Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Městská knihovna roku Cena SKIP a Skanska: Městská knihovna roku 2014

Cena SKIP a Skanska: Městská knihovna roku 2014

— Kategorie: ,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily již popáté soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2014. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Vítěz soutěže získává částku 70 000 Kč, kterou věnuje společnost Skanska a.s. Do soutěže se přihlásilo 34 městských knihoven. Vyhodnocení soutěže probíhá ve dvou kolech. V prvním kole jsou knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem je hodnoceno devatenáct výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnocení se provádí v pěti velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel.

skanska175.png

Městskou knihovnou roku 2014 se stala Masarykova veřejná knihovna Vsetín.

 

Tisková zpráva (.doc)

Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily:

Městská knihovna Nová Včelnice

Jihočeský kraj

Města do 3000 obyvatel

Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových Rožmitál pod Třemšínem

Středočeský kraj

Města do 5000 obyvatel

Městská knihovna Sedlčany

Středočeský kraj

Města do 10 000 obyvatel

Městská knihovna Ostrov nad Ohří

Karlovarský kraj

Města do 20 000 obyvatel

Masarykova veřejná knihovna Vsetín

Zlínský kraj

Města nad 20 000 obyvatel

Tyto knihovny byly ve druhém kole navštíveny a hodnoceny odbornou komisí. Předmětem hodnocení na místě bylo především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

Zvláštní ocenění za dlouhodobou vynikající komunitní činnost získala Městská knihovna v Sedlčanech šek na částku 20.000,- Kč od firmy Bohemiasoft s.r.o., šek je určen pro pořízení virtuální prohlídky, nafocení 2D fotografií a celkové zpracování profilu vítězné knihovny ve vyhledávačích Google.

Masarykova veřejná knihovna Vsetín
Již 93 let je Masarykova veřejná knihovna Vsetín významnou součástí kulturního života města. O vzniku knihovny rozhodlo zastupitelstvo 7.3.1920 v rámci oslav 70. výročí narozenin. T.G. Masaryka. Knihovna od té doby prošla mnoha proměnami. Nejvýznamnější z nich bylo přestěhování do nově rekonstruovaných prostor v centru města na Dolním náměstí, což umožnilo plně rozvinout funkce knihovny jako informačního, vzdělávacího a komunitního centra města. Všem občanům města i přilehlého okolí nabízí širokou nabídku služeb, využití moderní techniky, příjemné prostředí, vzdělávací, volnočasové a komunitní aktivity, usměvavý a profesionální tým. Knihovna se angažuje v celé řadě projektu, například „Virtuální univerzita 3. věku“, „Celý Vsetín čte,“„Barevný svět poznávání – Informačním vzděláváním k rozvoji regionů,“ „Komunitní knihovna ve Vsetíně jako centrum dalšího vzdělávání,“ „SenSen klub ve Vsetíně,“ „Rovné příležitosti žen a mužů v komunitní knihovně Vsetín.“ Knihovna svými výsledky a činností patří dlouhodobě k nejlepším knihovnám v České republice.

Statistické ukazatele za rok 2013:
Počet obyvatel: 26 788
Knihovní fond: 111 525 knihovních jednotek
Výpůjčky: 393 823
Čtenáři: 6 561
Návštěvníci: 162 868

Kontakt na knihovnu:
http://www.mvk.cz/
Ředitelka knihovny:  PhDr. Helena Gajdušková, email: hgajduskova@mvk.cz, tel. 602 591 413

Foto knihovny

Výsledky prvního kola soutěže Městská knihovna roku 2014

Města do 3 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

www

1

Nová Včelnice

2284

283

www.knihovnanovavcelnice.estranky.cz

2

Jevišovice

1152

173

www.knihovnajevisovice.webk.cz/

3

Jevíčko

2841

157

www.knihovna-jevicko.cz/

4

Slušovice

2899

136

www.slusovice.knihovna.cz

Města do 5 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

www

1

Rožmitál pod Třemšínem

4329

149

www.tremsinsko.cz

2

Nýrsko

4817

99

www.knihovnanyrsko.cz

3

Unhošť

4292

92

www.knihovnaunhost.webk.cz

4

Břidličná

3499

79

www.knihovna-bridlicna.ic.cz

Města do 10 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

www

1

Sedlčany

7375

169

www.knihovna-se.cz

2

Valašské Klobouky

5069

146

www.knihovna-valasskeklobouky.cz

3

Nové Město nad Metují

9724

145

www.knihovnanm.cz

4

Slavičín

6647

142

www.knihovna.mesto-slavicin.cz/

5

Dobříš

8661

129

www.knihovnadobris.cz

6

Luhačovice

5111

125

www.knihovna-luhacovice.cz

7

Chotěboř

9427

118

www.knihovnachotebor.cz

8

Semily

8511

104

www.knihovnasemily.cz

9

Štětí

9243

94

www.steti.cz/content/section/6/85

10

Rychvald

7247

88

www.rychvald.knihovna.info

11

Petřvald u Karviné

7174

79

www.petrvald.knihovna.cz

Města do 20 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

www

1

Ostrov

17789

119

www.mkostrov.cz

2

Kyjov

11480

110

www.knihovna-kyjov.cz

3

Česká Třebová

15892

105

http://knihovna.ceska-trebova.cz/

4

Ústí nad Orlicí

14472

95

www.knihovna-uo.cz

5

Sušice

11134

93

www.mksusice.cz

6

Uherský Brod

16697

90

http://knihovna.ub.cz/

7

Náchod

19958

83

www.mknachod.cz

Města nad 20 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

www

1

Vsetín

26788

127

www.mvk.cz

2

Vyškov

20981

123

www.kkdvyskov.cz

3

Chomutov

47631

106

www.skks.cz

4

Bohumín

22312

104

www.k3bohumin.cz

5

Litvínov

24942

94

www.knihovna-litvinov.cz

6

Valašské Meziříčí

22845

92

www.mekvalmez.cz

7

Plzeň

169463

87

www.knihovna.plzen.eu

8

Znojmo

33455

82

www.knihovnazn.cz

 

Jak jsme hodnotili Městskou knihovnu roku 2014

Soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku 2014, kterou vyhlašuje SKIP ve spolupráci s firmou Skanka se v letošním roce zúčastnilo 34 knihoven. Pro hodnocení v prvním kole jsme vybrali celkem 19 indikátorů požívaných pro porovnávání knihoven v projektu Benchmarking knihoven. Stávající počet indikátorů byl v letošním roce rozšířen o tři nové indikátory: Počet zaměstnanců (úvazků) na 1000 obyvatel, Procento čistých provozních nákladů na celkovém rozpočtu a Procento osobních nákladů na celkovém rozpočtu. Zatímco u většiny indikátorů platí, že čím větší hodnotu indikátoru určitá knihovna dosahuje, tím je její hodnocení lepší, u třech nových údajů je naopak preferována nižší hodnota, tj.  menší počet pracovníků, nižší podíl provozních a personálních výdajů na celkových výdajích knihovny.

Základem pro porovnávání se stala hodnota mediánu (viz níže, co je medián), který byl určen pro každý indikátor zvlášť. Hodnota mediánu byla určena ze všech knihoven, které se zúčastnili v roce 2013 benchmarkingu , nikoliv tedy pouze z knihoven, které se přihlásily do soutěže. Za rok 2013 uložilo do benchmarkové databáze celkem 294 knihoven z Česka a Slovenska.

Hodnota mediánu byla započítána jako 100 % (bodů). Jestliže určitá knihovna dosáhla vyššího indikátoru, než činí hodnota mediánu, byl proveden přepočet na procenta, tj. knihovna mohla dosáhnout například hodnoty 120 % (bodů). Pokud byl indikátor nižší než medián, knihovna dosahovala hodnoty nižší, než 100 %, např. 70 % (bodů).

Každý indikátor byl ještě ohodnocen určitou váhou, podle významu, který v rámci celkového hodnocení představoval. Přidělené váhy se pohybovali v rozmezí od 0,5 do 3. Například indikátoru „Rozsah knihovního fondu na 1000 obyvatel“ byla přidělena váha 0, 5. Naopak indikátor „Roční provozní doba na 1000 obyvatel“ získal váhu 3.

Získané hodnoty byly vynásobeny stanovenou váhou. Potom byl proveden součet všech dosažených hodnot. Pro snadnější čitelnost a hodnocení takto získaných výsledků byla ještě jednou provedena standardizace. Tj. ze všech získaných součtů jednotlivých indikátoru byl opět vybrán medián, tomu byla přiřazena hodnota 100 % a proveden přepočet všech získaných hodnot na procenta (body).

Knihovny byly potom seřazeny podle velikostních kategorií dle počtu obyvatel a uvnitř těchto kategorií byly seřazeny sestupně podle dosaženého počtu bodů. Tak bylo sestaveno pořadí v každé kategorii.

Do druhého kola soutěže Městská knihovna roku 2014 postoupily městské knihovny z těchto měst:

Nová Včelnice

Města do 3000 obyvatel

Rožmitál pod Třemšínem

Města do 5000 obyvatel

Sedlčany

Města do 10 000 obyvatel

Ostrov nad Ohří

Města do 20 000 obyvatel

Vsetín

Města nad 20 000 obyvatel

 

Celkové pořadí prvního kola hodnocení dle kategorií:

Města do 3 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

www

1

Nová Včelnice

2 284

175

www.knihovnanovavcelnice.estranky.cz

2

Jevišovice

1 152

104

www.knihovnajevisovice.webk.cz/

3

Jevíčko

2 841

88

www.knihovna-jevicko.cz/

4

Slušovice

2 899

80

www.slusovice.knihovna.cz

5

Petřvald

1 816

66

www.petrvald.knihovna.cz

Města do 5 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

www

1

Rožmitál pod Třemšínem

4 329

87

www.tremsinsko.cz

2

Unhošť

4 292

61

www.knihovnaunhost.webk.cz

3

Nýrsko

4 817

58

www.knihovnanyrsko.cz

4

Břidličná

3 499

49

www.knihovna-bridlicna.ic.cz

Města do 10 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

www

1

Sedlčany

7 375

96

www.knihovna-se.cz

2

Valašské Klobouky

5 069

82

www.knihovna-valasskeklobouky.cz

3

Nové Město nad Metují

9 724

80

www.knihovnanm.cz

4

Slavičín

6 647

79

www.knihovna.mesto-slavicin.cz/

5

Luhačovice

5 111

74

www.knihovna-luhacovice.cz

6

Dobříš

8 661

72

www.knihovnadobris.cz

7

Chotěboř

9 427

64

www.knihovnachotebor.cz

8

Štětí

9 243

61

www.steti.cz/content/section/6/85

9

Semily

8 511

59

www.knihovnasemily.cz

10

Rychvald

7 247

55

www.rychvald.knihovna.info

Města do 20 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

www

1

Ostrov

17 789

68

www.mkostrov.cz

2

Kyjov

11 480

63

www.knihovna-kyjov.cz

3

Česká Třebová

15 892

61

http://knihovna.ceska-trebova.cz/

4

Ústí nad Orlicí

14 472

58

www.knihovna-uo.cz

5

Sušice

11 134

56

www.mksusice.cz

6

Náchod

19 958

54

www.mknachod.cz

7

Uherský Brod

16 697

52

knihovna.ub.cz/

Města nad 20 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

www

1

Vsetín

26 788

71

www.mvk.cz

2

Vyškov

20 981

70

www.kkdvyskov.cz

3

Chomutov

47 631

61

www.skks.cz

4

Bohumín

22 312

60

www.k3bohumin.cz

5

Litvínov

24 942

56

www.knihovna-litvinov.cz

6

Valašské Meziříčí

22 845

55

www.mekvalmez.cz

7

Znojmo

33 455

49

www.knihovnazn.cz

8

Plzeň

169 463

48

www.knihovna.plzen.eu

 

Druhé kolo soutěže
Knihovny, které se umístily na prvních místech jednotlivých velikostních kategorií, budou navštíveny a hodnoceny komisí. Předmětem hodnocení na místě bude především společenské a komunitní působení knihovny ve městě a úroveň prostředí knihovny (interiér, exteriér, prostor apod.) i významné akce minulého období. Návštěvy knihoven se uskuteční ve dnech 22. a 23. září 2014. Slavnostní předání ceny Městská knihovna roku 201č se uskuteční v pátek 10.10.201č v Zrcadlové kapli Klementina.

Indikátor

Váha

Objem knihovního fondu na 1000 obyvatel

0,5

% obnovy knižního fondu

1,5

Objem přírůstků na 1000 obyvatel

1,5

Počet exemplářů docházejících periodik na 1000 obyvatel

1,5

Počet internetových stanic na 1000 obyvatel

1

Plocha knihovny pro uživatele v m2 na 1000 obyvatel

2

Počet studijních míst na 1000 obyvatel

1

Počet zaměstnanců (úvazků) na 1000 obyvatel

1

Roční provozní doba na 1000 obyvatel

3

Registrovaní čtenáři - % z obsluhované populace

2,5

Registrovaní čtenáři do 15 let - % z obsluhované populace mládeže do 15 let

3

Počet návštěv na jednoho obyvatele

1,5

Počet výpůjček na obyvatele

2

Kulturní a vzdělávací akce na 1000 obyvatel

2

Internetové služby: webová stránka, OPAC, interaktivní funkce, soubor odkazů, virtuální informační služba, elektronické informační zdroje, pro-aktivní informační služby (email, SMS, newsletter)

3

Náklady na pořízení knihovního fondu (tradiční dokumenty) v přepočtu na jednoho obyvatele

2

Náklady na nákup licencí na el. informační zdroje v přepočtu na jednoho obyvatele

1

Procento čistých provozních nákladů na celkovém rozpočtu

1

Procento osobních nákladů na celkovém rozpočtu

1

Co je to medián:

Medián je hodnota, která leží přesně uprostřed všech naměřených hodnot.

Příklad:
Naměřené hodnoty:

5  10  13  2   9  4  1  seřadíme hodnoty vzestupně:  1  2  4  5  9  10  13  medián je roven číslu 5, které leží přesně uprostřed.

Medián není totožný s průměrem, který v tomto případě činí 6,28, to znamená: (1+2+4+5+9+10+13)/ 7 = 6,28. Medián umožňuje lépe vyloučit vliv extrémních hodnot.

Základní pravidla a podmínky soutěže:

 1. Cíl soutěže: motivovat městské knihovny a jejich zřizovatele k rozvoji knihovnických a informačních služeb veřejnosti.
 2. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP a Skanska.
 3. Knihovna působí v obci, která má statut města. Soutěž není určena krajským knihovnám .
 4. Do soutěže bude zařazena knihovna, která v termínu do 30.6.2014 podá řádně vyplněnou přihlášku do soutěže. Rozhodující je datum na razítku pošty.
 5. Pokud knihovna nemá právní subjektivitu, přihlášku může podat zřizovatel knihovny nebo právní subjekt, jehož je knihovna součástí.
 6. Přihláška do soutěže musí být vyplněna na předepsaném formuláři (.doc), který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek.
 7. K přihlášce do soutěže musí být přiloženy následující doklady
 • Vyplněný statistický výkaz Kult (MK) 12-01 o činnosti knihovny za rok 2013.
 • Doplňující údaje o činnosti knihovny v roce 2013, viz příloha č. 2.
 • Údaje pro benchmarking za rok 2013. Údaje je nutno vyplnit do benchmarkingové databáze na http://www.benchmarkingknihoven.cz/. Před odesláním formulář vytiskněte a přiložte k přihlášce. Pokud knihovna doposud není přihlášena do projektu Benchmarking knihoven, kontaktujte Mgr. Vladanu Pillerovou, email. Vladana.pillerova@nkp.cz, tel. 221 663 330.
 • Charakteristika tří významných akcí realizovaných knihovnou v období 1.7.2013 do 30.6.2014, např. vzdělávací či kulturní akce, zpřístupnění nových služeb, rekonstrukce či výstavba prostor knihovny, zprovoznění pobočky apod.

Přihláška do soutěže včetně výše uvedených příloh musí být ve stanoveném termínu zaslána poštou v tištěné i elektronické podobě (na nosiči CD nebo e-mailem) na níže uvedenou adresu. 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR 
Soutěž Městská knihovna roku 2013 
Klementinum 190 
110 00 Praha 1
E-mail:
skip@nkp.cz

Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí.

SKIP ve spolupráci se Skanska jmenuje hodnotitelskou komisi.

Soutěž je organizována ve dvou kolech.

 • První kolo: všechny knihovny jsou nejprve hodnoceny pomocí metody benchmarkingu. Na základě tohoto vyhodnocení je stanoveno pořadí knihoven. Pokud se v některé velikostní kategorii přihlásí pouze jedna knihovna, je její hodnocení provedeno společně s knihovnami z vyšší nebo nižší kategorie dle počtu obyvatel.
 • Druhé kolo: knihovny, které se umístí na prvních místech jednotlivých velikostních kategorií, jsou navštíveny a hodnoceny komisí. Předmětem hodnocení na místě je především společenské a komunitní působení knihovny ve městě a úroveň prostředí knihovny (interiér, exteriér, prostor apod.).

Knihovna umožní přístup hodnotící komise do svých prostor.

Knihovna souhlasí se zveřejněním údajů o činnosti, které byly poskytnuty pro hodnocení v soutěži.

Hodnotitelská komise na základě dodaných podkladů a prohlídky knihoven určí vítěznou knihovnu. Hodnotitelská komise zpracuje protokol o vyhodnocení soutěže. Proti rozhodnutí komise není možné se odvolat.

Vítězná knihovna získává cenu Skanska, tj. titul Městská knihovna roku a finanční částku v hodnotě 70 000,- Kč.

Slavnostní vyhlášení se uskuteční jako součást předávání cen Ministerstva kultury ČR, Knihovna roku 2013.

Knihovna, která získá titul, se může soutěže zúčastnit znovu po uplynutí 3 let.

Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas Pondělí 19.05.2014 00:00 do
Pondělí 30.06.2014 23:00
Jméno
Kontaktní telefon 221 663 330
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

SMOCR_logo_RGB.png