Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Spolupráce českých center a knihoven ČR

Spolupráce českých center a knihoven ČR

Noc literatury 2014 bude už osmým ročníkem tohoto čtenářského happeningu. Přestože začal v Praze, od roku 2010 se díky iniciativě Českých center konal také na několika místech v Evropě a v roce 2013 se poprvé díky podpoře grantu EU Culture odehrál ve stejném modelu také v Rumunsku, Polsku, Portugalsku, Litvě a Irsku. Noc literatury se tak díky své přitažlivosti a schopnosti překonávat kulturní a jazykové bariéry stává celoevropským fenoménem.

Podoba projektu Noc literatury

Ambicí projektu je představovat návštěvníkům současnou evropskou literaturu netradičním způsobem a zároveň oživit večerní město přitažlivou akcí. Na různých místech města během jednoho večera proto čtou známé osobnosti ukázky ze zajímavých knih. Trojí atraktivitou projektu, tedy spojením zajímavého textu, neobvyklého místa a originální prezentace usilujeme o vytvoření jedinečného kulturního zážitku pro širokou veřejnost.

V Praze se Noc literatury koná každý rok vždy v předvečer zahájení největšího knižního festivalu v zemi - Svět knihy a v rámci jedné čtvrti (Staré Město, Malá Strana, Libeň, Smíchov, Letná ad.). Posluchači tak mají možnost obejít díky krátkým vzdálenostem co nejvíce čtení. Místa jsou vybrána tak, aby účastníci měli prostor nahlédnout do neznámých či s literaturou nespojovaných prostor a zároveň tak, aby byla co nejvíce různorodá. Na každém z vybraných míst čte populární herec od 18:00 do 23:00 v půlhodinových intervalech ukázku z jedné současné knihy evropského autora. Texty vybírají zahraniční kulturní instituty ze sdružení EUNIC (European Union National Institutes for Culture) a kulturní oddělení zahraničních velvyslanectví, společně s profesionálním dramaturgem z nakladatelství Labyrint. Jde o nejnovější překlady současné evropské literatury. V roce 2014 přizveme také mimoevropskou zemi jako hosta (Brazílie a Izrael).

Předpokládaná účast veřejnosti a medializace

Každoročně se pohybuje počet návštěvníků v Praze kolem 9 000 posluchačů. Noc literatury je akcí s kvalitním mediálním pokrytím (tisková konference společně s veletrhem Svět knihy, informace o akci před jejím konáním, televizní a rozhlasové vstupy z akce, následné hodnocení akce v tisku, rozhovory se spisovateli). V letošním roce oslovujeme opět tato média: Český rozhlas, Česká televize, Literární noviny, Xantypa, Seznam.cz, deník Metro, týdeník 5+2 dny, TV Metropol. V rámci mediálních partnerství je přislíbeno plnění formou plošné inzerce v respektovaných magazínech. Dle rozsahu a možností partnerů se uvažuje o realizaci virální kampaně.

Plánujeme kampaň, která zahrnuje citylighty, plakáty A1, plakáty A3, v distribučních počtech 150 – 300 ks aj. Akce je široce sdílena přes Facebook a má hojně navštěvované webové stránky www.nocliteratury.cz. Letáky, plakáty a programové brožury budou distribuovány cca. týden před akcí do vybraných knihkupectví, literárních kaváren a galerií.

Česká centra pro regiony

Noc literatury v regionech ČR byla ve spolupráci se Svazem knihovníku ČR poprvé realizována v roce 2013. Oboustranně prospěšnou spolupráci ocenili i zástupci EUNIC. Naším cílem je tedy nadále prohlubovat spolupráci s knihovnami i dalšími partnery v Čechách a na Moravě.

Cíle projektu

 • propagace města a zajímavých míst;

 • ukázat návštěvníkům večera běžně nepřístupné prostory firem, institucí, úřadů (v minulosti například protiatomový kryt, odstavený železniční vagón, prostory divadel, průmyslových podniků a firem);

 • podnítit netradičním a kreativním způsobem zájem veřejnosti o současnou literaturu;

 • aktivně zapojit do organizace městské prostředí a místní instituce /subjekty.

Datum konání

14. května 2014

Organizace akce

 • Rádi bychom znovu oslovili ty knihovny ČR (a další zájemce), kteří budou ochotni a schopni ve spolupráci s Českými centry akci zorganizovat.

 • Podmínkou je „putování“ za literaturou – zvolit nejméně 3 místa v daném městě, kde se bude předčítat.

 • Texty musí být vybrány pouze z nabídky zahraničních kulturních institutů v Praze, v roce 2014 jich bude cca 19 (současní autoři z Evropy + izraelská a brazilská literatura). Knihovny dostanou k dispozici VŠECH devatenáct již editovaných úryvků, které se budou číst v Praze, zvolit z nich si však mohou i menší počet. Ideální je, aby texty tematicky souzněly s vybraným místem (např. text o skřítcích jsme kdysi četli v podzemí Prahy).

 • Autorská práva pro čtení zajistí Česká centra za podmínky, že nebude vybíráno vstupné. Aby byla akce přístupná pro co nejvíce diváků, je koncipována bez vybírání vstupného.

 • Herce si zvolí knihovny samy. Může to být profesionál (v řadě měst jsou divadla), nebo jiná osobnost, která přitáhne diváky.

 • Prezentace všech spoluorganizátorů projektu bude součástí webových stránek i jednotné programové brožury – obojí připravují Česká centra. Vizuální styl NL 2014 bude opět jednotný pro celou ČR.

 • Knihovny dostanou od ČC tiskové podklady pro tisk DL letáku a plakátu A1 a A4. Vizuál bude stejný jako v Praze, loga partnerů projektu rovněž. V podkladu pro knihovny však bude prostor pro vložení znaku či loga města, log místních partnerů, názvů vybraných knih, míst a jmen účinkujících v daném regionu. Každá knihovna si tyto texty doplní a vytiskne sama na své náklady.

 • Součástí pražské programové brožury bude inzerát SKIPu, nikoliv jednotlivých knihoven.. Všechny podrobné informace z regionů budou na www.nocliteratury.cz.

 • Knihovny se mohou přihlásit do 17. 2. 2014 na adresu Jolana Součková souckova@czech.cz, v kopii Romanu Giebischovi Roman.Giebisch@nkp.cz. Zároveň zašlou své logo a jméno kontaktní osoby, včetně spojení.

 • Knihovny zašlou do 31. 3. podklady pro web - finální seznam míst včetně adres (budou na interaktivní mapce), vybraných úryvků a jména účinkujících s uvedením místa, na němž budou číst. Je možné dodat také ilustrační obrázek.

Finanční pokrytí

 • Česká centra poskytnou zdarma výše uvedené tiskové podklady pro tisk DL letáku a plakátu A1 a A4, prostor na webových stránkách a zašlou všem seznam vybraných knih a editované úryvky. Participující knihovny si zajistí financování na pokrytí nákladů spojených s pronájmem míst, tiskem, honoráři herců aj. z vlastních zdrojů, místních grantů, případně krajské podpory.

Kontakt:

Jolana Součková, České centrum Praha, Rytířská 31, Praha 1, souckova@czech.cz, 234 668 301, 724 587 661

Těšíme se na spolupráci!

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce