Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP GDPR

Diskusní fórum Knihovny a GDPR

— Kategorie:

Pořádá ASO a KZPS ČR v rámci projektu „Posilování sociálního dialogu prostřednictvím integrovaného systému podpory spolupráce zástupců zaměstnanců a zaměstnavatelů- iPodpora - 2. etapa”, registrační číslo CZ.03.1.52/O.0/O.O/15_002/0002112, financovaného z ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Nabízíme členům SKIP tři možné termíny:

12. října 2017

6. listopadu 2017

14. listopadu 2017

Registrace byla ukončena

Účast je bezplatná, v každém termínu je k dispozici 25 míst. Registrace bude zastavena při naplnění kapacity. Z každé knihovny doporučujeme registrovat pouze jednoho účastníka.

Místo konání: Inspiration Hub – Servodata,Dark-Side, Jankovcova 1037/49 (Classic 7 Business Park, budova C), Praha 7, http://www.inspirationhub.cz/

Tramvaj č. 1, 6, 14, 25 na zastávku Maniny – asi 650 m pěšky nebo tramvaj č. 6, 12 na zastávku Ortenovo nám. Asi 650 m pěšky.

P RO G R A M diskusních fór

10:00 –  10:05  - přivítání účastníků a představení BDO Advisory

10:05 – 11:00 – Principy GDPR a role Pověřence pro ochranu osobních údajů

  • Právní stav na poli ochrany osobních údajů – dosavadní zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, versus nové Nařízení EU 2016/679 (GDPR) + Směrnice 2016/680. Důvody pro přijetí, aplikovatelnost v právním řádu ČR.

  • Co je GDPR a co upravuje – co je považováno za osobní údaj fyzické osoby, zvláštní kategorie osobních údajů, pojem zpracování osobních údajů.

  • Správce, zpracovatel, subjekt osobních údajů a jejich povinnosti a práva.

  • Každé zpracování osobních údajů musí mít právní základ. Souhlas subjektu údajů se zpracováním údajů, jeho udělení a odvolání. Zpracování osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů.

  • Jaká práva dává GDPR občanům = subjektům osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů.

  • Jaké povinnosti GDPR ukládá institucím a firmám. Povinnost informovat občany o zpracování jejich osobních údajů, mít schválené postupy uchování a mazání osobních údajů a náležitého zabezpečení osobních údajů, povinnost hlášení incidentů, posuzování vlivu na ochranu údajů.

  • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO), jeho postavení a úkoly – kdy musí být povinně jmenován (mj. u orgánů veřejné moci vyjma soudů).

  • Dohled nad plněním povinností dle GDPR – Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) a Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB). Jednotná výše sankcí v rámci celé EU.

  • Postupy pro prověření a zajištění shody s ustanoveními GDPR

11:00 – 11:15 - Přestávka

11:15 - 12:30 - Problematika knihoven ve vazbě na GDPR – odpovědi na obdržené otázky a diskuze

12:30 – 13:00 – Možnost individuálních konzultací, případně pokračování v diskuzi (odpovědi na otázky účastníků)

13:00 UkončeníUdálost
  • Diskusní forum
Čas Čtvrtek 12.10.2017 00:00 do
Úterý 14.11.2017 00:00
Místo Praha
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)