Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

Projekt Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka

— Kategorie:

SKIP ČR vyhlašuje čtvrtý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Hlavními sponzory projektu jsou nakladatelství Triton a SKIP ČR. Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Do projektu přihlašuje letošní žáky prvních tříd základních škol veřejná knihovna ve spolupráci se školami v místě působnosti knihovny.

Knihovna, která žáky do projektu přihlašuje, s nimi pracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností.  V období od prosince 2011 do května 2012 připraví pro prvňáky nejméně jednu návštěvu knihovny a uspořádá další akce vedoucí k rozvoji zájmu o četbu (společná čtení, besedy s tvůrci knih, výstav apod.)

Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2011/2012 je to kniha oblíbeného českého spisovatele Miloše Kratochvíla Komu patří škola, kterou ilustruje přední ilustrátorka, nositelka mnoha ocenění, Renáta Fučíková.

Knížečky Miloše Kratochvíla z nakladatelství Triton /inzerce/

Harmonogram projektu:

Vyhlášení projektu počátek prosince 2011
Konec příjmu přihlášek 31. 1. 2012
Konečný termín zasílání vyhodnocení projektu 30. 4. 2012
Distribuce knih 2. polovina května 2012
Slavnostní ukončení projektu v Praze 1. týden v červnu 2012
Slavnostní předávání knih v regionech do konce června 2012


Veškeré nové informace o průběhu projektu budou průběžně uveřejňovány na webu SKIP a rozesílány prostřednictvím konference Andersen.

Příjem přihlášek byl ukončen.

Rozdělovník Knížky pro prvňáčka(.xls)

Fotogalerie z akce Knížka pro prvňáčka v Emauzech

Počet knih pro jednu knihovnu bude limitován!

Kontaktní osoby v krajských knihovnách, kde si lze také vyzvednout Knížku pro prvňáčka:

Brno – Monika Kratochvílová
České Budějovice – Lidmila Švíková
Havlíčkův Brod – Jana Fialová
Hradec Králové – Alena Součková
Karlovy Vary – Petra Petrová
Kladno – Ladislava Cukrová
Liberec – Blanka Konvalinková
Olomouc – Olga Chmelíčková
Ostrava – Marie Šedá
Pardubice – Blanka Bastlová
Plzeň – Hana Hendrychová
Praha – Roman Giebisch
Ústí n. Labem - Vladimíra Řeháková
Zlín – Helena Šimová

Informace k uplynulým ročníkům - http://www.npkk.cz/knizka-pro-prvnacka

Individuální dotazy směřujte, prosím, na adresu - ivanahutarova@seznam.cz nebo roman.giebisch@nkp.cz

Událost
  • Celostátní akce
Čas Čtvrtek 01.12.2011 00:00 do
Sobota 30.06.2012 00:00
Místo Celá ČR
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

Už jsem čtenář