Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Valná hromada Usnesení 7. valné hromady SKIP

Usnesení 7. valné hromady SKIP

Usnesení 7. valné hromady Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky, která se uskutečnila 16. června 2010 v Praze

 1. Valná hromada přijímá a schvaluje Zprávu o činnosti SKIP v období 2007 až 2010 (.pdf) (v navrhovaném znění se zapracovanými změnami schválenými v dílčím hlasování)

 2. Valná hromada bere na vědomí:

  1. Přehled (zprávu) hospodaření VV SKIP za rok 2007 – 2009 (.pdf)

  2. Zprávu dozorčí komise SKIP za období 2007 – 2010 (.pdf)

 3. Valná hromada přijímá a schvaluje:

  1. Stanovy svazu knihovníků a informačních pracovníků (.pdf) (v navrhovaném znění se zapracovanými změnami schválenými v dílčích hlasováních)

  2. Programové prohlášení (.pdf) (v navrhovaném znění se zapracovanými změnami schválenými v dílčím hlasování)

 4. Valná hromada přijímá a schvaluje výsledky voleb orgánů SKIP na následující funkční období:

  1. Předseda VV SKIP: PhDr. Vít Richter

  2. Členové VV SKIP (viz Zpráva volební komise - .pdf)

  3. Náhradníci VV SKIP (viz Zpráva volební komise)

  4. Dozorčí komise (viz Zpráva volební komise)

 5. Valná hromada nově zvolenému VV SKIP ukládá, aby důsledně naplňoval schválené Programové prohlášení

Za návrhovou komisi:
PhDr. Hanuš Hemola

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce