Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Lokálka

Lokálka

Manuál knihovníka pro úspěšné přežití letošního TÝDNE KNIHOVEN

Dotazník k účasti knihovny v Týdnu knihoven 2018

Seznam přihlášených knihoven (.xlsx)

KNIHOVNÍCI

1. Uvědomte si, nejste na to sami.

Každá knihovna může téma lokální historie uchopit po svém. Avšak je nutné si uvědomit, že není úlohou knihovny/knihovníka, aby všechnu práci a náklady nesla na svých bedrech. Klíč k úspěchu je v partnerství. Role knihovny a knihovníka by měla v první etapě spočívat v umožnění navázání kontaktu.

2. Co začít seznamkou? (A zjistit kdo je u nás kdo?)

Proto může první setkání v knihovně, ke kterému pozvete lidi, o kterých si myslíte, že by mohli mít k tématu lokální historie blízko, být zlomové pro život obce. Pozvěte seniory - učitele, pamětníky, pozvěte jejich děti, zkuste si povídat jen tak nazdařbůh. Zkuste si půjčit obecní kroniku, nahlídněte do ní. Vychází obecní zpravodaj, ročenka? Uvidíte, budete překvapeni, kolik různých pohledů je na stejnou skutečnost. Oslovte instituce: muzea, školy, archív, kulturní zařízení, různé spolky a také MÉDIA. Akce dokumentů

VÍTE ŽE?

3. Každé místo má zlatý důl. Vytěžte jej!

A zlatý důl je tím pokladem, který určitě lze nalézt v historii každé obce. Školství, spolky (myslivci, hasiči, červený kříž, zahrádkáři, ochotníci a divadelníci …),, umělci, řemeslníci, zemědělci, farmáři, drobní živnostníci, kostel a fara, budovy, domy, průmysl, obchody a služby, hostince, ulice, stromy. Jeden se diví, co vše se dochovalo v hlavách pamětníků, na půdách rodinných domů, v městských archivech. A co takhle začít budovat fond regionálních publikací a dokumentů, přímo v knihovně?

SAMOZŘEJMĚ

4. Mozaika historie skládá se z malých příběhů (však nicotných jen zdánlivě)

Ano, i ty nejnepatrnější příběhy (vzpomínky) pro jednoho člověka, mohou mít pro jiného obrovský význam, mohou někoho zaujmout. Vždyť není malých rolí.

V KNIHOVNĚ

5. Zažijete legraci a vzrušení z jejich objevování.

Pokud se vše vydaří, zažijete nečekané dobrodružství s odkrýváním skutečností, které dosud čekaly na své objevení.

TAK

6. Vymeťte pavouky, sfoukněte prach, pod rouchem paměti skrytá jsou tajemství čekající na odhalení.

Vytvořte si své menu

LIDI

7. Bude vás to bavit, nás to bude zajímat.

Podělte se o svou radost s knihovnickou komunitou. Určitě se najdou různé přístupy k témuž a mnohé knihovny mohou poskytnout nové náměty právě pro Vás. Tvořme a a sdílejme mapu

ZKUSTE TO

8. Stát u zrodu všemi přijímané tradice je přece oceněním nejvyšším.

Nakonec se může stát, že se téma lokální historie obce stane tématem pro spolupráci knihovny s jinými partnery v obci na celou řadu let. A to bude opravdu skvělé. Vznikne tradice a staneme se místem podpory kulturní místní historie a dědictví.

Akce dokumentů