Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Knihovna – věc veřejná

Knihovna – věc veřejná

Tisková zpráva

Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř 24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem samostatného Československa v roce 1918. Nově přijatý knihovní zákon tehdy uložil každé obci zřídit a provozovat knihovnu s cílem doplnit a prohloubit vzdělanost všech vrstev obyvatelstva. Právě k tomuto výročí chtějí knihovny otevřít diskuzi o své budoucnosti v digitální světě. Informační technologie představují pro knihovny nové výzvy v oblasti přístupu k informacím, autorských práv i dostupnosti informačních zdrojů pro vzdělávání i volný čas. Knihovny usilují o to být nadále volně dostupným, důvěryhodným zdrojem a příjemným místem pro učení, kreativitu a inovace ve své obci.

Na čtrnácti kulatých stolech se v krajích setkají zástupci ministerstva kultury, krajů, obcí, knihoven i jejich uživatelů. Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým návštěvníkům měly nabízet? V čem by se měly změnit? Odpovědi na tyto i další otázky budou hledat účastníci diskuze s cílem urychlit proces proměny veřejných knihoven, na informační, vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí.

Kulaté stoly organizuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Sdružení knihoven ČR se záštitou Asociace krajů ČR, Svazu měst na obcí ČR, Spolku pro obnovu venkova a s podporou Ministerstva kultury ČR.

Aktuální informace budou zveřejňovány na: https://www.knihovna-vec-verejna.cz/

Přehled kulatých stolů
DUBEN
11. 4. 2018
Moravskoslezský kraj
Místo: Ostrava, Krajský úřad MSK, zasedací sál krajského zastupitelstva
Kontakt: PhDr. Marie Šedá, seda@svkos.cz

KVĚTEN
3. 5. 2018
Liberecký kraj
Místo: Liberec, Krajská vědecká knihovna v Liberci
Kontakt: Mgr. Blanka Konvalinková, konvalinkova@kvkli.cz

9. 5. 2018
Praha
Místo: Praha, Městská knihovna v Praze
Kontakt: Mgr. Lenka Hanzlíková, lenka.hanzlikova@mlp.cz

16. 5. 2018
Olomoucký kraj
Místo: Olomouc, Krajský úřad Olomouckého kraje
Kontakt: Mgr. Lucie Rysnerová, lucie.rysnerova@vkol.cz

22. 5. 2018
Plzeňský kraj
Místo: Plzeň, Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Kontakt: Mgr. Martina Košanová

23. 5. 2018
Kraj Vysočina
Místo: Jihlava, Horácké divadlo
Kontakt: Irena Brezovic, brezovic@kkvysociny.cz

ČERVEN
12. 6. 2018
Jihomoravský kraj
Místo: Brno, BVV, Pavilon Morava
Kontakt: Ing. Libuše Nivnická, nivnicka@kjm.cz

13. 6.2018
Královehradecký kraj
Místo: Hradec Králové, Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Kontakt: Mgr. Andrea Součková, andrea.souckova@svkhk.cz

13. 6. 2018
Zlínský kraj
Místo: Zlín, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
Kontakt: Ing. Jana Tomancová, tomancova@kfbz.cz

14. 6. 2018
Pardubický kraj
Místo: Pardubice, Krajská knihovna v Pardubicích
Kontakt: Tereza Freudlová, t.freudlova@knihovna-pardubice.cz

27. 6. 2018
Ústecký kraj
Místo: Ústí nad Labem, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Kontakt: Jan Černecký, cernecky@svkul.cz

ZÁŘÍ
19. 9. 2018
Karlovarský kraj
Místo: Karlovy Vary, Krajská knihovna Karlovy Vary
Kontakt: Bc. Michaela Němcová, knihovna@knihovnakv.cz

25. 9. 2018
Jihočeský kraj
Místo: České Budějovice, Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Kontakt: PhDr. Zuzana Hájková, hajkova@cbvk.cz

ŘÍJEN
3. 10. 2018
Středočeský kraj
Místo: Kladno, Středočeská vědecká knihovna v Kladně
Kontakt: Mgr. Ivona Kasalická, kasalicka@svkkl.cz

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce