Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Valná hromada Usnesení 10. valné hromady Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky, která se uskutečnila 13. června 2019 v Praze

Usnesení 10. valné hromady Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky, která se uskutečnila 13. června 2019 v Praze

 1. Valná hromada schvaluje:

  1. Zprávu o činnosti SKIP v období 2016 až 2019 (v navrhovaném znění, schváleném v dílčím hlasování);

  2. Zprávu dozorčí komise SKIP za období 2016 – 2018 (schválena v dílčím hlasování);

 2. Valná hromada bere na vědomí přehlednou Zprávu o hospodaření SKIP za léta 2016 – 2018.

 3. Valná hromada projednala a schvaluje předložený návrh Členské příspěvky od roku 2020 (v navrhovaném znění se zapracovanými změnami schválenými v dílčím hlasování).

 4. Valná hromada schvaluje Stanovy svazu knihovníků a informačních pracovníků
  (v navrhovaném znění se zapracovanými změnami schválenými v dílčím hlasování).

 5. Valná hromada projednala a schvaluje Programové prohlášení na období 2019 až 2022 (v navrhovaném znění, schváleném v dílčím hlasování).

 6. Valná hromada přijímá a schvaluje výsledky voleb orgánů SKIP na následující funkční období:

  1. Předseda VV SKIP: Roman Giebisch;

  2. Členové VV SKIP (viz Zpráva volební komise);

   • Bráblíková Kamila
   • Dokládalová Martina
   • Domoráková Renáta
   • Drobečková Daniela
   • Faitová Miloslava
   • Gűttnerová Marcela
   • Hájková Zuzana
   • Hanáčková Hana
   • Houšková Zlata
   • Janošková Kateřina
   • Konvalinková Blanka
   • Kratochvílová Monika
   • Kříž Jaroslav
   • Richter Vít
   • Sabelová Miroslava
   • Štěrbová Jaroslava
   • Tauberová Blanka
   • Zajíc Pavel
   • Zoubek Ladislav
  3. Náhradníci VV SKIP (viz Zpráva volební komise);

   • Bergerová Iveta
   • Hamplová Jana
   • Kyclová Jitka
   • Michal Špaček
  4. Dozorčí komise (viz Zpráva volební komise).

   • Divínová Daniela
   • Hladíková Marcela
   • Hluštíková Magdalena
   • Kalousková Jana
   • Krajíčková Věra
   • Mudrová Marie
   • Petrýdesová Dana
   • Smílková Kateřina
   • Štiborová Jitka
   • Záviška Michal
 7. Valná hromada nově zvolenému VV SKIP ukládá důsledně naplňovat schválené Programové prohlášení na období 2019 až 2022.

Za návrhovou komisi:
PhDr. Hanuš Hemola

V Praze 13. 6. 2019

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce