Nacházíte se zde: Úvod Regiony 01 Praha Akce Odborné semináře Sběr dat do RIV Organizace sběru dat do RIV - 2011

Sběr údajů o výsledcích VaVaI do RIV

Seminář Organizace sběru dat do RIV se uskutečnil 1.3.2011.

Podrobnosti o semináři najdete na adrese https://docs.google.com/document/d/1tbTGYzw23RCsoV9ZHeE0vnpUs80jXgxizMJN_j4N-JM/edit?hl=cs&pli=1#.

Závěry semináře

  • Je třeba vyjasnit, zda sběr dat do RIV zahrnuje veškeré výsledky VaVaI, nebo zda se jedná pouze o výstupy, které mají nárok na bodové ohodnocení.
  • Jako velmi složitý proces se jeví provádění změn v dodaných datech, a to nejen na úrovni zpracovatelů. Pokrok v této oblasti by byl velmi vítán.
  • Jedním z nejpalčivějších problémů je komunikace, a to ve více ohledech. Jedná se o nezávaznost informací ze strany sekretariátu RVVI, nedostatek informací ke konkrétní aplikaci metodiky, neexistenci seznamu zpracovatelů a nesnadnou možnost vzájemného kontaktování. To vede ke značnému ztížení procesu a ke vzniku častých rozporů v záznamech. Řešením by bylo vytvoření komunikační platformy, která by alespoň některé ze jmenovaných úrovní problému řešila.
  • Zásadním problémem pro zpracovatele je pozdní zveřejňování metodiky a zpětná platnost pravidel.
  • Za dobrou praxi lze označit cílené rozšiřování povědomí a pravidel sběru dat do RIV v institucích, vytváření informační podpory a v neposlední řadě podporu vedení instituce.
  • Ačkoliv je účel databáze IS VaVaI jasně vyspecifikován, vzhledem ke značnému úsilí potřebnému ke sběru těchto dat, jejich hodnotě a kvalitě, je otázkou, zda by systém neměl mít širší využití.

 

Zpráva ze semináře

Odpověď předsedy RVVI, premiéra Petra Nečase

Prezentace

Fotodokumentace - autorem je Václav Jansa z Národní technické knihovny.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce