Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Týden knihoven 2014

Týden knihoven 2014

18. ročník celostátní akce Týden knihoven 2014 bude zaměřen také na muzejní knihovny – výzva k účasti

V letošním roce proběhne ve dnech 6.–12. října již 18. ročník celostátní akce Týden knihoven, kterou vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků. SKIP se tentokrát rozhodl věnovat v jejím průběhu pozornost především muzejním knihovnám.

Muzeím a jejich knihovnám se zde nabízí možnost využít rozsáhlé mediální kampaně, která celou akci každý rok doprovází a představit svoji činnost, rozsáhlé fondy i služby odborné knihovnické veřejnosti, a především našim badatelům a uživatelům. Předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D. a předseda AMG PhDr. Luděk Beneš se dohodli, že jako hlavní téma pro muzejní knihovny bude využito letošní celosvětové téma – 100. výročí začátku 1. světové války.

AMG připravila pro letošní rok celomuzejní kampaň s názvem „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí 1. světové války“, která má samostatné webové stránky na adrese http://www.muzea20stoleti.cz, a kde již česká muzea zaregistrovala na 114 připravených akcí. Muzejní knihovny se mohou zapojit a připravit pro letošní Týden knihoven různé akce (workshopy či dílny pro školy, besedy pro veřejnost) např. nad dobovým regionálním tiskem nebo se sběrateli památek na 1. světovou válku. Při této příležitosti je možné vyzvat obyvatele regionů, badatele z muzejních knihoven, sběratele a členy místních spolků zabývajících se tematikou 1. světové války, aby do muzejní knihovny přinesli vlastní fotografie, pohlednice, dopisy z fronty, zápisníky a památníky a obohatili tak připravený program nebo dokonce sbírky muzea.

Do přípravy této akce se aktivně zapojila Komise knihovníků AMG, která poskytne muzejním knihovnám odbornou pomoc s přípravou akcí a v letošním roce se zvláště zaměří na mediální podporu a propagaci muzejních knihoven. Veškeré informace budou dostupné na stránkách AMG a v záložce Knihovnická komise na webových stránkách AMG na adrese http://www.cz-museums.cz.

Nebo jen s prolinkem na - http://www.cz-museums.cz/news/amg/titulni/11616-18-rocnik-celostatni-akce-tyden-knihoven-2014-bude-zamerena-take-na-muzejni-knihovny-vyzva-k-ucasti

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce