Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Budoucnost knihoven vytváříme společně

Budoucnost knihoven vytváříme společně

Goethe-Institut Česká republika a Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky pořádají v pondělí 23. dubna 2018 odborný seminář

Místo konání: Goethe-Institut  Česká republika, Praha 1, Masarykovo nábřeží 32

Zahájení v 10 hodin

Přednášející:

Cornelia Vonhof - Příprava knihoven na budoucnost – utváření procesů změny (.pdf)

Cornelia Vonhof je profesorkou veřejné správy a proděkankou pro další vzdělávání na Hochschule der Medien ve Stuttgartu. Těžiště její práce leží v nástrojích managementu v knihovnách a  informačních zařízeních, obzvláště v managementu jakosti, rozvoji organizace, managementu procesu a strategickém řízení.

Anotace

Knihovny dnes zastávají roli poskytovale služeb, který se orientuje na servis a zákazníky, je inovativní a má chuť ke spolupráci. Přednáška představí různé způsoby jednání, které přispívají k tomu, že je tento přístup v každodenním provozu úspěšný. Důležitými klíčovými slovy zde jsou: stanovení cílů, utváření procesů změny, pěstování partnerství.

Vojtěch Vojtíšek – Ekonomicky efektivní cesty pro zavádění změn (.pptx)

Vojtěch Vojtíšek pracuje v Městské knihovně v Praze jako projektový manažer Odboru knihovních fondů, kde řídí projekt e-knihovna.cz.

Anotace

V rámci přednášky budou shrnuty základní strategické vize a rozvojové dokumenty v oblasti knihoven (IFLA Global Vision, Koncepce rozvoje knihoven ČR) a popsán fenomén knihovny jako relevantní veřejné služby pro 21. století. Na konkrétních příkladech projektů Městské knihovny v Praze, které se soustřeďují na vydávání e-knih a výpočet ekonomické efektivity veřejné knihovny, si ukážeme přístupy k řízení změn a zavádění nových služeb. V Městské knihovně v Praze jsme se místo nakupování e-knih rozhodli stát se jejich producentem a distributorem. Tato cesta nám umožňuje efektivněji investovat prostředky na nákup knihovního fondu a především oslovit cílové skupiny, které knihovna postrádá. I vy můžete vhodně rozšířit své služby, nebo inovovat stávající. Cílem přednášky je inspirovat a pošťouchnout k výsledkům. Na přednášku bude navazovat praktický workshop pro zájemce.

Moderátor: Vít Richter, čestný předseda SKIP, předseda Ústřední knihovnické rady ČR

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce