Nacházíte se zde: Úvod Členství Výhody pro členy Stáže Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování příspěvku na dopravu z rozpočtu SKIP ČR / pracovní stáže

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování příspěvku na dopravu z rozpočtu SKIP ČR / pracovní stáže

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se rozhodl v r. 2018 podpořit další vzdělávání svých členů. Jednou z metod dalšího vzdělávání jsou odborné pracovní stáže. Tento projekt je postaven na předpokladu zájmu a spolupráce mezi knihovnami v ČR, které jsou členy SKIP.

Všeobecná ustanovení:

1. Žadatelem o příspěvek na dopravu může být veřejná knihovna v ČR (dle knihovního zákona č. 257/2001 Sb., v platném znění), která je zároveň kolektivním členem organizace SKIP.

Za knihovnu bez právní subjektivity předkládá žádost zřizovatel.

2. Každá knihovna může předložit v daném roce pouze jednu žádost a to současně pro více osob účastnících se jedné stáže.

3. Žadatel pošle vyplněnou žádost o příspěvek na dopravu na příslušném formuláři (příloha pravidel č. 1)

4. Žádosti o příspěvek na dopravu se přijímají průběžně v elektronické podobě na adrese roman.giebisch@nkp.cz nebo v písemné podobě zaslané na adresu Předseda SKIP ČR Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., Národní knihovna ČR, Mariánské náměstí 190/5 110 00 Praha 1

5. O žádosti rozhodne předsednictvo SKIP ČR na nejbližším jednání po obdržení žádosti. Ve výjimečných případech může předseda SKIP nechat o žádosti hlasovat elektronicky.

6. SKIP ČR vyčlenil na tento dotační titul částku 15 tisíc Kč/ročně s tím, že příspěvek na úhradu jízdného bude poskytován na základě schválených žádostí jen do vyčerpání této částky v daném roce.

7 . Poskytnuté prostředky nemají za cíl pokrýt 100 % celkových nákladů konkrétní stáže.

8. Dotace je určena na neinvestiční výdaje – úhradu cestovních nákladů spojených s uskutečněním pracovní stáže – jízdné veřejnou hromadnou dopravou v plné výši. Nesmí být použita na jiný účel.

9 . Na příspěvek není právní nárok a proti rozhodnutí není odvolání.

10. Příjemce, který obdrží příspěvek na dopravu, ji nesmí převádět na jiné právnické nebo fyzické osoby.

11. S výsledky rozhodnutí předsednictva SKIP budou žadatelé seznámeni bez zbytečného odkladu po jednání předsednictva SKIP ČR, a to mailem.

V případě, že žadatel zjistí, že se stáž neuskuteční, a tudíž nebude přidělené prostředky na úhradu jízdného čerpat, oznámit neodkladně tuto skutečnost předsedovi SKIP ČR

12. Příjemce dotace je povinen zaslat jízdní doklady k proplacení spolu se závěrečnou zprávou z pracovní stáže nejpozději do 30 dnů od uskutečnění pracovní cesty se stáží spojené. Poskytnutý příspěvek bude po vyúčtování převeden na bankovní účet žádající knihovny.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce