Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Handicap Friendly

Handicap Friendly

— Kategorie:

Vážení kolegové a kolegyně, už tři knihovny se mohou pochlubit označením Handicap Friendly. A to Městská knihovna v Ostravě, Knihovna města Hradce Králové a Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Rádi bychom připojili také výzvu pro ostatní knihovny, které by o získání certifikátů měly zájem. Pojďte s námi do toho!

O získání certifikátu Handicap Friendly je v současné době možné usilovat v jedné ze čtyř oblastí: pro osoby se zrakovým znevýhodněním, pro osoby se sluchovým znevýhodněním, pro osoby s tělesným znevýhodněním a pro osoby s mentálním znevýhodněním.

Požadavky, které je nutné splnit pro získání certifikátu v daných oblastech, jsou podrobně popsány v metodické příručce Rovný přístup - Standard Handicap Friendly.

Mgr Helena Hubatková Selucká
Sekce sluzeb osobam se specifickymi potrebami SKIP

  • Certifikace Handicap Friendly pro Knihovnu města Hradce Králové:

http://bulletin.skipcr.cz/bulletin/Bull16_306.htm#ti

Knihovny, které mají zájem o získání certifikátu, se mohou prostřednictvím svého ředitele/ředitelky/vedoucího/vedoucí obrátit na Sekci služeb osobám se specifickými potřebami SKIP na adrese: http://goo.gl/forms/PKhTP6fBeK

Postup při hodnocení Handicap Friendly:

Přihláška

·  Po přihlášení bude ředitel(ka)/vedoucí vyrozuměn(a), v jakém časovém horizontu bude hodnocení probíhat a kam zaslat finanční částku za otestování přístupnosti.

·  Výše finančních nákladů za testování přístupnosti je stanovena na 3.000,- Kč za každou jednotlivou oblast přístupnosti.Tato částka zahrnuje hodnocení jedné budovy knihovny v jednom dni. V případě, že hodnocení probíhá ve více budovách, je nutné k částce připočítat 500 Kč za každou další budovu (poznámka: v rámci jednoho dne je reálné zhodnotit max. 3 budovy jedné instituce).

Hodnocení služeb a přístupnosti knihovny

·  Po uhrazení finanční částky bude ustavena v průběhu jednoho měsíce hodnotící komise, která posoudí přístupnost knihovny. Komise bude složena ze členů Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP a odborníků na danou problematiku (včetně odborníků z řad lidí se specifickými potřebami).

·  Hodnocení se skládá z několika částí. Nejprve probíhá on-line a telefonicky prostřednictvím dotazů na vedení knihovny i provozy knihovny. Hodnocení uzavírá návštěva hodnotící komise, která přímo na místě prověří fyzickou přístupnost, případně další aspekty připravenosti knihovny pro získání certifikátu v dané oblasti.

·  V případě, že knihovna splní požadavky standardu, získá certifikát a logo Handicap Friendly (viz níže).

·  Pokud knihovna v certifikaci neuspěje a přitom nepůjde o závažné nedostatky, bude mít 6 měsíců na jejich odstranění. Poté bude náprava nedostatků znovu prověřena. Pokud komise shledá nápravu dostatečnou,  knihovna získá certifikát Handicap Friendly. Pokud se při kontrole ukáže, že nedostatky odstraněny nebyly, bude knihovna muset v případě zájmu o certifikaci projít znovu celým procesem.

·  Pokud si kontrola nedostatků vyžádá opětovnou návštěvu hodnotící komise, musí knihovna uhradit náklady na cestovné.

Získání a platnost certifikátu Handicap Friendly

·  Do tří měsíců od ustanovení hodnotící komise obdrží knihovna rozhodnutí o udělení či neudělení certifikátu, hodnotící zprávu a případná doporučení na vylepšení  služeb.

·  V případě úspěšné certifikace získá knihovna logo Handicap Friendly pro danou skupinu uživatelů. Logo má podobu tištěnou (nálepka) a elektronickou. Jeho součástí je certifikát a prezentace formou tiskové zprávy z předávání ocenění či publikování v odborném knihovnickém tisku.

·  Platnost uděleného certifikátu Handicap Friendly je 5 let, poté bude knihovna vyzvána k obnovení jeho platnosti.

Tisková zpráva ke stažení (.doc)

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce