Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Soutěž MARK 2019

Soutěž MARK 2019

SKIP ČR vyhlašuje již desátý ročník soutěže pro nejlepší mladé pracovníky/ce knihoven a studenty/ky našeho oboru. Cena bude slavnostně předána spolu s cenou Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2019". Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Základní pravidla a podmínky soutěže:

Vyhlašovatelem soutěže je SKIP ČR

Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2018 do 30.7.2019.

Fyzická osoba navržená na ocenění musí:

mít trvalý pobyt na území České republiky; dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2019.

Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.7.2019 v tištěné i elektronické podobě na níže uvedenou adresu:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Soutěž MARK 2019

Mariánské náměstí 190

110 00 Praha 1

E-mail: skip@nkp.cz

Na později došlé nominace nebude brán zřetel.

Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři. Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem "Neotvírat - Cena MARK 2019" v jednom tištěném vyhotovení + elektronicky. Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě! O udělení ocenění pro jednoho vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.

Vítěz získá bezplatný poukaz na zájezd SKIP do zahraničních knihoven, který se uskuteční v květnu 2020 a další ceny od vybraných sponzorů. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Národní knihovna ČR

Klementinum 190

110 00 Praha 1

Tel: +420/221 663 333

email: roman.giebisch@nkp.cz

Členové hodnotící komise soutěže MARK v roce 2019

Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová,

předsedkyně komise

Moravská zemská knihovna v Brně

Mgr. Roman Dub

Městská knihovna Písek

PhDr. Dana Petrýdesová

Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, Ph.D.

Masarykova univerzita, FF, KISK

Mgr. Petra Šimonová

Knihovna města Ostravy, p.o.

Mgr. Jaroslava Štěrbová

Městská knihovna v Praze

Mgr. Marika Zadembská

Knihovna Třinec, p.o.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce