných licencí apod. Lobbing v oblasti knihovnické i širší – katalog prací, zákoník práce apod.
 6. Finanční zvýhodnění členů, ceny a odměny

  Knihovničtí senioři, studenti, členové na mateřské dovolené a nevýděleční členové mají poloviční členské poplatky. Členové SKIP mohou získat slevy na vybrané profesní konference např. Knihovny současnosti, získat finanční odměny za výjimečné počiny, mohou být ocenění v soutěžích Městská knihovna roku a MARK. Nejvýznamnější členové získají Cenu českých knihovníků. Činnost našich členů je na celostátní úrovni propagována díky sponzorům např. Skanska, 3M, CEIBA atd.
Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce