Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Spolupráce knihoven a škol v oblasti čtenářské a informační gramotnosti

Spolupráce knihoven a škol v oblasti čtenářské a informační gramotnosti

Goethe-Institut v České republice, Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky pořádají v pondělí 24. dubna 2017 odborný seminář Spolupráce knihoven a škol v oblasti čtenářské a informační gramotnosti

Místo konání: Goethe-Institut v ČR, Praha 1, Masarykovo nábřeží 32 (za Národním divadlem)

Zahájení v 10 hodin

Přednášející:

Hanke Sühl - Školní a veřejná knihovna jako partner ve vzdělávání. Modely spolupráce se zvláštním důrazem na Městskou knihovnu ve Frankfurtu nad Mohanem (.pdf ke stažení).

Vystudovala pedagogiku a knihovnictví, je odbornicí v oblasti školních knihoven působící ve Frankfurtu nad Mohanem. Těžištěm její práce je koncepce a implementace akcí a programových řad v oblasti podpory čtení a podpora mediální gramotnosti, ale i příprava a realizace nabídek v oblasti vzdělávání pro učitele a pracovníky angažované ve školních knihovnách (i na mezinárodní úrovni). Od roku 2013 je členkou komise Knihovna a škola Německého knihovnického svazu (dbv-Kommission Bibliothek und Schule).

Prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. – Češi a jejich čtenářské životopisy (co jsme jejich prostřednictvím o sobě dozvěděli)(.pdf ke stažení).

Literární teoretik, historik a kritik zabývající se moderní českou a středoevropskou literaturou, interpretací a hermeneutikou, teorií literatury a výzkumy čtenářské kultury. Autor několika kniha na daná témata. Vyučoval na FF MU (nyní jako externista) a FF UK, kde byl 2005 jmenován profesorem. Je členem redakčních rad několika časopisů (českých a polských). Jeho texty jsou publikovány i v Bulharsku, Maďarsku, Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku, Velké Británii aj.

Mgr. Pavlína Mazáčová Ph.D. – Perspektivy spolupráce veřejných knihoven a škol v rozvoji gramotností pro 21. století (.pdf ke stažení).

Přednáší na KISK FF MU v Brně, kde se zabývá především kontexty informační a mediální gramotnosti a knihovnickou pedagogikou. Je řešitelkou grantů ESF zaměřených na rozvoj a propojení informačního vzdělávání pedagogů, učících knihovníků a studentů VŠ. Podílela se na vzniku Přechodového modelu informační gramotnosti KISK, který reflektuje vzdělávací výzvy 21. století a je dokladem dlouhodobého zájmu věnovaného na KISK MU problematice informační gramotnosti.

PhDr. Hana Landová, Ph.D. – Informační gramotnost a učení pro život: motivace, dovednosti, výsledky (.pdf ke stažení).

Působí jako knihovník a vysokoškolský pedagog. Hlavním tématem jejího odborného zájmu je problematika informační gramotnosti a role knihoven a knihovníků ve vzdělávání. V rámci své publikační i přednáškové činnosti se věnuje i tématu spolupráce knihoven a vzdělávacích institucí. Je členkou programového výboru konference ECIL – European Conference on Information Literacy. Je předsedkyní Asociace knihoven vysokých škol ČR. Jejími odbornými působišti jsou Česka zemědělské univerzitě v Praze a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy.

Program:

Dopoledne –  10 až 12 hod.

Polední přestávka s občerstvením – 12,00 až 12,30

Odpoledne  12,30 až 14 hod

Diskuse, závěr semináře – nabídka exkurze do nově zařízené knihovny Goethe-Institutu v Praze

Moderátor: Vít Richter, čestný předseda SKIP, předseda Ústřední knihovnické rady ČR

Jednání bude simultánně tlumočeno

K účasti se můžete přihlásit nejpozději do 24. března 2017 pomocí e-mailem na adrese roman.giebisch@nkp.cz

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce