Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Projekty, nabídky, služby Projekt ESF „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny v důchodovém systému“

Projekt ESF „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny v důchodovém systému“

SKIP ČR je jedním z partnerů v projektu ESF za platformu kultura. Hlavním řešitelem projektu je Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Další zúčastněné platformy jsou doprava, kultura, polygrafie, stavebnictví, školství, zemědělství, textilní a oděvní průmysl. Hlavním cílem tohoto projektu je příprava zaměstnavatelů a zaměstnanců ve vybraných pozicích na dopady a změny vyplývající z reformy důchodového systému.

logo_barevne.jpg

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny v důchodovém systému

Doba trvání projektu

Etapa I: 1. 7. 2013 – 30. 6. 2015

Etapa II: 1. 2. 2016 – 31. 1. 2019

Problematika změn a dopadů, které přináší přeměna důchodového systému, je nanejvýš aktuální a je proto velmi potřebné se touto problematikou zabývat i z jiného než parametrického pohledu důchodové reformy. A to především z pohledu prodlužování délky aktivního pracovního života zaměstnanců, udržení stárnoucí pracovní síly na pracovním trhu a zvládnutí pracovní činnosti ve vyšším věku a to bez ohledu na finální kritéria důchodového systému, složení či změny na úrovni vlády. Výsledky projektu se využijí při nastavování vhodných pracovních podmínek pro zaměstnance vyššího věku, aby na svých pozicích mohli kvalitně a efektivně působit co nejdéle. Pomohou definovat případné změny týkající se práce jak s mladými zaměstnanci a udržitelností jejich pracovních schopností do důchodového věku, tak i s pracovníky starších generací. Budou navrženy změny týkající se organizace a obsahu práce, motivace pracovníků, doporučení týkající se fyzické i psychické zátěže při práci a další výstupy, které mohou vést k větší stabilitě knihovny.

Etapa I

 

SKIP ČR byl partnerem projektu již v první etapě, ve které byly realizovány především přípravné a analytické činnosti, na které navázalo šetření v knihovnách v etapě II.

Hlavní výstupy a aktivity etapy I jsou následující:

  • realizace 30 seminářů a 3 konference pro management i zaměstnance, výstup (.pptx)
  • 20 řízených rozhovorů s manažery velkých knihoven na téma zvyšujícího se věku odchodu do důchodu, stárnutí pracovních týmů a řešení této problematiky v knihovnách s využitím některých manažerských metod, např. age-managementu ad., zpráva (.docx)
  • Národním vzdělávacím fondem byla zpracována prognóza vývoje oboru a možný dopad na tři vybrané typové pozice (referenční knihovník, knihovník katalogizátor, knihovník v knihovně pro děti, středoškolská úroveň), zpráva (.docx)
  • pilotní projekt k přípravě na etapu II

Etapa II

 

1. fáze - šetření tří knihovnických pozic (dětský knihovník, referenční knihovník a knihovník katalogizátor) odborně osvědčenými dotazovacími technikami (barvově slovní metoda BSAT, CUTe, LEA, šetření pracovního prostředí) ve vybraných knihovnách.  Šetření se soustředilo na zjišťování motivace a kompetencí pracovníků, styl vedení organizace a šetření pracovního prostředí. Šetření probíhalo v roce 2016 a v 1. pololetí 2017.

2. fáze – jednání u kulatých stolů s knihovníky, představiteli knihoven a specialisty, odborníky z vybraných oborů nad výsledky šetření.  Většina jednání proběhne v roce 2017. Cílem kulatých stolů je navrhnout vhodná opatření a definovat návrhy na změny v oblastech, kde byly měřením nalezeny překážky. Na základě jednání u kulatých stolů bude k dispozici výstup většinou ve formě doporučení věnující se jednomu z řešených témat.

Výstupy z kulatých stolů:


3. fáze – informační semináře a závěrečná konference

 

Prezentace ze seminářů:

Ergonomie - Zdeňka Vlčková

Syndrom vyhoření a jeho prevence - Veronika Vitošková

Jak nevyhořet - Zlata Houšková

Proměny knihovnické profese - Vít Richter

Digitální demence - Iva Pekníková

Zaměstnanecké benefity - Vít Jásek

Dobré, lepší, nejlepší (spokojenost zaměstnanců) - Jaroslava Štěrbová

 

Prezentace ze závěrečné konference:

Realizace projektu v knihovnách - Ing. Dana Smetanová, Národní knihovna ČR, SKIP ČR

Co trápí knihovníky? Závěry šetření v knihovnách a použité metody - PhDr. Petra Rohlíková, Ph.D., psycholožka

Slaďování rodinného a pracovního života - Ing. Libuše Nivnická, ředitelka Knihovny Jiřího Mahena, předsedkyně zaměstnavatelské sekce SKIP

100 let knihoven ČR: minulost, současnost a budoucnost knihovnické profese - PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu NK, předseda ÚKR, čestný předseda SKIP

Změny a trendy ve vzdělávání knihovníků - Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., předseda SKIP ČR

Flexibilita v zaměstnání - přínosy a bariéry - Bc. Vít Jásek, výkonný ředitel UZS

Knihovny očima svých zaměstnanců - šetření pracovního prostředí v knihovnách - Mgr. Vladana Pillerová, NK ČR, SKIP ČR

Odbory v knihovně? Mýty a skutečnost - Dana Menšíková, předsedkyně Odborového svazu pracovníků knihoven

Ostatní výstupy

Diverzita a pracovní trh ve 21. století - brožura (pdf)

Kontakt:

Mgr. Vladana Pillerová,
Ing. Dana Smetanová

Akce dokumentů