Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP MARK Soutěž MARK 2011

Soutěž MARK 2011

— Kategorie: ,

skanska175.pngVýsledky

Dne 30. září byla v Ostravě na Knihovnickém happeningu v předvečer Týdne knihoven podruhé udělena cena MARK 2011. Cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků

Bc. Helena Selucká

ČR (SKIP) s podporou developerské a stavební skupiny Skanska. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, případně studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce. Cenu MARK 2011 získala Bc. Helena Selucká, pracovnice Knihovny Jiřího Mahena v Brně, mimo jiné spoluautorka projektu Bezbariérová knihovna.cz. Skanska tuto cenu dotuje částkou 35 000,- Kč.

 

Bc. Helena Selucká

Tisková zpráva (.pdf)

Základní pravidla a podmínky soutěže:

 1. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP
 2. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2010 do 30.6.2011.
 3. Fyzická osoba navržená na ocenění musí:
  a) mít trvalý pobyt na území České republiky;
  b) dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2011.
 4. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.6.2011 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na níže uvedenou adresu:

  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

  Soutěž MARK 2011
  Klementinum 190
  110 00 Praha 1

  E-mail: skip@nkp.cz

  Na později došlé nominace nebude brán zřetel.
 5. Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek. Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem „Neotvírat – Cena MARK 2010“ v jednom tištěném vyhotovení  + elektronicky (CD-ROM, e-mail). Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě!
 6. O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.
 7. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 35 000,- Kč a dalšími benefity. Předáno bude na Knihovnickém happeningu 30. září 2011 v Ostravě.
 8. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.

Se* MARK = Mladý /á Atraktivní Rozumný /á Knihovník /ce, též Moudrý /á Aktivní Rozkvétající Knihovník /ce

Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas Středa 01.09.2010 00:00 do
Čtvrtek 30.06.2011 00:00
Místo Celá ČR
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)