Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Nová sekce SKIP: Knihovníci – trenéři paměti

Nová sekce SKIP: Knihovníci – trenéři paměti

Knihovníci – trenéři paměti oficiálně spojili své síly a v červnu 2011 ustanovili novou sekci SKIP. V současné době je v České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging registrováno 37 knihovníků/knihovnic – trenérů paměti, z toho 32 z nich se stalo členy sekce.

Knihovníci – trenéři paměti oficiálně spojili své síly a v červnu 2011 ustanovili novou sekci SKIP. Jejich neformální spolupráce však trvá již několik let (viz článek Jany Vejsadové Paměť a kreativita na Vysočině popáté na http://www.ikaros.cz/pamet-a-kreativita-na-vysocine-popate). V současné době je v České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging registrováno 37 knihovníků/knihovnic –  trenérů paměti, z toho 32 z nich se stalo členy sekce.

 Dosud  jsme uspořádali více než 1000 lekcí/besed/seminářů/hrátek (1 kurz má 4, 8 nebo 10 lekcí) pro cca 5700 účastníků. Vzhledem k tomu, že práce s pamětí vyžaduje také práci s textem, je při  lekcích využíván fond knihovny a někteří účastníci se na základě absolvování kurzu TP stávají registrovanými čtenáři příslušné knihovny. Předpokládám, že počet knihovníků – trenérů paměti a tím i návštěvníků knihoven se bude zvyšovat. Z čeho plyne můj optimismus?

V posledních letech již knihovna přestává být pouhým výpůjčním čí informačním místem, ale stává se kulturním a vzdělávacím centrem všech komunit v dané oblasti. Ne každý čtenář je členem místní knihovny. Naopak. Lidí, kteří nejsou uživateli knihovny, je mnohem více. Komunitní knihovna proto věnuje pozornost nejen svým registrovaným členům, ale celé škále skupin obyvatelstva. V poslední době vzrůstá také úloha knihoven v procesu začleňování sociálně vyloučených či exkluzí ohrožených obyvatel – seniorů, maminek na mateřské dovolené, nezaměstnaných,  zdravotně handicapovaných, etnických skupin apod.  

Aktivizační programy – trénink paměti a mozkový jogging patří mezi tzv. komunitní aktivity. Navíc práce s pamětí, mozkem má základ ve zpracovávání informací ze všech oblastí lidského života. Z uvedeného je naprosto zřejmé, že knihovny poskytují ideální prostor pro tuto činnost. 

Více se o nás a naší činnosti dovíte na internetových stránkách:  http://skip-treneri-pameti.webnode.cz/ .

 

Zdeňka Adlerová

Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov

adlerova@kkdvyskov.cz

 Ve Vyškově 18. července 2011

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce