Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit 11. ročník setkání knihovníků venkovských knihoven

11. ročník setkání knihovníků venkovských knihoven

Knihovna Dr. Emanuela Bořického Milín (Knihovna roku 2013), Sekce veřejných knihoven SKIP a Knihovna Jana Drdy Příbram Vás srdečně zvou na 11. ročník setkání knihovníků venkovských knihoven.

Akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Setkání se uskuteční ve dnech 17. - 19. září 2015 (čtvrtek – sobota) v obci Milín, městě Příbram a okolí

Tento jedenáctý roční všem účastníkům, ale především knihovníkům venkovských knihoven, již tradičně nabízí:

  • Opětné setkání s kolegyněmi a kolegy – vždy příjemné
  • Možnost seznámení s aktualitami v knihovnictví
  • Objevení nevšedních kulturních i přírodních krás Příbramska a středních Čech
  • Poznání zajímavých a inspirujících forem knihovnické práce
  • Načerpání pozitivní energie
  • Radost ze vzájemného setkávání a optimismus pro další práci

Pokud se rozhodnete, že s námi strávíte příjemné a zajímavé chvíle, vyplňte obratem přihlášku (počet míst je omezen) a zašlete ji do 14. srpna 2015 na adresu:

E-mail: Wimmerova.D@seznam.cz

Pokud dáváte přednost klasické poště: Daniela Wimmerová, Městská knihovna, Nové Domky 643, 382 41 Kaplice

Účastnický poplatek musí být zaplacen před zahájením akce. Můžete platit složenkou nebo požádat o vystavení faktury. Číslo našeho účtu: Česká spořitelna 193 7675 319/0800 – důležitou součástí je variabilní symbol, který vám bude oznámen obratem po obdržení vaší přihlášky. Ve výjimečných případech lze zaplatit poplatek až na místě.

Daniela Wimmerová

Sekce veřejných knihoven SKIP

P r o g r a m

setkání knihovníků venkovských knihoven

Milín (17. - 19. 9. 2015)

CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU – XI.

Čtvrtek

17. 9. 2015

Čas

(orientační)

 

 

12.30

Procházka s výkladem – okolo Svaté Hory – poutní místo

 

do 14.00

Individuální příjezd do Příbrami – KJD, Náměstí T.G.M. 156

 

14.00

Oficiální zahájení v Knihovně Jana Drdy Příbram

 

15.30

Poznávací procházka městem Příbramí

 

16.30

Hornické muzeum – var. A – prohlídka podzemí

(nutná pevná obuv a nemít strach z hloubky)

 

16.30

Hornické muzeum – var. B – prohlídka nad zemí – jízda vláčkem

 

18.30

Ubytování v Motorestu U Milína

 

19.00

Večeře

20.00

Večerní program – prezentace obce Milína, DVD ze setkání 2014 v Ratíškovicích, neformální výměna zkušeností

Pátek

18. 9. 2015

 

Odborný program Co společně zažijeme v podzemí a na kopcích?

 

7.30

Snídaně

 

8.30

Koncepce knihoven ČR na léta 2015 - 2020 (PhDr. Vít Richter)

 

9.00

Jan Drda – 100. výročí narození (Mgr. Naďa Čížková)

 

9.30

Prezentace rožmitálské knihovny (Ing. Petr Jarosil)

 

10.00

Aktuality ze spolkové činnosti SKIP

 

10.30

Prezentace Obecní knihovny Horní Lideč (Knihovna roku 2014) – Věra Povalačová

 

11.00

Pěšky do centra volnočasových aktivit (knihovna)

 

12.00

Prohlídka obce Milína, pěšky k motorestu

 

13.00

Oběd

 

14.30

Pěšky k Památníku vítězství (s návratem zpět k motorestu)

 

15.00

Odjezd autobusem na Vojnu (komunistický lágr)

 

16.30

Autobusem na Makovou

 

17.00

Maková, Dalskabáty (Jan Drda)

 

18.30

Promítání DVD „Ze života obce“, občerstvení (švédské stoly)

 

19.30

Pěšky k motorestu

 

20.00

Večeře

 

20.30

Společenský večer, doplněný ukázkami zajímavé činnosti hostitelů, krajovými specialitami a  hudební skupinou p. Tomáška

Sobota

19. 9. 2015

 

Výlet po zajímavostech a krásách regionu

 

7.30

Snídaně

 

8.30

Odjezd směr Dobříš

 

9.30

Strž - Stará Huť u Dobříše (Památník Karla Čapka)

 

11.00

Městská knihovna Dobříš

 

12.00

Dobříš - procházka zámeckým parkem

 

13.00

Možnost odjezdu z Dobříše nebo Příbrami (autobus, vlak)

 

Organizační pokyny k setkání knihovníků malých knihoven

CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU – XI.

ve dnech 17. - 19. září 2015 v Milíně

Zájemci o procházku kolem Svaté Hory, kteří přijedou dřív, mají sraz v příbramské knihovně.

Program zahájíme ve 14.00 hodin v Knihovně Jana Drdy Příbram – potřebné informace najdete na adrese: www.kjd.pb.cz

Nocleh a snídaně jsou zajištěny v Motorestu U Milína, Milín 354, 262 31 Milín www.hotelumilina.cz. Knihovna www.knihovnamilin.cz je vzdálena 1 km od motorestu.

Na základě programu je počítáno ve čtvrtek s večeří, v pátek – plná penze, v sobotu snídaně a oběd. Jízdné do místa semináře a vstupenky do muzea a památníku si hradí každý sám.

Účastnický poplatek:             individuální člen SKIP 1.550,- Kč nečlen SKIP 1.750,- Kč

Ti, kteří se účastní jen odborného programu: 50,- Kč

Pokud požadujete vystavení faktury, uveďte to na přihlášce.

Kapacita ubytování je omezena a proto neváhejte se zasíláním závazných přihlášek a včasným zaplacením účastnického poplatku (pokud se nakonec akce nezúčastníte a neseženete náhradníka, platíte 30 % storno poplatek) – rodinní příslušníci jsou vítáni !!!

**************

Závazná přihláška na seminář CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU – XI. Milín 17. - 19. 9. 2015

Jméno, příjmení, titul:             .………………………………….

Datum narození:                    ……………………………………

Trvalé bydliště:                       ……………………………………

Adresa pracoviště:                 ……………………………………

Mobil:                                      ………………                         E-mail: ……………………

 

Individuální člen SKIP:                                               ANO                                  NE

Mám zájem o procházku kolem Svaté Hory:           ANO                                  NE

Přijedu osobním automobilem:                                  ANO                                  NE

Mám zájem o exkurzi v Hornickém muzeu:          Varianta A                        Varianta B

(více adrenalinové)

 

Mám zájem být ubytován(a) s: …………………………………………

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce