Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Projekty, nabídky, služby Projekt ESF "Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích"

Projekt ESF "Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích"

SKIP ČR spolupracuje na dalším projektu, který realizuje Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR společně se svými členy a partnerem projektu (ČMKOS).

Tento projekt navazuje na obě etapy již proběhlého projektu "Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny v důchodovém systému", do kterého byl SKIP ČR také zapojen za bipartitní platformu kultura.

Realizátorem projektu je Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR společně se svými členy a partnerem projektu (ČMKOS).

logo_eu_esf.jpg

 

Sociálním partnerem SKIP ČR v projektu je Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody (http://www.ospkop.cz/).

Doba trvání projektu: 2/2019 - 1/2022

Cílem nového projektu "Společným postupem sociálních partnerů k řešení klíčových témat v odvětvích" je připravit relevantní a využitelná doporučení pro implementaci opatření u vybraných pracovních pozic v odvětvích a sjednotit názory sociálních partnerů na bipartitní úrovni v problémových oblastech.

Čeho chceme v projektu dosáhnout:

Posunout se ze stavu identifikace problémových oblastí a návrhů opatření do stavu zpracovaná doporučení způsobu implementace zvolených opatření včetně pilotního ověření pro vybrané pozice v odvětvích dle zaměření klíčové aktivity (nástroje na podporu adaptability zaměstnanců, dopady strategií 4.0 na pracovní pozice, vliv vícesměnných provozů a pracovních pomůcek na výkon profese a její fyzickou zátěž, stres, vyhoření, psychická zátěž či rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, podpora kolektivního vyjednávání, jeho bariery aj.).

Společně, jako sociální partneři, navrhnout řešení a sjednotit názory pro vybrané problémové oblasti a další činnost BP.

Cíle:

Chceme u vybraných pracovních pozic v odvětvích najít způsob jak:

- snížit fyzickou i psychickou zátěž u vybraných pracovních pozic

- umožnit prodloužení věku odchodu do starobního důchodu.

Chceme jako sociální partneři definovat doporučení pro prosazení změn či úpravu podmínek v problémových oblastech definovaných v rámci obsahu KA06.

Chtěli bychom nalézt cestu-doporučení, jak eliminovat bariéry v oblasti kolektivního vyjednávání a poskytování flexibilních forem práce ve veřejném sektoru.

Klíčové aktivity:

  • Rekonstrukce a činnost pracovní skupiny na úrovni bipartitní platformy (klíčová aktivita 01)
  • Stres, vyhoření, psychická zátěž - faktory ovlivňující výkon profesí (klíčová aktivita 05)
  • Podpora kolektivního vyjednávání, řešení témat, rozvoj a posilování spolupráce mezi zaměstnavateli a zaměstnanci (klíčová aktivita 06)
  • Zajištění informovanosti a přenosu výsledků a informací pro cílovou skupinu (klíčová aktivita 09)

Výstupy

Stres, vyhoření, psychická zátěž

 

Podpora kolektivního vyjednávání

 

Vzorové materiály k využití

 

(Registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/18_094/0010197)

Kontakt:

Mgr. Vladana Pillerová,
Ing. Dana Smetanová

Akce dokumentů