Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Knihovnické konference, semináře, vzdělávací akce Vzdělávání dětí
Navod

Pro pridani nove akce pouzijte odkaz Pridat novou akci (nad seznamem akci vpravo). Otevre se jednoduchy formular, kde vyplnite vas e-mail, nazev akce a overovaci kod. Pote na uvedeny e-mail obdrzite mail s linkem, ktery vas privede do editacniho formulare, kde vyplnite dalsi udaje o akci.

Pro upravu zaznamu akce otevrte prislusny zaznam kliknutim na nazev, kliknete na text Upravit tuto akci, a na mail, ktery jste uvedli, vam opet prijde link, po jehoz otevreni muzete zaznam editovat.
Prehled je v testovacim provozu: v pripade potizi s vyplnovanim formulare, ci s pripominkami se muzete obratit na mail plone.support@seznam.cz.

 

Vzdělávání dětí

Událost Seminář
Čas Úterý 11.05.2021 09:00 do
Středa 12.05.2021 17:00
Místo Knihovna Jiřího Mahena v Brně
Jméno
Kontaktní telefon 542532146
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Místo konání:
Knihovna Jiřího Mahena v Brně  - Jihomoravský kraj

První seminář Centra dětského čtenářství roku 2020 se ponese v duchu Vzdělávání dětí a zaměří se na různé typy alternativního i klasického vzdělávání a možnosti práce s vybranými specifickými školními skupinami v knihovnách. Seminář je připravován jako webinář.

 

Seminář je pořádaný Centrem dětského čtenářství při Knihovně Jiřího Mahena v Brně a SKIP Velká Morava za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z grantového programu Knihovna 21. století.

 

Podrobný program semináře:

Úterý 11. května 2021

9.00 – 9.10 h            Zahájení webináře, organizační pokyny

(vstup do online místnosti bude umožněn nejdříve v 8.45 h!)

 

9.10 – 10.10 h          Využití současné situace směrem k rozvoji technologických dovedností a znalostí internetového prostředí u dětí a dospívajících Aneta Luňáková (Členka programové rady KVV PdF MU v Brně, Projektová manažerka – TVOŘSTOR, online dobrovolnice/vedoucí programů pro onkologicky a jinak nemocné děti organizace BÁTOR TÁBOR) a Mgr. et. Mgr. et Mgr. Bc Lucie Hájková (speciální pedagožka, arteterapeutka, výtvarnice a specialistka na práci s fyzicky a mentálně znevýhodněnými dětmi a dětmi s výchovnými problémy)

V příspěvku budeme nacházet v současné situaci příležitosti, které nám nabízí. Povíme si o skvělých projektech, jež vznikly, z nichž můžeme čerpat inspiraci. Přednášející vám nasdílí inspirativní příběh: Jak z problému udělat příležitost aneb Jak vznikl TVOŘSTOR (online seberealizační kroužky pro děti). A podíváme se pod pokličku online setkání pomocí vybraných her.

 

10.10 – 10.20 h        Přestávka

10.20 – 11.20 h        Čtenářství v době distančního vzdělávání Mgr. et Bc. Monika Válková (školní psycholog, Gymnázium Břeclav)

Pohled školní psycholožky na potřeby dětských i dospívajících čtenářů v době koronavirové. Možnosti práce s odbornými texty i smysluplné využití beletrie. Diskuze o možnostech knihoven nejen v době jejich uzavření.

 

11.20 – 11.30 h        Přestávka

11.30 – 12.30 h        Rámcové vzdělávací programy pro školy – strašák, nebo pomocník? – Mgr. Pavlína Lišovská (Centrum dětského čtenářství, KJM v Brně)

Jsou Rámcové vzdělávací programy pro školy, podle nichž si školy nastavují vlastní vzdělávací programy, záhadné a nepochopitelné materiály, nebo zde můžeme najít i spoustu užitečných informací pro naši práci? Dokážeme s nimi pracovat i v případě, že nejsme vystudovaní učitelé, porozumíme jim? Společně si nastíníme, jak s RVP můžeme pracovat i v rámci knihoven, co z nich lze vyčíst, jak tomu rozumět a dále využívat.

 

12.30 – 13.00 h        Obědová pauza

13.00 – 14.00 h        Knihovna – seznamme se! Mgr. Karin Kramlová (speciální pedagog, Základní škola Hlučín-Rovniny)

V příspěvku vám nabídnu zpracovanou první hodinu v knihovně (včetně popisu jednotlivých aktivit), v druhé části se budu věnovat tomu, jak připravit lekci i pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Můžete se těšit na něco teorie a hlavně hodně praxe.

 

14.00 – 14.10 h        Přestávka

14.10 – 15.10 h        Cílová skupina: děti s mimořádným nadáním Ing. Hana Kalusová (místopředsedkyně Mensy ČR)

Úvod do problematiky nadání společně s přehledem specifických potřeb nadaných žáků, vhodných metod práce s nadanými, zdrojů dalších materiálů a možností odborné pomoci doplněný o přehled aktivit Mensy ČR pro děti.

 

15.10 – 15.20 h        Přestávka

15.20 – 16.20 h        ScioŠkoly okem průvodceMgr. Jiří Březina (průvodce u III. trojročí na SCIOškole)

"Učíme, jak vzít zodpovědnost za budoucnost do svých rukou. Školy, v nichž děti tvoří, objevují a připravují se na svět plný změn a netušených příležitostí. Poznávají své silné i slabé stránky. Učí se zodpovědnosti za svá rozhodnutí, své vzdělávání i za okolní svět. Jsme rádi, když se u nás cítí dobře a mají radost z učení."

Mou úlohou během webináře bude přinést bližší vhled do struktury výuky, metod a principů, které uplatňujeme v denní praxi s dětmi.

 

16.20 – 16.30 h        Závěrečná diskuze, ukončení 1. dne webináře, odhlášení

Středa 12. května 2021

10.00 – 10.10 h        Úvodní slovo, organizační pokyny

(vstup do online místnosti bude umožněn nejdříve v 9.45 h!)

 

10.10 – 11.10 h        Inspirace z lesa Mgr. Klára Kepertová (průvodce v Lesní školce Veverka)

Rozhovor s průvodkyní v lesní školce prozradí, kde najít tipy na hry, vzdělávání a tvoření venku, které bude bavit děti i jejich průvodce. Jaké knížky přibalit s sebou na výpravu do přírody. A co si můžeme přečíst o lese s dětmi. Také se dozvíme, jaké je to provázet 16 předškolních dětí celý rok venku se zázemím v mongolské jurtě bez elektřiny a tekoucí vody, jak  se tyto děti připravují na školu a jakou roli mají knížky v lesní pedagogice a mnohé další.

 

11.10 – 11.20 h        Přestávka

 

11.20 – 12.20 h Učíme se příběhemMgr. Tereza Nakládalová (učitelka ČJ a metodička projektů Školní čtenářské kluby a Učíme se příběhem)

Nová škola, o. p. s., vytvořila v rámci spolupráce škol a knihoven vzdělávací program, který má několik cílů: učit žáky literaturu ruku v ruce s rozvojem čtenářství, předat žákům nástroje k myšlení a hovoru o textech narativní povahy a přibližovat oblast základního vzdělávání současné literární vědě. V rámci webináře vám program stručně představíme, dostanete přehled o dostupných materiálech, nahlédnete do probírané naratologie, seznámíte se s užitými knižními tituly a vyzkoušíte si alespoň jednu konkrétní aktivitu.

 

12.20 – 12.45 h        Obědová pauza

12.45 – 14.45 h        Workshopová část

V této části budou účastníci rozděleni dle své preference do workshopových skupin. Pokyny k přihlášení dostanou den předem. Na výběr mají z následujících 4 možností:

 

1) Učíme se příběhem: Není událost jako událost (Mgr. Šárka Brzková – učitelka českého jazyka, Dita Šourková – knihovnice, MěK Praha)

V našem workshopu vám ukážeme lekci z projektu Učíme se příběhem zaměřenou na události příběhu, kterou jsme připravily pro žáky osmých a devátých tříd základní školy. Stejně jako žáci budeme v rámci lekce společně zkoumat nejen to, o čem je vyprávěno, ale především to, jak jednotlivé události ovlivňují čtenářský prožitek. Události budeme vyhledávat, odkrývat jejich funkce, budeme diskutovat a také tvořit. Pracovat přitom budeme s knihou Tobiáš Lolness od francouzského autora Timothée de Fombella.

 

2) Učíme se příběhem: Čas příběhů, čas v příbězích (Mgr. Lucie Hájková – učitelka českého jazyka, ZŠ Hlučín-Rovniny + Eva Kseničová – knihovnice MěK Hlučín)

Na lekci budete mít možnost seznámit se s pojmem čas v trochu jiném kontextu, než jste zvyklí. Dozvíte se, jak je možné s ním pracovat, když se vypráví příběh. Vyzkoušíte si roli žáka, prožijete čtenářskou lekci a na ni navazující dílnu čtení, kde budete pracovat s naratologickou kategorií čas. Zažijete si práci metodou sněhové koule v online podobě, stanete se na chvíli spisovateli, seznámíte se s novými knihami a užijete si práci s textem.

 

3) Vzdělávání v knihovně jako podpora motivace a tvorba zážitku (Bc. Vojtěch Hamerský, DiS., Katedra informačních studií a knihovnictví, Masarykova univerzita)

I v knihovně můžete úspěšně pracovat s prvky spolupráce, kritického myšlení, kreativity či zpětné vazby, které jsou základními stavebními kameny jakéhokoliv konstruktivistického vzdělávání. V rámci workshopu se podíváme na různorodé digitální nástroje, jež lze v knihovní praxi v rámci vzdělávání co nejefektivněji využít — od těch věnující se interaktivní tvorbě obsahu, přes takové umožňující spolupráci v reálném čase ve více lidech až po ty, které vám umožní pracovat s konkrétními didaktickými cíli vzdělávací akce. Ukážeme si, jak s těmito nástroji prakticky pracovat a v kterých případech je využijete nejvíce.

 

4) Knihovnická lekce online? Ó, ano, s aplikacemi to jde! (Mgr. Pavlína Lišovská, Centrum dětského čtenářství, KJM v Brně)

Na tomto workshopu si společně vyzkoušíme, jaké aplikace nám mohou dobře posloužit, pokud budeme mít za úkol naplánovat lekci v online prostředí. Ukážeme si různé „nástěnkové“ kooperativní aplikace, programy na výrobu křížovek a drobných online her rychle a jednoduše. Další část bude věnována tomu, jaké používat jednodušší online grafické programy na zpracování vizuálního obsahu a jako přídavek pak budou ochutnávky, jak jde zpracovat online únikovou literární hru pro děti a jaké prostředí použít, pokud budete dělat nějakou projektovou či skupinovou práci.

 

14.45 – 15.00 h        Přestávka

15.00 – 16.00 h        Spolupráce knihovny a školy: jde to i jinak? PhDr. Hana Holubkovová (knihovnice a překladatelka z francouzského a anglického jazyka)

Knihovna má zájem na tom, aby o ní děti věděly a chodily si tam (nejen) půjčovat knihy, a školy by byly zase rády, aby děti měly dobrý vztah ke čtení. Klasické návštěvy knihovny se školní třídou, založené na nabídce programů pro školy, jsou určitě přínosem. Pokud se ale na přípravě programu v knihovně podílí učitelka a knihovnice společně, obohatí to obě strany, žáky nevyjímaje, a může to být impulzem k dlouhodobé spolupráci obou institucí. Propojení formálního a neformálního vzdělávání jsme vyzkoušeli mj. v projektu Učíme se příběhem.

 

16.00 – 16.15 h        Závěrečná diskuze, ukončení 2. dne webináře, odhlášení

Přihlašování je možné přes následující odkaz na přihlašovací formulář: .

https://forms.gle/nqBJiXMucUBoGo7P8

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Typ akce: Seminář

Pro koho je akce určena:
služby , dětská odd.

Pro jaký typ knihoven:
městské a místní knihovny , knihovny v okresních městech , školní knihovny

Požadovaná úroven:
začátečníci , mírně pokročilí

Není požadována žádná minimální kvalifikace.

Termín pro registraci:  07.05.2021

Maximální počet účastníků:  60

Učastnický poplatek:  300 Kč    pro členy SKIP:  250 Kč

Upravit tuto akci

Akce dokumentů