Nacházíte se zde: Úvod Regiony 02 Středočeský region Papilio bibliothecalis Papilio/pupa bibliothecalis

Papilio/pupa bibliothecalis

PAPILIO BIBLIOTHECALIS

ocenění středočeského knihovníka / středočeské knihovnice

za významný knihovnický počin

nebo soustavnou přínosnou činnost v oboru

 

Regionální výbor SKIP SČ se v roce 2010 rozhodl oceňovat kolegy a kolegyně za jejich přínosnou činnost v knihovnickém oboru. Chceme tímto poukázat na významnou činnost některých našich kolegů a kolegyň, která často převyšuje jejich běžnou pracovní náplň a klade zvýšené nároky na jejich volný čas i soukromý život. Tato jejich obětavá práce tak ukazuje na jejich vřelý vztah ke své profesi.

Tímto oceněním chceme vyjádřit poděkování, vděk a úctu všem těmto knihovníkům, kteří tak aktivně nejen opečovávají, ale i zvyšují úroveň našeho oboru.

Pokud se i ve vašem kolektivu nalézá taková knihovnická duše, neváhejte a nominujte ji na našeho "knihovnického motýlka".

 

PUPA BIBLIOTHECALIS

ocenění pro mladé či začínající kolegy a kolegyně

za výborný pracovní start

 

Regionální výbor SKIP 02 se inspiroval celostátní skipovou cenou MARK, a proto se v roce 2016 rozhodl rozšířit nominaci ocenění Papilio bibliothecalis také o mladé nebo začínající kolegy a kolegyně. Nominace není ohraničena věkem nominovaného, nýbrž dobou jeho působnosti v knihovně.

Oceněním chceme vyjádřit podporu začínajícím knihovnicím a knihovníkům v jejich nové profesi, kterou neberou pouze jako práci, ale jako poslání. Chceme tímto poukázat na významnou roli našich kolegyň a kolegů, kteří v našem oboru teprve začínají, ale jejich práce již nyní převyšuje běžné standardy, překvapují svou činorodostí, nápady a obětavostí.

Pokud se i ve vašem kolektivu nalézá taková knihovnická duše, neváhejte a nominujte ji na našeho "klubajícího se knihovnického motýlka", nebo-li pupa bibliothecalis.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce