Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Křídla a kořeny naší rodiny

Křídla a kořeny naší rodiny

SKIP ČR podporuje celoroční kampaň Křídla a kořeny naší rodiny http://www.kridla-koreny.cz/ , kterou vyhlásila Síť mateřských center o.s. jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny pod záštitou OSN.

Síť mateřských center (Síť MC) vyhlašuje celoroční kampaň jako příspěvek k 20. výročí Mezinárodního roku rodiny vyhlášeného OSN. Posláním kampaně je otevřít prostor pro veřejnou diskusi stěžejních odborníků a dalších aktérů v oblasti rodinné problematiky včetně zapojení rodin samotných. Kampaň by měla též podpořit síťování organizací, které se zabývají rodinou z různých úhlů pohledu, napříč státním, neziskovým i ziskových sektorem a zapojit média. Kampaň bude probíhat po celý rok na různých místech republiky. Každý měsíc bude mít své specifické zaměření na úhel pohledu na rodinu propojený s významnými dny, které do daného měsíce spadají. Pro více informací navštivte www.kridla-koreny.cz

Měsíční témata kampaně Křídla a kořeny naší rodiny:

Název kampaně vychází z parafráze citátu „Děti by měly dostat od svých rodičů dvě věci: kořeny
a křídla“ (Johann Wolfgang Goethe). Kořeny směřují do minulosti k našim prarodičům (předkům) a křídla
upozorňují na zodpovědnost, která zavazuje každého, kdo přijímá úkol rodičovství.

Únor = vztahy v rodině
Březen = rovné příležitosti v rodičovství, péči o domácnost i v zaměstnání
Duben = bezpečné místo pro rodinu = rodina v komunitě, rodina a životní prostředí
Květen = matka a rodičovství
Červen = otec a rodičovství
Červenec = čas být spolu – prázdniny, zdravý životní styl
Srpen = rodina a finanční gramotnost, prevence chudoby
Září = rodina jako první universita dítěte
Říjen = mezigenerační pospolitost v rodině
Listopad = rodinná tabu – týrání, násilí, zneužívání v rodině
Prosinec = spolu pro rodinu – zakončení kampaně

Křídla a kořeny naší rodiny

Síť mateřských center

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce