Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Městská knihovna roku Cena SKIP: Městská knihovna roku 2016

Cena SKIP: Městská knihovna roku 2016

— Kategorie: ,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) vyhlásil již posedmé soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2016. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Do soutěže se přihlásilo 30 městských knihoven.

 

Městskou knihovnou roku 2016 se stala Městská knihovna Sedlčany

 

Vítěz soutěže získává částku 20 000 Kč, Svaz měst a obcí ČR věnuje vítězné knihovně knihobudku. Soutěž cenami podpořily firmy ALBI Česká republika a.s., CEIBA, Nakladatelský dům GRADA, MINDOK s.r.o., Naše rodina, nakladatelství JaS.

Vyhodnocení soutěže proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 21 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnocení proběhlo v čtyřech velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel. Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily:

Města do 5000 obyvatel:

Městská knihovna v Plasích

Plzeňský kraj

Města 5 001 až 10 000 obyvatel:

Městská knihovna Sedlčany

Středočeský kraj

Města 10 001 až 20 000 obyvatel:

Městská knihovna Louny

Ústecký kraj

Města nad 20 001 :

Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích

Ústecký kraj

 

Tyto knihovny byly ve druhém kole navštíveny a hodnoceny odbornou komisí. Předmětem hodnocení na místě bylo především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

Městská knihovna Sedlčany

Vznik knihovny je spojen se založením spolku Občanská beseda. Původně spolková knihovna začala v roce 1896 půjčovat knihy veřejnosti. V roce 1920 byla spolková knihovna převedena do majetku města a stala se městskou knihovnou. V roce 1941 vzniká dětské oddělení. Knihovna se vícekrát stěhovala, až se v roce 2001 dostala do současných moderních prostor. Knihovna je od svého otevření v nových prostorách budována jako knihovna rodinného typu. V roce 2003 vznikl první komunitní projekt Lukášek, který je prvním komunitním projektem v knihovnách České republiky. V roce 2003 knihovna otevřela komunitní Centrum Lukáš, které je svojí koncepcí určeno opět všem generacím. Knihovna nabízí různé přednášky, besedy, soutěže, podporuje čtenářskou gramotnost, poskytuje prostory pro setkávání, klubové aktivity, pořádá různé kurzy. Sedlčanská knihovna je v mnoha svých aktivitách průkopnicí mezi knihovnami, např. projekty Čtenářská liga, Univerzita 3. věku apod. V roce 2009 získala titul Kamarádka knihovna za nejlepší knihovnu pro děti v ČR. Všechny prostory knihovny (fyzické i virtuální) jsou volně přístupné všem generacím a kopírují tak život v běžné rodině. Knihovna má otevřeno 41 hodin týdně, kromě klasických tištěných knih a časopisů nabízí i audioknihy, e-knihy a informace z několika placených databází.

Statistické ukazatele za rok 2015:

 • Počet obyvatel: 7 257
 • Knihovní fond: 55 534 knihovních jednotek
 • Výpůjčky: 94 850
 • Čtenáři: 2 377
 • Návštěvníci: 50 627

Kontakt na knihovnu:

http://www.knihovna-se.cz/

Ředitelka knihovny:  Blanka Tauberová, email: tauberova@knihovna-se.cz, tel. 725 826 122

Pravidla a celkové výsledky soutěže:

http://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/knihovnicka-cena-souteze/akce-a-projekty/akce-skip/cena-skip-a-skanska-mestska-knihovna-roku

V Praze dne 13.10.2016

Kontakt: Vit Richter, SKIP, Tel: 603 223 627, email: vit.richter@nkp.cz, http://www.skipcr.cz/

Výsledky prvního kola soutěže Městská knihovna roku 2016

Jak jsme hodnotili

Soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2016, kterou vyhlašuje SKIP, se zúčastnilo 30 knihoven. Pro hodnocení v prvním kole bylo vybráno celkem 21 indikátorů požívaných pro porovnávání knihoven v projektu Benchmarking knihoven. Seznam hodnocených indikátorů byl v letošním roce rozšířen o dva indikátory:

 • i4 Počet periodik/1000 obyvatel,
 • i23 Obrat knihovního fondu.

Naopak byly vypuštěny indikátory % získaných dotací z celkových příjmů a počet návštěv na 1 provozní hodinu. Všechny tyto indikátory z různých hledisek hodnotí využívání knihovny a její efektivitu. Zatímco u většiny indikátorů platí, že čím větší hodnotu indikátoru určitá knihovna dosahuje, tím je její hodnocení lepší (vyšší). U indikátoru i8, i26, i31, i33 (zažluceno) je hodnocení obrácené: čím je hodnota indikátoru nižší, tím je hodnocení lepší (vyšší). Například: lépe je hodnoceno to, když podíl osobních nákladů na celkových výdajů knihovny je nižší.

Číslo indikátoru

Název

Váha

i1

Knihovní jednotky/1000 obyvatel

0,5

i2

% obnovy knihovního fondu

1,5

i3

Přírůstek KJ/1000 obyvatel

1,5

i4

Počet periodik/1000 obyvatel

1,5

i5

Internet/1000 obyvatel

1

i6

Plocha pro uživatele m2/1000 obyvatel

2

i7

Počet studijních míst/1000 obyvatel

1

i8

Pracovní úvazky/1000 obyvatel

1

i11

Roční provozní doba/1000 obyv.

1

i15

% obsluhované populace

2,5

i16

% mládeže

3

i17

Návštěvy/obyvatel

1,5

i21

Počet výpůjček na obyvatele

2

i23

Obrat knihovního fondu

3

i24

Kulturní a vzdělávací akce/1000 obyvatel

1

i25

Internetové služby

3

i26

Provozní výdaje/1 návštěva

2

i28

Výdaje na nákup KF/obyvatel

1

i31

% provozních nákladů z celkových výdajů

1

i32

% nákladů na nákup KF z celkových výdajů

2

i33

% osobních nákladů z celkových výdajů

1

Základem pro porovnávání se stala hodnota mediánu (viz níže, co je medián), který byl určen pro každý indikátor zvlášť. Hodnota mediánu byla určena ze všech knihoven, které se zúčastnili v roce 2016 benchmarkingu , nikoliv tedy pouze z knihoven, které se přihlásily do soutěže. Za rok 2015 uložilo do benchmarkové databáze celkem 307 knihoven z Česka a Slovenska.

Hodnota mediánu byla započítána jako 100 % (bodů). Jestliže určitá knihovna dosáhla vyššího indikátoru, než činí hodnota mediánu, byl proveden přepočet na procenta, tj. knihovna mohla dosáhnout například hodnoty 120 % (bodů). Pokud byl indikátor nižší než medián, knihovna dosahovala hodnoty nižší, než 100 %, např. 70 % (bodů).

Každý indikátor byl ještě ohodnocen určitou váhou, podle významu, který v rámci celkového hodnocení představoval. Přidělené váhy se pohybovaly v rozmezí od 0,5 do 3. Například indikátoru „Rozsah knihovního fondu na 1000 obyvatel“ byla přidělena váha 0, 5. Naopak indikátor „Výdaj na nákup knihovního fondu na obyvatele“ získal váhu 3.

Získané hodnoty byly vynásobeny stanovenou váhou. Potom byl proveden součet všech dosažených hodnot. Pro snadnější čitelnost a hodnocení takto získaných výsledků byla ještě jednou provedena standardizace. Tj. ze všech získaných součtů jednotlivých indikátoru byl opět vybrán medián, tomu byla přiřazena hodnota 100 % a proveden přepočet všech získaných hodnot na procenta (body).

Knihovny byly potom seřazeny podle velikostních kategorií dle počtu obyvatel a uvnitř těchto kategorií byly seřazeny sestupně podle dosaženého počtu bodů. Tak bylo sestaveno pořadí v každé kategorii.

Co je to medián:

Medián je hodnota, která leží přesně uprostřed všech naměřených hodnot.

Příklad:

Naměřené hodnoty:

5 10 13 2 9 4 1 seřadíme hodnoty vzestupně: 1 2 4 5 9 10 13 medián je roven číslu 5, které leží přesně uprostřed.

Medián není totožný s průměrem, který v tomto případě činí 6,28, to znamená: (1+2+4+5+9+10+13)/ 7 = 6,28. Medián umožňuje lépe vyloučit vliv extrémních hodnot.

Do druhé kola soutěže Městská knihovna roku 2016 postoupily městské knihovny z těchto měst:

Plasy -  Města do 5000 obyvatel

Sedlčany -  Města 5 001 až 10 000 obyvatel

Louny -  Města 10 001 až 20 000 obyvatel

Litoměřice - Města nad 20 000 obyvatel

Druhé kolo soutěže

Knihovny, které se umístily na prvních místech jednotlivých velikostních kategorií, budou navštíveny a hodnoceny komisí. Předmětem hodnocení na místě bude především společenské a komunitní působení knihovny ve městě a úroveň prostředí knihovny (interiér, exteriér, prostor apod.) i významné akce minulého období. Návštěvy knihoven se uskuteční v průběhu září 2016. Slavnostní předání ceny Městská knihovna roku 2016 se uskuteční nejspíše ve čtvrtek 13.10.2016 v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR.

Celkové pořadí prvního kola hodnocení dle kategorií:

Pořadí

Město

Knihovna

Body

Populace

Web

1

Plasy

Městská knihovna v Plasích

7337

2430

http://knihovna.plasy.cz/

2

Jevišovice

Knihovna Jevišovice

6898

1124

www.knihovnajevisovice.webk.cz/

3

Kopidlno

Knihovna Kopidlno

6529

2191

http://www.knihovnakopidlno.webk.cz/

4

Nová Role

Městská knihovna Nová Role

4468

3735

http://knihovna.novarole.cz/

5

Pohořelice

Městská knihovna Pohořelice

4345

4676

http://www.pohorelice.cz/mestska-knihovna-pohorelice

6

Vyšší Brod

Městská knihovna Vyšší Brod

4126

2324

http://www.knihovnavbrod.cz/

7

Jílové u Prahy

Městská knihovna Jílové u Prahy

3749

4436

http://knihovna.jilove.cz/

8

Třemošnice

Městská knihovna Třemošnice

3645

3152

http://www.tremosnice.cz/mesto/kultura-a-sport/mestska-knihovna/

9

Kostelec na Hané

Městská knihovna Kostelec na Hané

3632

2861

http://www.kostelecnh.knihovna.cz/

Města 5 001 až 10 000 obyvatel

Pořadí

Město

Knihovna

Body

Populace

Web

1

Sedlčany

Městská knihovna Sedlčany

6112

7257

http://www.knihovna-se.cz/

2

Nové Město nad Metují

Městská knihovna Nové Město nad Metují

5738

9502

www.knihovnanm.cz

3

Slavičín

Městská knihovna Slavičín

5582

6638

www.knihovna.mesto-slavicin.cz/

4

Valašské Klobouky

Městská knihovna Valašské Klobouky

4884

5017

http://www.knihovna-valasskeklobouky.cz/

5

Dobříš

Městská knihovna Dobříš

4281

8824

http://www.knihovnadobris.cz/

6

Hustopeče

Městská knihovna Hustopeče

3991

5808

http://ccv.volny-cas.cz/

7

Semily

Městská knihovna Semily

3856

8601

http://www.knihovnasemily.cz/

8

Mikulov

Městská knihovna Mikulov

3730

7408

http://mikulov.knihovna.cz/

9

Petřvald u Karviné

Město Petřvald - knihovna

3489

7221

http://petrvald.knihovna.cz/

10

Štětí

KIZ-Městská knihovna

3310

8777

www.steti.cz/content/section/6/85

11

Rychvald

Městská knihovna Rychvald

2613

7260

http://www.rychvald.knihovna.info/

Města 10 001 až 20 000 obyvatel

Pořadí

Město

Knihovna

Body

Populace

Web

1

Louny

Městská knihovna Louny

5878

18257

http://www.mkl.cz/

2

Ostrov

Městská knihovna Ostrov

4936

17614

http://mkostrov.cz/

3

Rokycany

Městská knihovna Rokycany

4080

14031

http://www.rokycany.cz/knihovna.asp

4

Kyjov

Městská knihovna Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova

4079

11505

http://www.knihovna-kyjov.cz/

5

Ústí nad Orlicí

Městská knihovna Ústí nad Orlicí

3479

14322

http://www.knihovna-uo.cz/

Města 20 001 a více obyvatel

Pořadí

Město

Knihovna

Body

Populace

Web

1

Litoměřice

Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích

4310

24316

http://www.knihovnalitomerice.cz/

2

Bohumín

K3 Bohumín, příspěvková organizace - středisko KNIHOVNA

4175

21891

http://www.k3bohumin.cz/cz/knihovna/aktuality/

3

Valašské Meziříčí

Městská knihovna Valašské Meziříčí

4081

22533

http://mekvalmez.cz/

4

Cheb

Městská knihovna v Chebu

3582

29784

http://www.knih-cheb.cz/

5

Plzeň

Knihovna města Plzně, p. o.

3513

171500

http://www.knihovna.plzen.eu/

Základní pravidla a podmínky soutěže:

 1. Cíl soutěže: motivovat městské knihovny a jejich zřizovatele k rozvoji knihovnických a informačních služeb veřejnosti.
 2. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP.
 3. Knihovna působí v obci, která má statut města. Soutěž není určena krajským knihovnám.
 4. Do soutěže bude zařazena knihovna, která v termínu do 31.7.2016 podá řádně vyplněnou přihlášku do soutěže. Rozhodující je datum na razítku pošty.
 5. Pokud knihovna nemá právní subjektivitu, přihlášku může podat zřizovatel knihovny nebo právní subjekt, jehož je knihovna součástí.
 6. Přihláška do soutěže musí být vyplněna na předepsaném formuláři (.doc), který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek.
 7. K přihlášce do soutěže musí být přiloženy následující doklady
   • Vyplněný statistický výkaz Kult (MK) 12-01 o činnosti knihovny za rok 2015.
   • Doplňující údaje o činnosti knihovny v roce 2015, viz příloha č. 2.
   • Údaje pro benchmarking za rok 2015. Údaje je nutno vyplnit do benchmarkingové databáze na http://www.benchmarkingknihoven.cz/. Před odesláním formulář vytiskněte a přiložte k přihlášce. Pokud knihovna doposud není přihlášena do projektu Benchmarking knihoven, kontaktujte Mgr. Vladanu Pillerovou, email. Vladana.pillerova@nkp.cz, tel. 221 663 330.
   • Charakteristika tří významných akcí realizovaných knihovnou v období 1.7.2015 do 31.7.2016, např. vzdělávací či kulturní akce, zpřístupnění nových služeb, rekonstrukce či výstavba prostor knihovny, zprovoznění pobočky apod.

Přihláška do soutěže včetně výše uvedených příloh musí být ve stanoveném termínu zaslána poštou v tištěné i elektronické podobě (na nosiči CD nebo e-mailem) na níže uvedenou adresu. 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Soutěž Městská knihovna roku 2016
Mariánské náměstí 190
110 00 Praha 1
E-mail:
skip@nkp.cz

Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí.

SKIP ve spolupráci se Svazem měst a obcí jmenuje hodnotitelskou komisi.

Soutěž je organizována ve dvou kolech.

 • První kolo: všechny knihovny jsou nejprve hodnoceny pomocí metody benchmarkingu. Na základě tohoto vyhodnocení je stanoveno pořadí knihoven. Pokud se v některé velikostní kategorii přihlásí pouze jedna knihovna, je její hodnocení provedeno společně s knihovnami z vyšší nebo nižší kategorie dle počtu obyvatel.
 • Druhé kolo: knihovny, které se umístí na prvních místech jednotlivých velikostních kategorií, jsou navštíveny a hodnoceny komisí. Předmětem hodnocení na místě je především společenské a komunitní působení knihovny ve městě a úroveň prostředí knihovny (interiér, exteriér, prostor apod.).

Knihovna umožní přístup hodnotící komise do svých prostor.

Knihovna souhlasí se zveřejněním údajů o činnosti, které byly poskytnuty pro hodnocení v soutěži.

Hodnotitelská komise na základě dodaných podkladů a prohlídky knihoven určí vítěznou knihovnu. Hodnotitelská komise zpracuje protokol o vyhodnocení soutěže. Proti rozhodnutí komise není možné se odvolat.

Vítězná knihovna získává titul Městská knihovna roku a dary od vybraných sponzorů.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční jako součást předávání cen Ministerstva kultury ČR, Knihovna roku 2016.

Knihovna, která získá titul, se může soutěže zúčastnit znovu po uplynutí 3 let.

Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas 31.07.2016
od 12:00 am do 12:00 am
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

SMOCR_logo_RGB.png