Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Pokračování projektu internetizace knihoven a nabídka bezplatného internetu

Pokračování projektu internetizace knihoven a nabídka bezplatného internetu

Jak jsme informovali na semináři k regionálním funkcím v Plzni dne 12.10.2011, v nejbližším období se rozeběhnou aktivity související s budoucím pokračováním Projektu internetizace knihoven (PIK).

V zásadě půjde o to, ve velmi krátké době zjistit, které knihovny mají zájem nadále pokračovat v PIK a které nikoliv, tj. zajistí internetovou konektivitu vlastním způsobem a ze svých zdrojů.

Do PIK se budou moci také zapojit  nové knihovny, které doposud v PIK nebyly. Východiskem budou informace získané v průzkumu, který proběhl letos v srpnu, ale některé informace bude nutno doplnit, zejména skutečně oslovit všechny knihovny a jejich provozovatele. V rámci PIK bude nabízeno základní připojení, které odpovídá kvalitou tomu, co je běžně na trhu. Bude vhodné zejména pro malé knihovny. Základní parametry a podmínky nového PIK poskytne Ministerstva kultury nejspíše v pondělí, potom budou rozeslány podrobné pokyny k tomu, jak dále postupovat.

PIK i v budoucnu bude dotační program, který bude pokračovat pouze po omezenou dobu. Z tohoto hlediska by knihovny a jejich provozovatelé měli usilovat o to, aby si svou internetovou konektivitu zajistili v budoucnu ze svých vlastních zdrojů a využili všechny možnosti, které se nabízejí.

V této souvislosti vás informuji o iniciativě sdružení Internet pro všechny, které se obrátilo na SKIP. Toto sdružení oslovuje operátory po celém území ČR s výzvou, aby poskytli knihovnám BEZPLATNÉ připojení k internetu. Nejdůležitější informace o tomto projektu najdete na http://www.internetprovsechny.cz/knihovny/ Zde si každá knihovna může ověřit, zda v její lokalitě působí operátor, který nabídne knihovně bezplatné připojení. Níže uvádíme sdělení předsedy sdružení Internet pro všechny Miloslav Sova.

Obracím se na vás s prosbou, abyste informovali menší knihovny a jejich provozovatele o této možnosti. Každý provozovatel by měl zvážit, zda přijme nabídku bezplatného internetu (zpravidla se jedná o wifi připojení) nebo se zapojí do PIK nebo si internetovou konektivitu zajistí jiným způsobem.

Stručné info o projektu – zatím se do projektu zapojilo zatím 67 operátorů z celé ČR, počet již připojených knihoven 78, počet okamžitě připojitelných knihoven 233  (Ještě do tohoto počtu nemáme zaparacované některé větší sítě jako Tlapnet, Unet.cz, KLfree atd) operátoři zapojení do projektu přislíbili připojit všechny knihovny, které označili žlutou barvou (okamžitě připojitelné) zdarma případně v rámci již placeného připojení OU. Jako kompenzaci si představují obvykle reklamní cedulku vedle počítače, na dveřích knihovny, případně umístění antény na střechu budovy atd.

Knihovníci kteří se rozhodnou změnit poskytovatele připojení se mohou obracet na uvedené e-mailové adresy miloslav.sova@internetprovsechny.cz nebo na adresu Telekomunikačního klastru sekretariat@telco-klastr.cz a v blízké době bude možné zájem o připojení projevit i prostřednictvím registračního formuláře (za předpokladu že knihovník zná evideční číslo své knihovny)

O připojení samozřejmě knihovna podepíše s místním ISP klasickou smlouvu (připravujeme její jednotné znění) kde se provider zaváže poskytovat minimální  garantovanou rychlost 2048 Kb/s /256 kb/s po dobu 36 měsíců a samozřejmě bezplatný servis (týkající se pouze samotného připojení).

To že knihovna není označená žlutou barvou neznamená, že není připojitelná. Projekt běží 3 týdny, chvíli potrvá než se podaří oslovit většinu lokálních ISP a než nám lokální operátoři nahlásí lokality, kde je připojení bezproblémové. Knihovny bez barevného označení mají pouze o trochu menší šanci, že se jejich připojení vyřeší okamžitě a musí počítat s delším časovým úsekem - ideální je komunikovat s místním ISP prostřednictvím obecního úřadu. Knihovny se připojují obvykle bezdrátově, ale jsou lokality, kde ISP nabízejí i nejmodernější optické připojení např. Grape SC v okresech LOuny, Litoměřice, Chomutov nebo Freebone v Břeclavi a blízkém okolí.

Kontakt:

Miloslav Sova
předseda Internet pro všechny
tel. 603 506 528             
e-mail: miloslav.sova@internetprovsechny.cz
http://www.internetprovsechny.cz

 

 

 

 

 

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce