Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Nový občanský zákoník - seminář pro ředitele a manažery knihoven

Nový občanský zákoník - seminář pro ředitele a manažery knihoven

Místo konání: Městská knihovna Jihlava

Termín: 15. – 16. října 2013

Pořadatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, zaměstnavatelská sekce

Kapacita: 50 účastníků

Vložné: 800,- Kč, členové SKIP 700,- Kč, platba v hotovosti na místě

Storno poplatek : 30 %

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem na: kjm@kjm.cz do 20.9. 2013

Kontaktní osoba: Ing. Libuše Nivnická, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 BRNO

tel. 542 532 100, 603 782 460, nivnicka@kjm.cz

Program:

1. den – 15. 10. 2013

J. Štogr a J. Kroupa, Nett, o.s. (www.ttnett.cz , www.transformace-obcanskeho-sektoru.cz )

10-12.30 hod seznámení s celkovou filozofií nového OZ, změny, které nový OZ přináší do veřejného prostoru

13.30- 16:00 konkrétně transformace organizací občanské společnosti (os, ops, spolky, ústavy, nadace, nadační fondy)

2. den – 16.10. 2013

Mgr. Ing. Tereza Krupová - nový občanský zákoník pro knihovny – stručný přehled

9 – 14 hod

  • charakteristika NOZ a jeho možných dopadů do knihovnické činnosti

  • důležité změny v pojmosloví zákona

  • knihovní řád pohledem NOZ

  • závazkové právní vztahy důležité pro knihovny

  • odpovědnost za škodu – vybrané oblasti

Ubytování si účastníci zajišťují samostatně.

Možnosti ubytování:

Dostupnost do knihovny je dobrá, ceny jsou různé.

1) Penzion DENA, Fibichova 28, 586 01 Jihlava, tel.: 567 155 199, www.penzion-dena.cz

2) Mahlerův penzion NA HRADBÁCH, Brněnská 19/31, 586 01 Jihlava, tel.: 567 303 300, www.mahleruvpenzion.cz

3) Penzion Atlet, Mlýnská 421/2, 586 01 Jihlava, tel.: 567 212 707, www.penzion-jihlava.cz

4) Penzion Oáza, tř.Legionářů 34, 586 01 Jihlava, tel.: 567 320 407, www.oasa.penzion.com

5) Grandhotel Jihlava Garni (část Hotel**-levnější pokoje), Husova 1, 587 52 Jihlava, tel.: 567 121 011, www.grandjihlava.cz

6) Penzion Joštovka, Joštova 37/8, 586 01 Jihlava, tel.: 608 877 658, www.jostovka.cz

7) Penzion Willa Jihlava, Masarykovo náměstí 3, 586 01 Jihlava, tel.: 567 217 631, www.jihlava-penzion.cz

Závazná přihláška na seminář

Nový občanský zákoník - seminář pro ředitele a manažery knihoven 15. – 16. 10. 2013

(pokud se akce nezúčastníte a nezajistíte náhradníka, platíte 30% storno poplatek. O případných náhradnících z přihlášených je možné se informovat na adrese pro zasílání přihlášek – vyřizuje Iva Pavlíčková) .

Závazné přihlášky zasílejte e-mailem na: kjm@kjm.cz ( Iva Pavlíčková tel. 542 532 111) do 20.9. 2013 . V případě, že bude při obdržení Vaší přihlášky kapacita již naplněna, budete zařazeni jako náhradníci a informováni e-mailem.

Jméno, příjmení, titul: ………………………………….

Adresa pracoviště: ……………………………………

Telefon :  ………………….  E-mail: ……………….....

Individuální člen SKIP: ANO / NE

Institucionální člen SKIP: ANO / NE

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce