Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Mezinárodní spolupráce IFLA

IFLA

Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) je národním členem IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions, Mezinárodní federace knihovnických sdružení a institucí) od roku 1990. SKIP byl členem IFLA i v době své "první existence" v letech 1968–1970. K zajištění možnosti práce Svazu v IFLA významně přispívá svými pravidelnými granty Ministerstvo kultury ČR.

Strategie IFLA 2019-2024 ke stažení (.pdf)

Každý národní člen IFLA má právo volné registrace ve čtyřech sekcích IFLA a automaticky rovněž v sekci pro řízení knihovnických spolků (Management of Library Associations). SKIP je registrován ve čtyřech sekcích:

V roce 1997 byla do stálého výboru sekce veřejných knihoven IFLA zvolena čestná předsedkyně SKIP PhDr. Jarmila Burgetová, v roce 2001 znovuzvolena pro další čtyřleté období. V roce 2003 byla zvolena a v roce 2007 znovuzvolena do stálého výboru sekce pro dodávání dokumentů a sdílení zdrojů Mgr. Jindřiška Coufalová (dříve Pospíšilová; Národní knihovna ČR). V roce 2005 byla do stálého výboru sekce veřejných knihoven zvolena Ing. Libuše Nivnická (Knihovna Jiřího Mahena v Brně).

IFLA pořádá každý rok generální konferenci a shromáždění IFLA (což je nejvyšší orgán federace). V roce 2003 se výroční konference konala v Berlíně, poprvé jako Světový knihovnický a informační kongres.

V roce 2004 se světový knihovnický a informační kongres konal ve dnech 22.–27. srpna 2004 v Buenos Aires (Argentina), v roce 2005 ve dnech 14.–18. srpna v Oslo (Norsko), v roce 2006  ve dnech 20.–24. srpna v Soulu (Korea), v roce 2007 ve dnech 19.–23. srpna v Durbanu (Jižní Afrika), v roce 2008 ve dnech 10.–14. srpna 2008 v Québeku (Kanada), v roce 2009 ve dnech 23.–27. srpna v Milánu (Itálie), v roce 2010 ve dnech 10.–15. srpna v Göteborgu (Švédsko) a v roce 2011 ve dnech 13.–18. srpna v San Juanu (Portoriko). V roce 2012 se kongres, který bude současně 78. konferencí a shromážděním IFLA, uskuteční ve dnech 11.–17. srpna v Helsinkách (Finsko). Podrobnosti o akcích jsou dostupné na adrese http://conference.ifla.org/.

Zprávy o účasti na kongresech IFLA jsou k dispozici v rubrice Studijní cesty.

Zasedání Stálého výboru IFLA v České republice v roce 2011

Ve dnech 13.–16. dubna 2011 se v Brně konalo obvyklé, tzv. meziroční zasedání (tj. mimo letní termín kongresu) sekce v České republice; bylo fakticky náhradou za neuskutečněné zasedání v roce 2010. Bylo zorganizováno díky možnosti spojit prostřednictvím grantu Ministerstva kultury prostředky ministerstva a SKIP. Vlastní zasedání, zajišťované Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a regionálním výborem SKIP Velká Morava, tak mohlo mít opravdu důstojný charakter a především pestrou programovou náplň.

Zasedání se zúčastnilo sedm členů stálé komise (Rusko, Norsko, Dánsko, Finsko, Kanada, USA, Česká republika), dále SKIP ČR reprezentovala čestná předsedkyně PhDr. Jarmila Burgetová, další členky SKIP (Ing. L. Nivnická, Dr. Z. Dohnálková, Bc. H. Selucká). Odborné diskuse a programu se také zúčastnili pracovníci Knihovny Jiřího Mahena v Brně a Knihovny univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně.

První den předcházela vlastnímu jednání komise exkurze Knihovnou Jiřího Mahena a prezentace profilu a hlavních aktivit SKIP ČR PhDr. Jarmilou Burgetovou. V odpoledních hodinách se konalo přijetí na radnici města Brna, následovala prohlídka historických sálů a nově zpřístupněného brněnského podzemí. V rámci prezentace knihovny se další zasedání sekce konalo na jedné z menších, ale v mnoha ohledech výjimečné pobočce v Brně – Maloměřicích. Zahraniční účastníci zde ocenili mimořádnou rodinnou atmosféru, skvělý útulný interiér a především rozsah aktivit, k nimž je také využívána zdejší zahrada (letní čítárna, herní zařízení pro děti, malý amfiteátr k vystoupením, zahradní slavnosti). Tento prvek považovali za velmi unikátní. V tomto prostředí se tedy rodily myšlenky pro další směřování sekce, její strategický plán a diskutovaly se celosvětové trendy, proměny společnosti a jejich vliv na podobu služeb veřejných knihoven. Toto se také odrazilo do hlavní programové náplně sekce pro kongres 2011, konaný v Puerto Ricu (např. Claudia Lux jako hlavní řečník s tématem Leading the Library of the Future – Challenges and Oportunities nebo ředitelka helsinské veřejné knkhovny Maija Berdson – What and Why Libraries). Předjednáván byl také program na kongres v roce 2012, který se bude konat v Helsinkách (motto Libraries now! – inspiring, surprising, empowering). Projednávány byly i finanční otázky sekce. Večerní, již neformální část zasedání provázela cimbálová muzika, jejíž temperamentní i teskné slovácké písně velmi zaujaly.

Další den se uskutečnila exkurze do jiného typu knihovny – Knihovny univerzitního kampusu MU. I zde se zahraniční návštěvníci detailně zajímali o řadu služeb a rozvinula se bohatá diskuse. Toto zasedání bylo také krásnou příležitostí představit zahraničním návštěvníkům naši zemi a kulturu. Do programu, který sklidil celkově velký úspěch a uznání, byla proto zařazena mimo brněnských památek také návštěva vybraných lokalit jihomoravského regionu (Památník písemnictví na Moravě – Rajhrad a Lednicko-valtický areál zapsaný na seznamu Světového dědictví UNESCO).

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce