Nacházíte se zde: Úvod Regiony 01 Praha Sběr dat do RIV

Sběr dat do RIV

Informace o databázi kontaktů zpracovatelů údajů o výsledcích VaVaI dodávaných do RIV z jednotlivých institucí a o elektronické konferenci věnované této problematice.

Následující informace jsou určeny především pro ty, kteří se aktivně podílejí na procesu sběru údajů o výsledcích výzkumu, vývoje a inovací do Rejstříku informací o výsledcích (RIV).

Databáze zpracovatelů RIV za jednotlivé instituce

Základní informace o databázi:

Databáze je vytvářena na dobrovolné bázi a je administrována pražskou organizací SKIP. Potřeba vzniku takové databáze byla formulována na semináři ke sběru dat do RIV, který proběhl 1. 3. 2011 – více o semináři zde.

Vstup do databáze:
https://spreadsheets.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am1nXgWfBy8vdEJtbWpSaDJhTFJHRThEekdibVd5aHc&hl=en_GB

Chcete-li být do databáze zařazeni, vyplňte následující dotazník:
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=en_GB&formkey=dEJtbWpSaDJhTFJHRThEekdibVd5aHc6MQ#gid=0

Chcete-li opravit některé údaje, využijte prosím kontaktů uvedených níže.

Další veřejně dostupné seznamy zpracovatelů dat do RIV

Pro doplnění odkazů na další seznamy zpracovatelů prosím rovněž využijte kontaktů uvedených níže.

Elektronická konference ke zpracování údajů o výsledcích pro RIV

Přidejte se k elektronické konferenci sberna@googlegroups.com. Tato konference je určena pro vzájemné informování, sdílení a řešení problémů při zpracování údajů o výsledcích pro RIV. Chcete-li být zařazeni do konference (nebo naopak z konference vyřazeni), obracejte se na kontaky uvedené níže.

Semináře pořádané SKIP

7. března 2012 Diskusní seminář ke sběru dat do RIV

více viz zde

1. března 2011 Organizace sběru dat do RIV

Závěry, zprávu, prezentace, fotodokumentaci a odpověď předsedy RVVI na závěry semináře naleznete na stránkách tohoto semináře.

Kontaktní osoby:

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce