Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Projekty, nabídky, služby Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura

Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura

Vzdělávací projekt financovaný Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje, zaměstnanost je určen pro členské svazy z oblasti kultury. Předkladatelem projektu je Unie zaměstnavatelských svazů ČR (dále jen UZS), jakožto zastřešující organizace zaměstnavatelských svazů z oblasti průmyslu, pojišťovnictví, zdravotnictví, školství, kultury a sociálních služeb.

Projekt reaguje na aktuální vývoj národního hospodářství, konkrétně v rámci oblasti kultury. Cílem projektu je proto zvýšit adaptabilitu zaměstnanců kulturních zařízení, sdružených v zaměstnavatelských svazech, a to v Asociaci profesionálních divadel ČR, v Asociaci symfonických orchestrů a pěveckých sborů, v Radě galerií ČR a ve Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Tohoto cíle bude dosaženo jednak prostřednictvím dalšího vzdělávání zaměstnanců těchto organizací, a to jak řadových pracovníků, tak managementu (trénink tzv. měkkých dovedností, IT kurzy). Dále pak pořádáním nezbytných specifických kurzů. Naplněním uvedených cílů bude podpořena konkurenceschopnost zapojených organizací v době probíhající ekonomické krize. Jednotlivé vzdělávací kurzy budou realizovány externími dodavateli.

Rozhodnutí o schválení projektu bylo Ministerstvem práce a sociálních věcí podepsáno 18. prosince 2009, kdy byla i zahájena realizace projektu. Po ustanovení Řídicí rady projektu, v níž jsou zastoupeny jednotlivé členské svazy UZS podílející se na realizaci projektu, byly zahájeny práce na aktualizaci poptávky a zpracování veřejných zakázek. Zájem o účast v některých vzdělávacích kursech překročil nabídku oproti možnostem projektu více než dvojnásobně. V současné době jsou zpracovávány výzvy pro podání nabídek a zadávací dokumentace pro vyhlášení výběrových řízení na dodavatele jednotlivých kursů. Jako první budou poptáváni dodavatelé pro kursy Fundrisingu, Marketingu a prodejních dovedností a Projektového řízení. Zadávací dokumentace pro počítačové kursy "ECDL – European Computer Driving Licence" je připravována v propojení se vzdělávacím projektem v oblasti zdravotnictví.

Akce dokumentů