Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Knihovnické konference, semináře, vzdělávací akce Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob
Navod

Pro pridani nove akce pouzijte odkaz Pridat novou akci (nad seznamem akci vpravo). Otevre se jednoduchy formular, kde vyplnite vas e-mail, nazev akce a overovaci kod. Pote na uvedeny e-mail obdrzite mail s linkem, ktery vas privede do editacniho formulare, kde vyplnite dalsi udaje o akci.

Pro upravu zaznamu akce otevrte prislusny zaznam kliknutim na nazev, kliknete na text Upravit tuto akci, a na mail, ktery jste uvedli, vam opet prijde link, po jehoz otevreni muzete zaznam editovat.
Prehled je v testovacim provozu: v pripade potizi s vyplnovanim formulare, ci s pripominkami se muzete obratit na mail plone.support@seznam.cz.

 

Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob

Událost Konference
Čas Úterý 17.10.2017 09:30 do
Pátek 20.10.2017 09:30
Místo Moravská zemská knihovna v Brně
Jméno
Kontaktní telefon 541646223
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven

Místo konání:
Moravská zemská knihovna v Brně  - Jihomoravský kraj

V pořadí VII. mezinárodní interdisciplinární konference věnovaná problematice dějin knižní kultury v rámci výzkumu historických knižních a archivních fondů na téma „Libri speculum vitae. Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob“ se uskuteční ve dnech 17.–20. října 2017 v Brně. Konference si chce zachovat nadnárodní charakter, který respektuje regionální ukotvení (západní, střední a jižní Evropa). Tato mezinárodní spolupráce umožňuje širší interpretační a mezioborový kontext. Vycházíme z jihočeské tradice trvající již 20 let. Nesporným kladem bude, jako v předchozích letech, spolupráce knihoven a odborných badatelských pracovišť s univerzitním prostředím. Jedním z dalších cílů plánovaného setkání je oslovit mladší generace zpřístupněním historického dědictví. Hlavními organizátory konference jsou Ústav romanistiky a Ústav archivnictví a PVH Filozofické fakulty Jihočeské univerzity a Moravská zemská knihovna v Brně. Organizační výbor: prof. PhDr. Jitka Radimská, Dr. a doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (JU České Budějovice), PhDr. Jindra Pavelková, Mgr. Lucie Heilandová a Mgr. Richard Guniš (MZK). Vědecký výbor: Dr. Thomas Aigner MAS (Diözesanarchiv St. Pölten), PhDr. Vojtěch Balík (FÚ AVČR Praha), PhDr. Olga Fejtová (AHM Praha), PhDr. Eva Frimmová, CSc. (HÚ SAV Bratislava), PhDr. Marta Hradilová, Ph.D. (MÚA AV ČR Praha), prof. PhDr. Mgr. Tomáš Knoz, Ph.D. (FF MU Brno), Mgr. Petronela Križanová, PhD. (UK Bratislava), Claire Madl, PhD. (CEFRES Praha), prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (FF MU Brno), doc. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. (FF UK Praha), Mgr. Miriam Poriezová, PhD. (UK Bratislava), PhDr. Richard Šípek, Ph.D. (KNM Praha), PhDr. Lenka Veselá, Ph.D. (KNAV Praha). Pracovní jazyky: čeština, slovenština, němčina, francouzština, italština Cílem konference je představit knihu jako jeden z významných nástrojů šíření kultury a vzdělanosti napříč stoletími a prezentovat různorodost obsahu a forem knižních sbírek, představit knihu jako zdroj informací a lidského poznání. Interdisciplinárnost referátů je vítána. Příspěvky sledující problematiku knižní kultury od středověku do 19. století se mohou týkat: - role knihy v životě člověka od středověku do 19. století (potřeba čtenáře nacházet užitečné informace v knihách a budovat vlastní knihovny); - role knihy v každodennosti (encyklopedie, příručky, kuchařky …); - kniha jako prostředek vzdělání (vědecká pojednání, teze…); - kniha jako prostředek pro rozvoj duchovního života (náboženská literatura, literatura o posledních věcech člověka …); - role knihy v oblasti komunikace mezi lidmi (jazykové či jiné normativní příručky, výchovná literatura, učebnice, cestopisy, texty relací, deníky, záznamy …); - kniha jako předmět společenské komunikace (oblíbená témata, novinky …); - kniha jako prostředek spisovatele/vydavatele jak ovlivnit čtenáře; - kniha jako svědectví o dobách minulých a reflexe historie. Vědecký výbor si vyhrazuje právo nezařadit příspěvky, které neodpovídají tematické koncepci konference a z ní vycházejícího sborníku. Na přednesení příspěvku je počítáno s časovou dotací 20 minut. Výstupem bude recenzovaná publikace vydaná v roce 2018. Součástí konference bude i exkurze do rajhradské a některé brněnské klášterní knihovny. Harmonogram: Vyhlášení konference: 31. ledna 2017 Zaslání přihlášek a anotací příspěvků: do 30. dubna 2017 Výběr a stanovení programu konference: do 30. června 2017 Datum konání konference: 17.–20. října 2017 Odevzdání příspěvků do sborníku: 31. ledna 2018 Kontaktní adresa: librispeculum2017@gmail.com

Libri speculum vitae

Knížky naučení všelikého jako živá díla minulých dob.

K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven

17. – 20. 10. 2017

Brno

Moravská zemská knihovna v Brně

 

pondělí 16. 10. 2017

Příjezd a ubytování účastníků

17,00–19,00 Prohlídka Brna

 

úterý 17. 10. 2017

9.30 Zahájení konference

9.45–13.00

Barbieri, Edoardo: La “Polyanthea” di Domenico Nanni Mirabelli: un’enciclopedia per l'Europa moderna

Heilandová, Lucie: Encyklopedická díla vydávaná tiskárnou Josefa Georga Trasslera

Veselá, Lenka: Užitečné, či nepotřebné? Knihy z Čech a Moravy jako dar královny Kristiny švédským gymnáziím v polovině 17. století.

Pácalová, Jana: Knihy slovenských rozprávok v 19. storočí

Diskuse

--

Balík, Vojtěch: Úloha knihy ve všenápravném projektu Jana Amose Komenského

Pavelková, Jindra: Otmar Conrad jako student a vyučující na rajhradském domácím studiu pohledem dochovaných rukopisů

Mârza, Eva: Učebnice pre sedmohradských Rumunov ako súčasť osvietenskej kultúrnej politiky v Habsburskej monarchii.

Halířová, Martina: Výchovné příručky a obraz dítěte v 19. století

Diskuse

 

13.00–14.00 Oběd

14.00–17.15

Grubhoffer, Václav: Il tesoro della sanita aneb Pokladnice zdraví. Medicínské tisky italské provenience v českokrumlovské knižní sbírce rodu Eggenbergů

Stehlíková, Dana: Mýtus o Lékařských knížkách Křišťana z Prachatic

Cassini, Stefano: La cucina italiana in tipografia: la fortuna del ricettario di Bartolomeo Scappi tra XVI e XVII secolo.

Juríková, Erika: Vplyv vydavateľskej činnosti jezuitskej Trnavskej univerzity na vzdelanostnú úroveň obyvateľov dnešného Slovenska

Diskuse

--

Andrysiak, Ewa: Theaterschriften aus der Kalischer Druckerei  des Jesuitenordens Charakterisierung der Art

Simon, Melinda: Compri da me! Metodi di communicazione e di marketing degli editori e stampatori usate nelle loro marche

Walczak, Krzysztof: Der Erste Drucker in Lausitz Nikolaus Wolrab und seine Tätigkeit

Voit, Petr: Knihtisk a knižní kultura jako zrcadlo české společnosti poznamenané husitstvím

Diskuse

17.15 – Prohlídka historických fondů MZK a společenský večer

 

středa 18. 10. 2017

9.00–12.15

Hradilová, Marta: Giovanni Battista Massarengo – právník, skladatel a básník ve světle své knihovny

Klecker, Elisabeth: Bücher für ein kurzes Leben. Das Bücherinventar der Erzherzogin Johanna Gabriela  (4. 2. 1750 – 23. 12. 1762)

Komorová, Klára: Johann Georg Schwandner a jeho Sciagraphia

Neškudla, Bořek: Vášnivý sběratel knih Josef Antonín Rieger

Diskuse

--

Niederkorn, Meta: Bibliothekskataloge als Spiegel der Bibliotheks- und Wissenserweiterungen

Oppeltová, Jana: Knihy jako dědictví. Obraz osobních knihoven kněží královéhradecké diecéze v úředních písemnostech i historických fondech farních knihoven

Krah, Adelheid: Carolingian textbooks. The view of some collections from ecclesiastical and aristocratic libraries in ningh century carolingian empire

Grafinger, Christine Maria: Eine Buchersammlung aus Franken in der Vatikanischen Bibliothek

Diskuse

 

12.15–13.15  Oběd

13.15–14.45

Andresová, Klára: Šíření myšlenek raně novověké revoluce ve vojenství do střední Evropy prostřednictvím vojenských příruček Johanna Jacobiho von Wallhausena

Vodička, Ondřej: Tzv. Döbringerův Fechtbuch : Nejstarší pokus o kompilaci šermířské příručky

Fišerová, Lenka: Tematika sokoliarstva v promočnom spise z 18. storočia – spojenie literárneho umenia a prírodnej histórie

Hučková, Dana: Slovenské hasičské cvičebníky z poslednej tretiny 19. storočia

Diskuse

 

14.45–17.00 Exkurze do knihovny kláštera augustiniánů na Starém Brně

 

čtvrtek 19. 10. 2017

9.00–12.15

Škovierová, Angela: Duchovný epos ako zrkadlo doby - Ondrej Rochotský a jeho parafráza biblického príbehu o Samsonovi

Brom, Vlastimil: Staročeská kronika tak řečeného Dalimila a její středověké překlady do latiny a němčiny

Klímová, Eva: Albrecht z Valdštejna podle G. Gualda Priorata v díle Historia della vita d’Alberto Valstain, Duca di Fritland

Bosáková, Zdenka: Česká historie ve vinětách knižních kalendářů

Diskuse

--

Frimmová, Eva: Fenomén dynastickej propagandy v humanistickej tvorbe

Tedesco, Alessandro: Il libro come elemento di “narrazione” sociale nell’Europa del XVI secolo: aneddoti, motti e rime di personaggi illustri nelle edizioni del poligrafo Lodovico Domenichi

Hegyi, Ádám: Wie beeinflusste ein ländlicher reformierter Prediger und Schriftsteller sein Lesepublikum am Ende des 18. Jahrhunderts im Königreich Ungarn? Der Erfolg der Bibelkommentare von William Burkitt und Friedrich Eberhard Rambach an der Peripherie des westlichen Christentums

Vaculínová, Marta: Obraz intelektuálních elit v dedikacích děl slavkovského faráře Johanna Deucera

Diskuse

 

12.15–13.15  Oběd

13.15–17.00

Smolová, Martina: Summae de arte prosandi – každodennost středověkého stylizátora

Pišna, Jan: Literární komunikace v druhé polovině 16. století očima dobových předmluv

Tošnerová, Marie: Městská historiografie v barokní době (17. století)

Holíková, Pavla: Cesty Gabriela a Gideona Gudenů po Spojených státech amerických a jejich odraz v zámecké knihovně Moravec

Diskuse

--

Zmeták, Igor: Jacques le Moyne Morgues a Florida 16. storočia v stredoeurópskom vydaní

Mârza, Andreea: Sedmohradský knihovník Imre Dániel a jeho výskumná cesta do Talianska na konci 18. storočia

Araldi, Giovanni: Testi e identità. Narrazione e invenzione del passato di una città del Mezzogiorno d’Italia tra Medioevo ed Età moderna: il caso di Benevento.

Holubová, Markéta: Jezuitská poutní místa ve světle poutních příruček

Mętrak, Maciej: Realistický a fantastický zeměpis v textech moravských kramářských tisků

Diskuse a závěrečné zhodnocení konference

17.00  Vernisáž výstavy fotografií a kreseb Andrew Lasse

18.00 Večer a Andrew Lassem

pátek 20. 10. 2017

8.30–12.00 – Exkurze: Rajhrad

Typ akce: Konference

Pro koho je akce určena:
jiné (uveďte v Poznámce)

Pro jaký typ knihoven:
odborné knihovny

Požadovaná úroven:
experti

Není požadována žádná minimální kvalifikace.

Termín pro odevzdání příspěvku:  30.04.2017

Termín pro registraci:  15.09.2017

Učastnický poplatek:  2000 Kč    pro členy SKIP:  2000 Kč

Více informací o této události...

Upravit tuto akci

Akce dokumentů