Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Soutěž MARK 2018

Soutěž MARK 2018

SKIP ČR vyhlašuje již devátý ročník soutěže pro nejlepší mladé pracovníky/ce knihoven a studenty/ky našeho oboru. Cena bude slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2018". Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Základní pravidla a podmínky soutěže:

Vyhlašovatelem soutěže je SKIP
Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2017 do 30.7.2018.
Fyzická osoba navržená na ocenění musí:
mít trvalý pobyt na území České republiky; dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2018.

Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.7.2018 v tištěné i elektronické podobě na níže uvedenou adresu:
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR Soutěž MARK 2018 Mariánské náměstí 190
110 00 Praha 1
E-mail: skip@nkp.cz

Na později došlé nominace nebude brán zřetel.

Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři (v příloze). Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem "Neotvírat - Cena MARK 2018" v jednom tištěném vyhotovení + elektronicky. Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě! O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.
Vítěz získá bezplatný poukaz na zájezd SKIP do zahraničních knihoven, který se uskuteční v říjnu 2019 a další ceny od vybraných sponzorů. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.

Oceňte mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/ic knihoven a studentů/ek našeho oboru!

S pozdravem

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00   Praha 1

Tel: +420/221 663 333
email: roman.giebisch@nkp.cz

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce