Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Sekce veřejných knihoven Skupina pro obecní knihovny Skupina pro obecní knihovny

Skupina pro obecní knihovny

Úvod

Dynamický rozvoj českého veřejného knihovnictví v uplynulých 15 letech si vyžádal zásadní změnu knihovnické práce i v těch nejmenších knihovnách. Obecní knihovny tvoří nejpočetnější skupinu sítě „veřejných knihoven“  a jsou jejich plnohodnotnou a nedílnou součástí. Tyto knihovny jsou zřizovány a provozovány jednotlivými obcemi a odborně vedeny profesionály prostřednictvím „regionálních funkcí,“, které vykonávají „pověřené knihovny“. Dosud však nejsou podmínky pro další činnost a rozvoj těchto knihoven ve všech regionech stejné, mezi jednotlivými kraji jsou propastné rozdíly. Problematika „malých knihoven“ se ukázala natolik specifická, že vyžaduje samostatnou „podsekci“, která by koordinovala jejich činnost, pomáhala řešit současné problémy a připravovala návrhy a podmínky dalšího rozvoje – vše v těsné spolupráci s profesionálními knihovnami (v rámci výkonu Regionálních funkcí).

Vznik

Na jednání Sekce veřejných knihoven 14.10.2009 byla ustanovena „Podsekce Venkovské knihovny“, garantem její činnosti byla určena Daniela Wimmerová (MěK Kaplice).

Cíl

Hlavním cílem je přetvoření malých knihoven z pouhých „půjčoven knih“ na fungující vzdělávací, informační a komunitní centrum obce – i zde je třeba vytvořit „otevřenou knihovnu“ pro všechny obyvatele.

Pracovní tým - kontakty

Hlavní úkoly

  • Podporovat činnost venkovských knihoven jako nedílnou a plnohodnotnou součást veřejných knihoven
  • Posílit spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova – na celostátní i regionální úrovni, podpořit členství regionálních organizací SKIP v regionálních pobočkách SPOV – účast zástupců SKIPu v regionálních hodnotitelských komisích soutěže Vesnice roku – využívat Program pro obnovu venkova
  • Knihovna roku – doporučit úpravu pravidel soutěže v krajských kolech tak, aby do celostátního kola postupovala za kraj pouze jedna knihovna (pokusit se o stanovení vnitřních pravidel, které by všichni akceptovali). Podporovat vznik oficiálního odměňování knihovníků na krajské úrovni tam, kde ještě není. Např. formou Malá knihovnická slavnost (Vysočina), oslavy v JMK. Ideálním stavem je vyhlašovat regionální Knihovnu roku v rámci slavnostního vyhlášení Vesnice roku daného regionu.
  • Rozvoj činnosti knihoven v malých obcích – aktivně zkvalitňovat podmínky dobrého fungování knihoven (doplňování fondu, zlepšování technického vybavení knihoven, rozvoj komunitní role knihoven, propagovat co největší „přístupnost“ za pomoci postupného rozšiřování počtu provozních hodin pro veřejnost)
  • Co venkovské knihovny umějí a mohou – pokračovat v celostátním setkávání knihovníků (v návaznosti na soutěž Knihovna roku) a umožnit knihovníkům vzájemné poznávání a poskytnout prostor pro výměnu zkušeností.

Zápisy

Odkazy

Knihovna roku

Co venkovské knihovny umějí a mohou

Spolek pro obnovu venkova

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce