Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Městská knihovna roku Cena SKIP a Skanska: Městská knihovna roku 2013

Cena SKIP a Skanska: Městská knihovna roku 2013

— Kategorie: ,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily již počtvrté soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2013. Letos poprvé nad soutěží převzal záštitu Svaz měst a obcí. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Vítěz soutěže získává částku 70 000 Kč, kterou věnuje společnost Skanska a.s. Do soutěže se přihlásilo 32 městských knihoven.

skanska175.pngBibliobox

Městskou knihovnou roku 2013 se stala Knihovna města Hradce Králové.

Tisková zpráva (.doc)

Vyhodnocení soutěže probíhá ve dvou kolech. V prvním kole jsou knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem je hodnoceno šestnáct výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Hodnocení se provádí v pěti velikostních kategoriích měst dle počtu obyvatel. Na prvních místech se v jednotlivých kategoriích umístily:

Městská knihovna Nová Včelnice

Jihočeský kraj

Města do 5000 obyvatel

Městská knihovna Sedlčany

Středočeský kraj

Města do 10 000 obyvatel

Městská knihovna Ostrov

Karlovarský kraj

Města do 20 000 obyvatel

Knihovna M.J. Sychry Žďár nad Sázavou

Kraj Vysočina

Města do 40 000 obyvatel

Knihovna města Hradce Králové

Královéhradecký kraj

Města nad 40 000 obyvatel

Tyto knihovny byly ve druhém kole navštíveny a hodnoceny odbornou komisí. Předmětem hodnocení na místě bylo především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny - exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

Zvláštní ocenění získala Městská knihovna v Novém Městě nad Metují, která půjčila každému obyvateli svého města v průměru 9 výpůjček. Od firmy LSE Integracion získala bibliobox, tj. zvláštní schránku umístěnou mimo budovy knihovny, která umožňuje vracení vypůjčených knih nezávisle na provozní době.

Knihovna města Hradce Králové

Knihovna města Hradce Králové je zřízena Statutárním městem Hradec Králové. Byla založena roku 1894 jako městská knihovna. Široké spektrum knihovnických a informačních služeb nabízí všem návštěvníků v hlavní budově a v jedenácti pobočkách. Její prostory jsou volně dostupné všem registrovaným i neregistrovaným uživatelům. Knihovna patří dlouhodobě k nejlepším knihovnám ve své velikostní kategorii. 20. března 2013 byla otevřena nová ústřední budova knihovny s názvem Centrum celoživotního vzdělávání. Rekonstrukce objektu bývalé továrny Vertex a její vybavení bylo financováno z evropské dotace. Nová ústřední budova nyní nabízí 5500 m2 plochy pro čtenáře i pracovníky knihovny. Veřejnosti se nabízí 25 000 svazků ve volném výběru, specializované hudební oddělení s největší sbírkou CD a not v republice, referenční centrum a Informační středisko Europe Direct, nové dětské oddělení s bohatým programem pro malé i větší čtenáře, zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké. Pro doplňkové služby a akce slouží víceúčelový sál/galerie s kapacitou cca 160 míst a 2 menší přednáškové sálky pro cca 30 posluchačů. K dispozici je též literární kavárna, terasa se zahradou a letní čítárnou a další výstavní prostory ve foyer v prvním patře. Knihovna změnila svůj vizuální styl a nabídla skutečně bohatou nabídku různých typů programů - výstavy, přednášky, semináře, workshopy, koncerty, hry, soutěže a exkurze pro různé cílové skupiny.

Statistické ukazatele za rok 2012:

Počet obyvatel: 93 490

Knihovní fond: 585 070 knihovních jednotek

Výpůjčky: 721 522

Čtenáři: 16 188

Návštěvníci: 224 789

Kontakt na knihovnu:

http://www.knihovnahk.cz/

Ředitelka knihovny: Mgr. Barbora Čižinská, email: cizinska@knihovnahk.cz, tel. 733 663 779

Foto knihovny http://www.knihovnahk.cz/pro-verejnost/fotogalerie

V Praze dne 3.10.2013
Vít Richter

Výsledky 1. kola

Města do 5 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

1

Nová Včelnice

2295

275

2

Jevíčko

2865

164

3

Janovice nad Úhlavou

2205

139

4

Rychnov u Jablonce nad Nisou

2654

128

5

Borovany

4081

112

Města do 10 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

1

Sedlčany

7409

178

2

Nové Město nad Metují

9730

153

3

Valašské Klobouky

5069

150

4

Štětí

8810

98

5

Hořice

8477

83

6

Kunovice

5423

78

7

Týn nad Vltavou

8134

73

Města do 20 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

1

Ostrov nad Ohří

17825

118

2

Kyjov

11548

117

3

Chodov

14141

109

4

Ústí nad Orlicí

14582

106

5

Česká Třebová

15994

103

6

Nymburk

14549

101

7

Sušice

11346

95

Města do 40 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

1

Žďár nad Sázavou

22156

158

2

Vsetín

26946

142

3

Vyškov

21125

138

4

Tábor

34657

129

5

Bohumín

22342

107

6

Litvínov

25635

96

7

Kutná Hora

21042

85

Města nad 40 000 obyvatel

Pořadí

Obec

Populace

Body

1

Hradec Králové

93490

127

2

Plzeň

168835

96

3

Karviná-Mizerov

58097

91

4

Havířov

78665

86

5

Prostějov

44625

79

6

Brno

378965

67

Jak jsme hodnotili Městskou knihovnu roku 2013 (.doc)

Základní pravidla a podmínky soutěže:

 1. Cíl soutěže: motivovat městské knihovny a jejich zřizovatele k rozvoji knihovnických a informačních služeb veřejnosti.
 2. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP a Skanska.
 3. Knihovna působí v obci která má statut města. Soutěž není určena krajským knihovnám .
 4. Do soutěže bude zařazena knihovna, která v termínu do 30.6.2013 podá řádně vyplněnou přihlášku do soutěže. Rozhodující je datum na razítku pošty.
 5. Pokud knihovna nemá právní subjektivitu, přihlášku může podat zřizovatel knihovny nebo právní subjekt, jehož je knihovna součástí.
 6. Přihláška do soutěže musí být vyplněna na předepsaném formuláři (.doc), který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek.
 7. K přihlášce do soutěže musí být přiloženy následující doklady
  • Vyplněný statistický výkaz Kult (MK) 12-01 o činnosti knihovny za rok 2012.
  • Doplňující údaje o činnosti knihovny v roce 2012, viz příloha č. 2.
  • Údaje pro benchmarking za rok 2012. Údaje je nutno vyplnit do benchmarkingové databáze na http://www.benchmarkingknihoven.cz/. Před odesláním formulář vytiskněte a přiložte k přihlášce. Pokud knihovna doposud není přihlášena do projektu Benchmarking knihoven, kontaktujte Mgr. Vladanu Pillerovou, email. Vladana.pillerova@nkp.cz, tel. 221 663 330.
  • Charakteristika tří významných akcí realizovaných knihovnou v období 1.7.2012 do 30.6.2013, např. vzdělávací či kulturní akce, zpřístupnění nových služeb, rekonstrukce či výstavba prostor knihovny, zprovoznění pobočky apod.
  1. Přihláška do soutěže včetně výše uvedených příloh musí být ve stanoveném termínu zaslána poštou v tištěné i elektronické podobě (na nosiči CD nebo e-mailem) na níže uvedenou adresu.

   Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
   Soutěž Městská knihovna roku 2013
   Klementinum 190
   110 00 Praha 1
   E-mail:
   skip@nkp.cz

   Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí.
  2. SKIP ve spolupráci se Skanska jmenuje hodnotitelskou komisi.
  3. Soutěž je organizována ve dvou kolech.
   • První kolo: všechny knihovny jsou nejprve hodnoceny pomocí metody benchmarkingu. Na základě tohoto vyhodnocení je stanoveno pořadí knihoven. Pokud se v některé velikostní kategorii přihlásí pouze jedna knihovna, je její hodnocení provedeno společně s knihovnami z vyšší nebo nižší kategorie dle počtu obyvatel.
   • Druhé kolo: knihovny, které se umístí na prvních místech jednotlivých velikostních kategorií, jsou navštíveny a hodnoceny komisí. Předmětem hodnocení na místě je především společenské a komunitní působení knihovny ve městě a úroveň prostředí knihovny (interiér, exteriér, prostor apod.).
   1. Knihovna umožní přístup hodnotící komise do svých prostor.
   2. Knihovna souhlasí se zveřejněním údajů o činnosti, které byly poskytnuty pro hodnocení v soutěži.
   3. Hodnotitelská komise na základě dodaných podkladů a prohlídky knihoven určí vítěznou knihovnu. Hodnotitelská komise zpracuje protokol o vyhodnocení soutěže. Proti rozhodnutí komise není možné se odvolat.
   4. Vítězná knihovna získává cenu Skanska, tj. titul Městská knihovna roku a finanční částku v hodnotě 70 000,- Kč.
   5. Jedna z knihoven zúčastněných v soutěži získá zvláštní ocenění za mimořádný počin. Cenu v podobě Biblioboxu věnuje firma LSE Integration s.r.o.
   6. Slavnostní vyhlášení se uskuteční jako součást předávání cen Ministerstva kultury ČR, Knihovna roku 2013.
   7. Knihovna, která získá titul, se může soutěže zúčastnit znovu po uplynutí 3 let.
   Událost
   • Celostátní akce
   • Soutěž
   Čas Pátek 25.05.2012 00:00 do
   Sobota 30.06.2012 00:00
   Místo Celá ČR
   Jméno
   Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
   iCal (Mac OS X)

   SMOCR_logo_RGB.png