Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Zaměstnavatelská sekce

Zaměstnavatelská sekce SKIP

Vážení členové SKIP, kolegyně a kolegové,

v rámci aktivit našeho profesního svazu nabývají stále většího významu záležitosti týkající se knihoven jako zaměstnavatelů. Posláním svazu je mj. definovat a prosazovat zájmy svých členů, zprostředkovávat členům odborné,  legislativní, vědecké a výzkumné poznatky a zkušenosti tuzemské i zahraniční. Působnost vidíme zejména v oblastech:

  • Personální oblast  - národní soustava povolání, kvalifikací, katalog prací, vzdělávání a metodická podpora pro manažery knihoven v oblasti ZP, PO a BOZP,  kolektivního  vyjednávání,  odměňování, profesního  vzdělávání,  atd.
  • Legislativní oblast – navrhování a připomínkování právních norem, jednání s partnery, UZS, legislativa pro knihovny všeobecně, aj.
  • Management -  projektové řízení, finanční řízení, marketing, zpracování strategií, výročních zpráv, fundraising, výstavba a rekonstrukce knihoven, zejména příprava stavby, zahraniční zkušenosti.

Výčet samozřejmě není konečný a očekávány jsou další návrhy.

Aby tato role skutečně věcně fungovala, je třeba vytvořit stabilní výkonný tým a jasně formulovat roli a úkoly této sekce.

Kdokoliv, kdo se zajímáte o tyto otázky a jste ochotni a schopni věnovat své znalosti a čas aktivní práci v sekci, prosím sdělte Váš zájem na adresy.

nivnicka@kjm.czRoman.Giebisch@nkp.cz

Rádi bychom, aby sekce byla užitečná nejen pro ředitele či manažery knihoven, ale i pro další pracovníky jako jsou personalisté, ekonomové, metodici a další relevantní profese. Proto se obracíme na všechny členy SKIP, kteří mají zájem být členy zaměstnavatelské sekce, aby se ozvali na naše adresy:

nivnicka@kjm.cz a Roman.Giebisch@nkp.cz

Libuše Nivnická     
předsedkyně zaměstnavatelské sekce SKIP

Roman Giebisch    
předseda SKIP

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce