Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Budoucnost knihovnických profesí v ČR

Budoucnost knihovnických profesí v ČR

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR, Českomoravská konfederace odborových svazů za odborné spolupráce Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a s Odborovým svazem pracovníků knihoven (OSPK) Vás zvou v rámci projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa I.“ na konferenci k tématu Budoucnost knihovnických profesí v ČR

Termín: 22. duben 2015

Místo: Národní technická knihovna – Ballingův sál, Technická 6/2710, Praha 6
https://www.techlib.cz/cs/

Přihlášky: http://www.uzs-konference.cz/

Cena: Zdarma – konference je spolufinancovaná z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR

Doprava: Metro trasy A – stanice Dejvická, výstup směr Šolínova, vysoké školy. NTK cca 4 minuty chůze; ke vstupu do NTK doporučujeme vchod 1 nebo 4.
Lze využít podzemního parkoviště; parkovné nebude účastníkům hrazeno.

Účastnit se konference mohou pracovníci knihoven - institucionálních členů SKIP - bez ohledu na velikost knihovny. Jedinou podmínkou je, aby účastníci pracovali nebo bydleli mimo hl.m. Prahu!

Mimopražským účastníkům může být proplaceno cestovné v hodnotě jízdy hromadným dopravním prostředkem (platí i pro účastníky, kteří dorazili autem). Příslušný formulář bude k dispozici u prezence.

Program

8,30 – 9,30

Prezence účastníků

9,30 – 10,00

Úvod - přivítání účastníků, zahájení konference, organizační informace, stručné úvodní slovo k problematice a moderování konference
Zlata Houšková, SKIP

10,00 – 11,00

První blok

10,00 – 10,25

Prognóza zaměstnanosti pro obor knihovnictví
- Ing. Martin Bakule, Národní vzdělávací fond

10,25 – 10,50

Knihovníci dneška pro knihovny zítřka
- PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK ČR, předseda Ústřední knihovnické rady

10,50 – 11,00

Diskuse

11,00 – 11,20

přestávka na kávu, občerstvení

11,20 – 13,00

Druhý blok

11,20 – 11,45

Knihovnictví na FF UK v Praze: vydržíme?
PhDr. Barbora Drobíková, PhD., ředitelka Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze

11,45 – 12,10

Vzděláváme knihovníky pro práci a život v 21. století?
PhDr. Petr Škyřík, PhD., vedoucí Kabinetu informačních studií a knihovnictví a proděkan FF MU v Brně

12,10 – 12,40

Knihovny se nikdo nezeptá  
RNDr. Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny Praha

12,40 – 13,00

Diskuse

13,00 – 14,00

oběd

14,00 – 16,30

Třetí blok

14,00 – 14,30

Péče o zaměstnance knihoven z pohledu důchodové reformy a připravenost lidí, organizací a odborů na prodlužující se aktivní věk.
Dana Menšíková, předsedkyně Odborového svazu pracovníků knihoven

14,30 – 14,45

Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků - stav prací
Zlata Houšková, SKIP

14,45 – 16,00

Od správce k tvůrci - německý pohled na proměnu profese „knihovníka“
Ute Hachmann, ředitelka Městské knihovny Brilon, SRN (konsekutivně tlumočeno)

16,00 – 16,20

Diskuse

16,20 – 16,30

Shrnutí a závěry konference
Zlata Houšková, SKIP

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce