Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Městská knihovna roku Soutěž Městská knihovna roku 2020

Soutěž Městská knihovna roku 2020

— Kategorie: ,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již 11. ročník soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2020. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Titul nejlepší Městská knihovna roku 2020 získala Masarykova veřejná knihovna Vsetín. Jako druhá v pořadí se umístila Městská knihovna T. G. Masaryka Šumperk a třetí pořadí v soutěži získala Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě (DOCX, 57.49 KB).

Pravidla soutěže

 1. Soutěž „Městská knihovna roku…“ vyhlašuje předsednictvo SKIP. Soutěž je určena knihovnám, které působí v obci se statutem města. Není rozhodující počet obyvatel. Soutěž není určena pro krajské knihovny.
 2. Příslušný regionální SKIP jmenuje regionální hodnotitelskou komisi, která má 5 nebo 7 členů. Vzhledem k tomu, že se regiony SKIP nekryjí s kraji, musí být v komisi vždy zástupce každého kraje, tj. členové regionálního výboru a zástupce krajské knihovny (zpravidla krajský metodik, o tom rozhodne krajská knihovna). Pro sestavení komisí se stanoví tyto zásady:
  • Region SKIP zahrnuje pouze 1 kraj: 4 členové výboru RV SKIP + 1 krajský metodik
  • Region SKIP zahrnuje 2 celé kraje: 3 členové RV SKIP + 2 krajští metodici (platí pro SKIP 10 a Velkou Moravu)
  • Region SKIP zahrnuje 3 kraje: 4 členové RV SKIP + 3 krajští metodici (platí pro region Východní Čechy)

   S ohledem na omezený počet městských knihoven v Praze, pražský RV SKIP může knihovnu nominovat dle svého uvážení.
 3. Komise ve spolupráci s příslušnou krajskou knihovnou nominuje za každý kraj zastoupený v regionu jednu městskou knihovnu, která bude kraj v daném roce reprezentovat. Návrhy na nominace podávají členové hodnotitelské komise. Hodnotitelská komise rozhoduje o nominaci hlasováním. Výběr by měl vycházet ze znalosti knihovny a po vzájemné dohodě, kdy vybraná knihovna potvrdí zájem soutěže se zúčastnit. Kritéria pro tento výběr jsou volná a vycházejí ze znalosti knihoven v kraji. Lze doporučit zejména:
  • Objekt knihovny – prostor, vybavenost, dostupnost
  • Úroveň knihovnických služeb
  • Aktivity knihovny jako vzdělávacího, kulturního a komunitního centra
  • Spolupráce knihovny s relevantními subjekty na úrovní města či regionu, zapojení do spolupráce knihoven
  • Pracovníci knihovny – jejich kvalifikace, pracovní prostředí, schopnost spolupráce
 4. Předsednictvo VV SKIP jmenuje celostátní hodnotitelskou komisi, která má 4 členy. Hodnotitelská komise provede hodnocení 14 nominovaných knihoven podle 3 kritérií s různým počtem bodového hodnocení v rozsahu maximálně 100 bodů. Předmětem hodnocení budou:
  • Výsledky hodnocení knihovny v benchmarkingu (možnost získat maximum 40 bodů), viz Indikátory hodnocené v rámci benchmarkingu.
  • Výsledky hodnocení 1. významné realizované akce / počinu, kterou knihovna navrhne a popíše (možnost získat maximum 30 bodů).
  • Výsledky hodnocení 2. významné realizované akce / počinu, kterou knihovna navrhne a popíše (možnost získat maximum 30 bodů).

   Realizované akce / počin jsou hodnoceny zejména z hlediska jejich dopadu na místní komunitu, regionálního případně celostátního dopadu, z hlediska původnosti a aktuálnosti.
 5. Knihovna může v tomto kole získat maximálně 100 bodů. Prvních 8 knihoven podle počtu bodů postoupí do závěrečného kola.
 6. Hodnotitelská komise navštíví těchto 8 vybraných knihoven a provede jejich hodnocení podle předem stanovených kritérií, viz Postup hodnocení ve 2. kole soutěže Městská knihovna roku.
 7. Na závěr komise stanoví pořadí knihoven, které nejlépe splnily kritéria na 1. až 3. místě. Tyto knihovny obdrží finanční odměnu ve výši 30 000, 20 000 a 10 000 Kč.
 8. Vítězná knihovna se může soutěže zúčastnit nejdříve po 5 letech,. Příklad: pokud knihovna získá prvenství v roce 2020, může se soutěže zúčastnit nejdříve v roce 2025.
 9. Ceny budou předány v Týdnu knihoven dne 7. října spolu s cenami Ministerstva kultury Knihovna roku

Indikátory hodnocené v rámci benchmarkingu

 1. Počet knihovních jednotek/1000 obyvatel
 2. % obnovy knihovního fondu
 3. Přírůstek knihovních jednotek/1000 obyvatel
 4. Počet odebíraných periodik/1000 obyvatel
 5. Počet stanic s internetem/1000 obyvatel
 6. Plocha pro uživatele v m2/1000 obyvatel
 7. Počet studijních míst/1000 obyvatel
 8. Počet pracovních úvazků/1000 obyvatel
 9. Roční provozní doba/1000 obyv.
 10. Registrovaní čtenáři - % z obsluhované populace
 11. Registrovaní čtenáři - % mládeže do 15 let
 12. Počet návštěv na obyvatele
 13. Počet výpůjček na obyvatele
 14. Počet kladně vyřízených požadavků na MVS na 100 registrovaných uživatelů
 15. Obrat knihovního fondu
 16. Počet kulturních a vzdělávacích akcí/1000 obyvatel
 17. Internetové služby
 18. Provozní výdaje/1 návštěva
 19. Výdaje na nákup knihovního fondu/obyvatel
 20. % provozních nákladů z celkových výdajů knihovny
 21. % nákladů na nákup KF z celkových výdajů knihovny
 22. % osobních nákladů z celkových výdajů knihovny

Postup hodnocení ve 2. kole soutěže Městská knihovna roku.

Úkolem každého hodnotitele je, aby v průběhu návštěvy knihovny provedl vlastní známkování všech 39 kritérií. Pro hodnocení byla nastavena šestistupňová, respektive sedmistupňová škála.

6

5

4

3

2

1

0

Výjimečný

Vynikající

Velmi dobře

Dobrý

Přijatelný

Slabý

Nebylo co hodnotit

Informace o knihovně (váha 5 %)

1. V průvodcích pro turisty
2. Na mapách obce, města
3. Na internetu, webové stránky, soc. sítě

Umístění, viditelnost a dostupnost (váha 15 %)

4. Architektonicky zajímavá stavba
5. Umístění ve městě
6. Veřejná doprava
7. Vybavení pro pěší a cyklisty
8. Parkoviště
9. Vstup - přístupnost
10. Směrovky do knihovny ve městě
11. Označení na budově
12. Otevírací, provozní doba
13. Dostupnost pro osoby se zdravotním postižením
14. Označení, orientace v budově

Služby knihovny, nabídka (váha 45 %)

15. Přístup pro všechny - místní a hosté
16. Poplatek za služby, registrační poplatek
17. Rozsah knihovního fondu včetně různých forem médií
18. Volný výběr, forma nabídky knihovního fondu
19. Nabídka novin a časopisů
20. Prostor pro výstavy
21. Kavárna / restaurace / občerstvení
22. Zvláštní prostory pro: setkání, učení, dílny apod.
23. Identifikace, označení pracovníků
24. Informační a komunikační technologie
25. Služby pro děti
26. Služby pro mládež
27. Služby pro seniory
28. Speciální služby: malé a střední podniky, zákazníci, turisté atd.
29. Programy, události, přednášky

Vnitřní vybavení knihovny (váha 35 %)

30. Estetika prostoru
31. Osvětlení
32. Místa k sezení
33. Klidové zóny
34. Sociální zázemí, např. toalety, přebalovací pult apod.
35. Prostor pro děti a mládež
36. Prostor pro vzdělávací, kulturní a komunitní akce

Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas Středa 01.01.2020 00:00 do
Středa 30.12.2020 23:00
Jméno
Kontaktní telefon 221 663 338, 603 223 627
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

SMOCR_logo_RGB.png