Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Valná hromada Usnesení 9. valné hromady Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky, která se uskutečnila 15. června 2016 v Hradci Králové

Usnesení 9. valné hromady Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky, která se uskutečnila 15. června 2016 v Hradci Králové

 

 1. Valná hromada bere na vědomi Zprávu dozorčí komise SKIP za období 2013 – 2015.
 2. Valná hromada schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti SKIP v období 2013 až 2015 (v navrhovaném znění, schváleném v dílčím hlasování);
  2. Zprávu o hospodaření SKIP od roku 2013 do roku 2015 (v navrhovaném znění, schváleném v dílčím hlasování).
 3. Valná hromada schvaluje Stanovy svazu knihovníků a informačních pracovníků
  (v navrhovaném znění se zapracovanými změnami schválenými v dílčích hlasováních).
 4. Valná hromada projednala a schvaluje Programové prohlášení 9. valné hromady SKIP 2016 (v navrhovaném znění, schváleném v dílčím hlasování).
 5. Valná hromada přijímá a schvaluje výsledky voleb orgánů SKIP na následující funkční období:
  1. Předseda VV SKIP: Mgr. Roman Giebisch, PhD.;
  2. Členové VV SKIP (viz Zpráva volební komise);
  3. Náhradníci VV SKIP (viz Zpráva volební komise);
  4. Dozorčí komise (viz Zpráva volební komise).
 6. Valná hromada nově zvolenému VV SKIP ukládá důsledně naplňovat schválené Programové prohlášení.
 7. Valná hromada vyjádřila poděkování redaktorovi Bulletinu SKIP PhDr. Ladislavu Kurkovi.

Za návrhovou komisi:
PhDr. Hanuš Hemola

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce